Susret hrvatskih pjevačkih zborova zborski je festival od nacionalne važnosti s dugogodišnjom tradicijom koji na godišnjoj razini okuplja najbolje hrvatske zborove s više od 600 pjevača. Ova razglednica hrvatskog zborskog amaterizma zamišljena je kao natjecanje i susret ljubitelja zborskog pjevanja koju Hrvatski sabor kulture kontinuirano održava od 1968. godine, s ciljem okupljanja i poticanja amatera i njihovog sustavnog razvoja.

51. izdanje Susreta  bit će održano je 6.-7. listopada 2018. godine u Gradu Rovinju.

 

Ovdje navodimo ulomke iz Pravila 51. Susreta hrvatskih pjevačkih zborova:


Članak 1.

Cilj 51. Susreta hrvatskih pjevačkih zborova (u daljnjem tekstu Susret) prvenstveno je prikaz dostignuća i najvrjednijih ostvarenja amaterskog zborskog pjevanja u Republici Hrvatskoj, razvijanje kritičkog odnosa prema glazbenim vrijednostima, stimuliranje glazbenog stvaralaštva i amaterskog rada uopće, međusobno upoznavanje i socijalna kohezija te razvoj publike.

PRAVO SUDJELOVANJA I IZBOR ZBOROVA

Članak 3.

1) Pravo sudjelovanja na Susretu stječu, po preporuci selektora, najuspješniji zborovi sa županijskih smotri (u daljnjem tekstu smotre) te iznimno samostalnih preslušavanja.

2) Profesionalni pjevački zborovi (zborovi u kojem njegovi članovi ostvaruju osnovna prava iz radnog odnosa), zborovi glazbenih škola, umjetničkih akademija i dječji zborovi nemaju pravo sudjelovanja.

3) Svi zborovi koji žele sudjelovati na Susretu obvezatni su nastupiti na smotrama. Na smotrama, zborovi moraju izvesti cjelokupni program zasnovan na Pravilima Susreta. U županijama gdje se prijave najmanje dva zbora obvezni su održati zajedničku smotru. Na područjima u kojima nema dovoljno zborova da bi se održala smotra, poželjno je udruživanje više zborova iz raznih županija. Ukoliko i to nije moguće, pojedini zborovi mogu se kvalificirati na Susret i putem javnog samostalnog preslušavanja na kojemu moraju izvesti program zasnovan na Pravilima Susreta pred selektorom koji, ovisno o kvaliteti izvedenog programa daje preporuku za nastupom na Susretu (Članak 6).

4) Sa svake smotre i/ili samostalnog preslušavanja za Susret po preporuci selektora, može se kvalificirati po jedan zbor.

5) Iznimno, nakon svih preslušanih smotri selektor može predložiti jednog dodatnog predstavnika s održane smotre, uz uvjet da njihov izvedeni program odgovara Pravilima i zadovoljava umjetničke elemente i mjerila Susreta, obogaćuje program Susreta te za to postoje financijski uvjeti. Zborovi koji se svojim nastupom na Smotri kvalificiraju za Susret, automatski stječu pravo na osvajanje jedne od Plaketa Susreta – Brončane, Srebrne ili Zlatne (Vidi članak 10.)

6) Smotre i samostalna preslušavanja trebaju biti održana najkasnije do 24. lipnja 2018. Organizatori smotri dužni su najkasnije mjesec dana prije njihova održavanja obavijestiti Hrvatski sabor kulture o mjestu i terminu održavanja (Članak 11.).

7) Hrvatski sabor kulture utvrđuje krajnji izbor zborova sudionika Susreta, određuje raspored nastupa i program Susreta, na temelju pisanih izvješća i prijedloga selektora sa smotri te samostalnih preslušavanja, a u suradnji sa Stručnim savjetom Hrvatskog sabora kulture.

8) Sljedeći princip izvrsnosti, najuspješniji zbor 50. Susreta hrvatskih pjevačkih zborova (HPD „Lipa“, Osijek) ima izravan pristup na 51. Susret hrvatskih pjevačkih zborova uz obvezni nastup na smotri na kojoj moraju izvesti program zasnovan na Pravilima Susreta. Navedeno otvara mogućnost da se iz njihove županije, uz spomenuti zbor, može kvalificirati još jedan pjevački zbor po preporuci selektora uz uvjet da njihov izvedeni program odgovara Pravilima i zadovoljava umjetničke elemente i mjerila Susreta, obogaćuje program Susreta te za to postoje financijski uvjeti.

