Dodjela priznanja Hrvatskog sabora kulture

PRAVILNIK O DODJELI PRIZNANJA HRVATSKOG SABORA KULTURE

Članak 1.
Hrvatski sabor kulture kao svoja priznanja utvrđuje: Diplomu, Povelju, Zahvalnicu i Naslov.

Članak 2.
Članicama HSK-a dodjeljuju se:
Dijamantna povelja za 200 i više godina,
Zlatna povelja za 150 i više godina,
Povelja za 100 i više godina,
Dijamantna diploma za 40 i više godina,
Zlatna diploma za 30 i više godina,
Srebrna diploma za 20 i više godina i
Brončana diploma za 10 i više godina neprekidnog djelovanja.
Odluku o dodjeli Zlatne i Dijamantne povelje donosi Upravni odbor Hrvatskog sabora kulture.

Članak 3.
Zaslužnim članovima pojedinih udruga koje su članice HSK-a dodjeljuju se:
Povelja za 50 i više godina,
Dijamantna diploma za 40 i više godina,
Zlatna diploma za 30 i više godina,
Srebrna diploma za 20 i više godina i
Brončana diploma za 10 i više godina neprekidnog bavljenja kulturno umjetničkim amaterizmom.

Članak 4.
Priznanja HSK-a dodjeljuju se članicama Hrvatskog sabora kulture, zaslužnim članovima pojedinih udruga, fizičkim i pravnim osobama shodno ispunjenju kriterija ovog Pravilnika.

Članak 5.
Zahvalnica se dodjeljuje pojedincima, organizacijama i ustanovama koje su pomogle u radu HSK-a prigodom obilježavanja obljetnice djelovanja ili manifestacija HSK-a.

Članak 6.
Kao najveće priznanje HSK-a utvrđuje se Dijamantna povelja koja se dodjeljuje članicama HSK-a i Povelja koja se dodjeljuje pojedincima za izuzetna dostignuća na području kulturno umjetničkog amaterizma i obogaćivanje hrvatske kulture.

Članak 7.
Zaslužnim fizičkim osobama dodjeljuju se sljedeći naslovi za donaciju namijenjenu redovnoj djelatnosti Hrvatskog sabora kulture u cilju očuvanja i razvijanja kulturno-umjetničkog amaterizma i hrvatske kulture:
Dijamantni donator za donaciju od 1.000,00 kn,
Zlatni donator -750,00 kn,
Srebrni donator -500,00 kn,
Brončani donator -250,00 kn.
Sukladno želji donatora, njegovo ime i prezime ostaje trajno zabilježeno na web stranici Hrvatskog sabora kulture.

Članak 8.
Zaslužnim pravnim osobama dodjeljuju se sljedeći naslovi za donaciju namijenjenu redovnoj djelatnosti Hrvatskog sabora kulture u cilju očuvanja i razvijanja kulturno-umjetničkog amaterizma i hrvatske kulture:
Dijamantni donator za donaciju od 4.000,00 kn,
Zlatni donator -3.000,00 kn,
Srebrni donator -2.000,00 kn,
Brončani donator -1.000,00 kn.
Sukladno želji pravne osobe, njen naziv ostaje trajno zabilježen na web stranici Hrvatskog sabora kulture.

Članak 9.
Zamolbu za dodjelu priznanja Hrvatskog sabora kulture s ispunjenim Obrascem za dodjelu priznanja HSK-a podnose uprave Udruga i donatori Hrvatskom saboru kulture običnom poštom, faksom ili elektroničkom poštom (prodaja@hrsk.hr) najkasnije 20 dana prije dodjele priznanja HSK-a s ciljem njihove pravovremene izrade i dostave.

Članak 10.
Odluku o dodjeli priznanja donosi HSK-a.

Članak 11.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu s danom donošenja, 21. prosinca 2018. godine na 11. sjednici Upravnog odbora HSK-a, a primjenjuje se od 1. veljače 2019. godine.


U slučaju da udruga traži priznanje za djelovanje duže nego što je evidentirano u Registru udruga RH, ista mora dostaviti nepobitne dokaze o dužoj pravnoj sljedivosti (Odluka o spajanju, Odluka o pripojenju, ovjereni Statut udruge).

Povelja HSK-a


Dijamantna diploma HSK-a


Zlatna diploma HSK-a

Srebrna diploma HSK-a

Brončana diploma HSK-a