Seminar za zborske dirigente u novom terminu!

Pozivamo Vas na sudjelovanje na jednodnevnom Seminaru za zborske dirigente koji će biti održan pod vodstvom dirigenta Luke Vukšića u prostorijama Hrvatskog sabora kulture i u dvorani Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.

Seminar će zbog tehničkih rpoteškoća, umjesto najavljenog datuma 27. listopada, biti održan u novom terminu, 25. studenoga 2018.. 

Seminar će biti ostvaren uz potporu Grada Zagreba, a u organizaciji Hrvatskog sabora kulture uz suradnju Akademskog zbora 'Ivan Goran Kovačić' koji oboje ove godine slave 70. obljetnicu djelovanja. 

Seminar je namijenjen svim dirigentima i voditeljima zborova bez obzira na količinu prethodnog iskustva kao i zainteresiranim pjevačima.

SAŽETI OPIS SEMINARA:
Seminar zborskog dirigiranja koncipiran je kao jednodnevni program edukacije i usavršavanja u umijeću dirigiranja na primjerima nekih od najvažnijih i najizvođenijih zborskih a cappella skladbi hrvatskih skladatelja. Seminar će biti održan pod vodstvom Luke Vukšića, umjetničkog voditelja Akademskog zbora „Ivan Goran Kovačić“ koji će ovom prigodom surađivati kao demonstracijski ansambl na Seminaru. Seminar je namijenjen svim dirigentima i voditeljima zborova bez obzira na količinu prethodnog iskustva. 
Cilj seminara pružiti je polaznicima mogućnost rada s velikim zborom uz usavršavanje manualne tehnike dirigenata različitog predznanja, kao i znanja o vokalnoj tehnici i metodologiji rada sa zborom. Polaznici će prilikom prijave za seminar dobiti notni materijal zadanih skladbi, koje će na Seminaru detaljno obrađivati i pripremati za rad i izvedbu. 
Na samim pokusima polaznici će moći osvijestiti konkretne (individualne) probleme u vođenju zbora i načinu komunikacije s ansamblom te će im se ukazati na koji način ih mogu ispraviti. Skladbe kao što su npr. Voda zvira Josipa Štolcera Slavenskog, Zahvalnica Franje Dugana mlađeg, Molitva Franje Dugana, Hrvatske mise Borisa Papandopula izrazito su kvalitetan didaktički materijal preko kojeg se polaznicima može demonstrirati i s njima rješavati gotovo sve važne probleme analize djela, osobne pripreme, uvježbavanja zbora i samog dirigiranja zborom.

SATNICA SEMINARA: 

Nedjelja, 25.11.2018.

Dvorana Hrvatskog sabora kulture

09.00 – 11.00 h  teorijski uvod i rad voditelja s polaznicima

11.30 – 13.30 h  rad voditelja s polaznicima

Dvorana Fakulteta elektrotehnike i računarstva

15.00 - 18.00 h   praktičan rad na zadanim djelima sa zborom

18.00 – 19.00 h  rad voditelja s polaznicima


TEME SEMINARA:
1. Analiza i obrada zborskog teksta u kontekstu interpretacijskih odluka te upute i savjeti za praktičnu primjenu u radu sa zborom
2. Odabir odgovarajućih dirigentskih postupaka i vježbanje istih, polazeći od osnovnih shema do konačnih postupaka potrebnih za dirigiranje zadanog programa
3. Praktičan rad sa zborom

ZADANE SKLADBE:
J. Š. Slavenski: Voda zvira
F. Dugan ml.: Zahvalnica
F. Dugan: Molitva
B. Papandopulo: Hrvatska misa, 1. st. Gospode pomiluj

NAPOMENE:
- Seminar je namijenjen svim dirigentima i voditeljima zborova bez obzira na količinu prethodnog iskustva. Na seminar se mogu prijaviti i zainteresirani pjevači.
- Nakon održanog seminara, sudionici će dobiti Potvrde o sudjelovanju na seminaru.
- Polaznicima će nakon prijave za seminar biti poslane partiture zadanih skladbi, s kojima su se dužni upoznati prije početka seminara. (Poželjna je prethodna priprema kako bi sudionici što bolje mogli iskoristiti drugi dio seminara.)