9) Broj pjevača u mješovitom, ženskom i muškom zboru ne može biti manji od 16, osim u iznimnim slučajevima (npr. bolest članova) o čemu će odlučiti Hrvatski sabor kulture uz preporuku Stručnog savjeta.

 

10) Zborovi nečlanovi Hrvatskoga sabora kulture dužni su prije nastupa na smotrama te samostalnim preslušavanjima učlaniti se u HSK. 

PRIJAVE ZA SMOTRE I SAMOSTALNA PRESLUŠAVANJA

Članak 4.

1) Prijave zborova koji će sudjelovati na smotrama moraju biti dostavljene organizatorima smotri čija je dužnost proslijediti ih Hrvatskom saboru kulture (minimalno dva tjedna prije smotre, Vidi Članak 11.).

Iznimno, zborovi Grada Zagreba prijavljuju se za selekciju najkasnije do kraja veljače tekuće godine Hrvatskom saboru kulture slanjem prijavnice običnom poštom, elektroničkom poštom na mail glazba@hrsk.hr ili faxom na: 01/4621738 i/ili Zagrebačkom glazbenom podiju (Marina Jurković, e-mail: jurkovicmarina@gmail.com) poradi organizacije selekcije u zadanom roku (najkasnije do 24. lipnja 2018.). Samostalna preslušavanja malih vokalnih sastava Grada Zagreba održat će se isključivo u slučaju prijave premalog broja Zborova za Smotru. Zborovi Istarske županije prijavljuju se za selekciju unutar 46. Susreta pjevačkih zborova "Naš Kanat je lip" koji će se održati 1. i 2. 6. 2018. godine u Poreču, najkasnije do 30. ožujka 2018. (Ispunjenu prijavnicu potrebno je dostaviti na adresu: Pučko otvoreno učilište Poreč, Narodni trg 1, HR-52440 Poreč, Fax: 052/887-220, E-mail: kultura@poup.hr.). Program skladbi koji se prijavljuje mora odgovarati propozicijama Susreta „Naš kanat je lip“ koji je usklađen s ovim Pravilima. Izabrani zbor za nacionalni Susret treba nadopuniti program prema ovim Pravilima do propisane minutaže.

2) Prijave zborova za samostalna preslušavanja (tamo gdje se ne održavaju smotre) dostavljaju se Hrvatskom saboru kulture. 

PRIJAVE ZA SUSRET

Članak 5.

Zborovi koji se kvalificiraju na Susret (nakon održanih smotri ili samostalnih preslušavanja) Hrvatskom saboru kulture moraju putem elektronske pošte (na mail glazba@hrsk.hr) najkasnije do 1. srpnja 2018. poslati sljedeće priloge:

- popunjenu prijavnicu (koja je dostupna na službenim stranicama Hrvatskog sabora kulture www.hrsk.hr, u izborniku: Glazba – Zborovi – Susret)

- kratku biografiju zbora (1/4 stranice A4)

- kvalitetnu fotografiju zbora (visoke rezolucije)

Osim toga, Zborovi su dužni Hrvatskom saboru kulture poslati putem pošte (najkasnije 2 tjedna prije Susreta):

- četiri čitljive partiture svih prijavljenih skladbi.

Napomena: Prijava za Susret valjana je uz dostavu preslike uplatnice o uplaćenoj članarini za tekuću godinu (za zborove izvan županijskih zajednica KUD-ova). Za zborove – članice županijskih zajednica KUD-ova, potvrde o uplaćenoj članarini dostavlja njihova županijska zajednica.

 

SELEKTOR NA SMOTRAMA I SAMOSTALNIM PRESLUŠAVANJIMA

Članak 6.

1) Selektora za određenu smotru ili samostalno preslušavanje određuje Hrvatski sabor kulture.

2) Selektor ne smije biti dirigent zbora koji će nastupiti na Susretu.

3) Selektor preporučuje predstavnika/e županije za Susret Hrvatskom saboru kulture.

4) Iznimno, Selektor ima pravo dati primjedbu i eventualnu promjenu revijalnog dijela programa Zbora kojeg predloži za Susret, koji potom prilikom prijave moraju uskladiti finalni program sa Hrvatskim saborom kulture.

