Hrvatski sabor kulture poziva Vas na sudjelovanje na Seminaru za zborske dirigente koji će biti održan pod vodstvom dirigenta Tomislava Fačinija dana 21. i 22. listopada 2017.

Seminar će biti ostvaren u organizaciji Hrvatskog sabora kulture (www.hrsk.hr) uz potporu Grada Zagreba, a u suradnji s Mješovitim pjevačkim zborom Filozofskoga fakulteta „Concordia discors“ u dvorani (D7) Filozofskoga fakulteta u Zagrebu (Adresa: Ivana Lučića 3, Zagreb).
Seminar je namijenjen svim dirigentima i voditeljima zborova bez obzira na količinu prethodnog iskustva kao i zainteresiranim pjevačima. 

SAŽETI OPIS SEMINARA:

Cilj seminara je pružiti polaznicima mogućnost stručnog usavršavanja u umijeću dirigiranja i vođenju zbora, upoznavanje sa aktualnom zborskom literaturom, kao i metodama aranžiranja skladbi za zborski slog. Seminar je zamišljen kao glazbena radionica u kojoj će polaznici imati priliku raditi s jednim od vodećih pedagoga i dirigenata u Hrvatskoj, Tomislavom Fačinijem uz potporu nagrađivanog pjevačkog zbora „Concordia discors“ kao demonstracijskog ansambla.
Teme seminara: Uz unaprjeđenje manualne tehnike dirigenata različitog predznanja, zatim znanja o vokalnoj tehnici i metodologiji rada sa zborom i motiviranju pjevača, program seminara obuhvatit će i upoznavanje s osnovama aranžiranja za zborove na primjerima odabranih aranžmana. Uz rad na klasičnim repertoarnim djelima, naglasak seminara bit će na upoznavanju djela neklasične zborske literature i kvalitetnim obradama popularnih skladbi za zborove, kao i upotrebi pokreta (koreografije) u nastupu zborova.

SATNICA SEMINARA (AŽURIRANA):
Filozofski fakultet, dvorana D7 (prizemlje) 
Subota, 21.10.2017.
12.00 – 13.00 h rad voditelja s polaznicima
13.15 – 14.45 h uvod u aranžiranje i repertoare
15.45 – 17.45 h rad voditelja s polaznicima na zadanim djelima
18.00 – 20.00 h rad polaznika na zadanim djelima sa zborom i voditeljem
 
Nedjelja, 22.10.2017.
10.00 – 11.00 h rad voditelja s polaznicima na zadanim djelima
11.00 – 13.00 h rad polaznika na zadanim djelima sa zborom i voditeljem

ZADANE SKLADBE:
1. Carly Simon (obrada: Craig Hella Johnson): Let The River Run
2. Freddie Mercury (obrada: Tomislav Fačini): Don't stop me now 
3. Neno Belan (obrada: Olja Dešić): Oceani ljubavi
4. Rajko Dujmić, Stevo Cvikić (obrada: Vedran Ivanković): Dobre djevojke 
5. Dimitrij Bortnjasnkij: Kerubinska himna br. 7
6. Jakov Gotovac: Jadovanka za teletom


NAPOMENE:

-Nakon održanog seminara, sudionici će dobiti Potvrde o sudjelovanju na seminaru.

-Polaznicima će nakon prijave za seminar biti poslane partiture zadanih skladbi, s kojima su se dužni upoznati prije početka seminara. 

Biografija voditelja:

Tomislav Fačini (Zagreb, 1975.) studij dirigiranja završio je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu cum laude. Iste godine osvojio je drugu i posebnu nagradu na Međunarodnom natjecanju dirigenata Antonio Pedrotti u Trentu. Nakon nastavka školovanja u Milanu na Accademia Hans Swarowsky i Hochschule für Musik u Karlsruheu, zapošljava se na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, gdje danas predaje zborsko dirigiranje. Uz simfonijske koncerte, ostvario je niz opernih premijera u Zagrebu, Sarajevu, Varaždinu i Dubrovniku (Verdi, Puccini, Salieri, Zajc, Bizet, Pergolesi). Čest je gost Muzičkog biennala Zagreb i promotor suvremene glazbe. Od 2005. do 2009. godine ravnao je zadarskim G  lazbenim večerima u sv. Donatu. Uz česte nastupe na Dubrovačkim ljetnim igrama, ravnao je i otvaranjem Igara 2003. i 2013. godine. Od 2004. do 2009. godine bio je šef-dirigent Orkestra Hrvatske vojske, s kojim je ostvario više simfonijskih i komornih koncerata. Surađivao je s gotovo svim domaćim i mnogim stranim ansamblima i snimao nosače zvuka i trajne snimke sa simfonijskim orkestrima RTV Slovenije i HRT-a. Od 1993. do 2008. dirigent je Oratorijskog zbora crkve sv. Marka u Zagrebu, a od 2004. vodi vokalni ansambl Antiphonus. Od 2014. je glavni dirigent Dubrovačkoga simfonijskog orkestra. Uz dirigiranje, bavi se aranžiranjem i skladanjem. Od sezone 2017./2018. postaje šef-dirigent Zbora HRT.

PRIJAVE

·         Za prijavu na seminar potrebno je ispuniti priloženu prijavnicu i poslati je elektronskom poštom na e-mail: glazba@hrsk.hr i/ili faksom na broj 01/4621738, najkasnije do 18.10.2017.

·         Nakon zaprimljene prijavnice, poslat ćemo Vam zadane partiture koje će se obrađivati na Seminaru (e-mailom ili poštom). Prijavite se što prije da biste imali vremena za studiranje skladbi!

KOTIZACIJA:

·         Za sve članice Hrvatskog sabora kulture i njihove članove seminar je BESPLATAN, dok za ostale zainteresirane sudionike kotizacija iznosi 250,00 kn.

·         Sudionici Seminara koji nisu članovi Hrvatskog sabora kulture dužni su najkasnije do 20.10.2017. uplatiti kotizaciju.

·         Podaci za uplatu kotizacije (Prilikom plaćanja kotizacije, molimo da unutar rubrika uplate navedete sljedeće podatke)

Uplatitelj: Navedite puni naziv Zbora ili vokalnog sastava čiji ste predstavnik te ime i prezime polaznika Seminara

Poziv na broj: Navedite OIB uplatitelja

Svrha doznake: Seminar za zborske dirigente 2017.-Zagreb

Podaci o primatelju uplate: Hrvatski sabor kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb, OIB: 45263394181, broj žiro računa (IBAN): HR7223600001101534566 (Zagrebačka banka).

Potvrdu o uplati potrebno je poslati faksom (01/4621738) ili mailom (glazba@hrsk.hr).

Napomena: U slučaju da polaznik ne prisustvuje seminaru, uplaćena kotizacija se ne vraća jer se njome sufinanciraju troškovi seminara.

 

SMJEŠTAJ I PREHRANU polaznika organiziraju i pokrivaju sami polaznici.