PRIJAVE
Za prijavu na seminar potrebno je ispuniti priloženu prijavnicu i poslati je elektronskom poštom na e-mail: glazba@hrsk.hr i/ili faksom na broj 01/4621738, najkasnije do 21.11.2018.
Nakon zaprimljene prijavnice, poslat ćemo Vam zadane partiture koje će se obrađivati na Seminaru (e-mailom ili poštom). Prijavite se što prije da biste imali vremena za studiranje skladbi!
KOTIZACIJA: 
Za sve članice Hrvatskog sabora kulture i njihove članove seminar je BESPLATAN, dok za ostale zainteresirane sudionike kotizacija iznosi 250,00 kn.
Sudionici Seminara koji nisu članovi Hrvatskog sabora kulture dužni su najkasnije do 22.11.2018. uplatiti kotizaciju. 
Podaci za uplatu kotizacije (Prilikom plaćanja kotizacije, molimo da unutar rubrika uplate navedete sljedeće podatke)
Uplatitelj: Navedite puni naziv Zbora ili vokalnog sastava čiji ste predstavnik te ime i prezime polaznika Seminara
Poziv na broj: Navedite OIB uplatitelja
Svrha doznake: Seminar za zborske dirigente 2018.-Zagreb 
Podaci o primatelju uplate: Hrvatski sabor kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb, OIB: 45263394181, broj žiro računa (IBAN): HR7223600001101534566 (Zagrebačka banka).
Potvrdu o uplati potrebno je poslati faksom (01/4621738) ili mailom (glazba@hrsk.hr). 
Napomena: U slučaju da polaznik ne prisustvuje seminaru, uplaćena kotizacija se ne vraća jer se njome sufinanciraju troškovi seminara.
SMJEŠTAJ I PREHRANU polaznika organiziraju i pokrivaju sami polaznici. 

BIOGRAFIJA VODITELJA SEMINARA:
Luka Vukšić rođen je 1976. godine u Zagrebu. Studij dirigiranja završava 1999. godine u klasi maestra Igora Gjadrova na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Za diplomski koncert sa Zagrebačkom filharmonijom prima Rektorovu nagradu i iste godine postaje stipendist Fonda 'Lovro i Lilly Matačić'. Poslijediplomski studij završava na Katedri za orkestralno dirigiranje Akademije 'Ferenc Liszt' u Budimpešti u klasi maestra Ervina Lukacsa i Tamasa Gala. Usavršavao se na seminarima Ronalda Zollmana, Jurija Simonova i Konrada von Abela. Dobitnik je Nagrade Hrvatske glazbene mladeži 'Ivo Vuljević' za najuspješnijeg mladog glazbenika 2000. godine, od kada i djeluje kao stalni dirigent Akademskog zbora 'Ivan Goran Kovačić'. Od 2001. godine kao korepetitor, zborovođa i dirigent redovito surađuje i sa Zborom Hrvatske radiotelevizije. Od 2016. godine zborovođa je Opere HNK u Zagrebu. S Akademskim zborom 'Ivan Goran Kovačić' i Zborom HRT izveo je brojna djela hrvatskog i svjetskog zborskog repertoara. Pripremao ih je za redovite nastupe sa Zagrebačkom filharmonijom i Orkestrom HRT, ali i za izvedbe s opernim zvijezdama kao što su José Carreras, Ruggiero Raimondi, Denyce Graves, Inva Mula, Andrea Boccelli i Elena Moşuc te koncerte s Izraelskim simfonijskim orkestrom, Simfonijskim orkestrom iz Bochuma, Slovenskom filharmonijom, Sarajevskom filharmonijom, Hrvatskim baroknim ansamblom i dr. Kao zborovođa surađivao je s istaknutim dirigentima poput Sir Nevillea Marrinera, Krzysztofa Pendereckog, Dmitrija Kitajenka, Milana Horvata, Vladimira Kranjčevića, Nikše Bareze, Uroša Lajovica, Ennia Morriconea, Stevena Sloanea, Noama Sheriffa, Pavela Kogana, Aluna Francisa, Leopolda Hagera, Michaela Schønwandta i Justusa Frantza. Kao dirigent nastupao je sa vodećim hrvatskim orkestrima poput Zagrebačke filharmonije, Simfonijskog orkestra HRT, Dubrovačkog simfonijskog orkestra, Hrvatskog baroknog ansambla i Riječke filharmonije. Velik broj njegovih nastupa emitiran je na radiju i televiziji. Redovito nastupa i u inozemstvu i bilježi uspješna gostovanja u Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Austriji, Mađarskoj, Slovačkoj i Meksiku.

Akademski zbor 'Ivan Goran Kovačić'


Dirigent Luka Vukšić, voditelj seminara