5) Selektor o nastupima svih sudionika smotre ili samostalnog preslušavanja podnosi pisano izvješće Hrvatskom saboru kulture (Hrvatski sabor kulture prosljeđuje izvješće organizatoru smotre čija je dužnost isto proslijediti sudionicima smotre).

6) Troškove puta i autorskog honorara selektora na smotri ili samostalnom preslušavanju snosi organizator smotre ili samostalnog preslušavanja.

 

7) Odluka selektora je konačna. 

ELEMENTI VREDNOVANJA

Članak 8.

Prilikom ocjenjivanja izvedbi zborova, selektori i stručno povjerenstvo vrednuju prvenstveno sljedeće elemente:

- odabir programa (kvaliteta i težina izabranih skladbi, usklađenost programa s mogućnostima zbora, inovativnost i cjelokupna koncepcija),

- vokalno-tehničku pripremljenost (oblikovanost zborskog zvuka, intonacija, dikcija, artikulacija, fraziranje, ritam, dinamika, tempo, itd.),

- interpretaciju (stil, cjelovitost i uvjerljivost izvedbe, umjetnički dojam)

- opći dojam

PROGRAM ZBOROVA

Članak 9.

1) Zborovi prijavljuju slobodno odabran program koji je sastavljen od skladbi za natjecateljski i revijalni dio, s posebnim naglaskom na kvaliteti izabranih skladbi i cjelokupnoj koncepciji programa.

2) Natjecateljski dio programa Zborovi izvode tijekom prvog dana Susreta, dok revijalni dio izvode tijekom drugog dana Susreta.

3) Natjecateljski dio programa uključuje ocjenjivanje zborova od strane stručnog povjerenstva na Susretu, a mora sadržavati skladbe ukupnog trajanja od 8-12 minuta (ukupno trajanje cjelokupnog glazbenog programa bez stanki) vodeći računa o različitosti stilova i karaktera, unutar kojeg je obvezno izvođenje najmanje 1 skladbe hrvatskog skladatelja (preporuča se odabir skladbi skladatelja kojima se ove godine obilježavaju značajne obljetnice, kao i skladbi nagrađenih na Natječaju za Nove skladbe Hrvatskog sabora kulture, čiji su naslovi dostupni na web stranicama Hrvatskog sabora kulture). Dopušteno je izvođenje samo jedne zborske skladbe uz klavirsku pratnju pod uvjetom da je tako originalno skladana.

4) Revijalni dio programa, mora biti ukupnog preporučenog trajanja od 4-6 minuta (ukupno trajanje cjelokupnog glazbenog programa bez stanki), te ne uključuje ocjenjivanje stručnog povjerenstva na Susretu. Temelji se prvenstveno na maštovitom prezentiranju publici atraktivnih djela hrvatske i svjetske zborske literature koji izlaze iz okvira uobičajenog „klasičnog“ repertoara.

5) Skladbe natjecateljskog dijela programa ne smiju se ponavljati u revijalnom dijelu.

6) Sve skladbe moraju biti izvedene na jeziku na kojem su izvorno napisane.

7) Zborovi za Susret prijavljuju isključivo skladbe koje su izvodili na smotrama ili samostalnim preslušavanjima stoga se svi prijavljeni programi naknadno ne mogu mijenjati, osim u iznimnim slučajevima (Članak 6., točka 4.).

8) Ukoliko se skladba ne izvodi u originalnoj intonaciji, zbor je dužan prije početka nastupa o tome izvijestiti Stručno povjerenstvo.

9) Zborovi su u prijavnici dužni navesti skladbe prema planiranom redoslijedu izvođenja.

10) Zborovima sudionicima Susreta nije dozvoljeno izvođenje skladbi koje su izvodili tijekom svoja posljednja tri nastupa na Susretima ili Natjecanjima u organizaciji Hrvatskog sabora kulture.

11) Hrvatski sabor kulture zadržava pravo promjene programa i rasporeda Susreta, ovisno o mogućnostima i potrebama organizacije, a u suradnji sa Stručnim savjetom.

 

NAGRADE

Članak 10.

1) Nastupe zborova sudionika Susreta bodovima vrednuje Stručno povjerenstvo.

2) Zborovima sudionicima, bit će dodijeljene nagrade ovisno o osvojenom srednjem broju bodova svih članova Stručnog povjerenstva (1-100).

3) Stručno povjerenstvo može dodijeliti sljedeće nagrade:

- Brončanu plaketu, za sve zborove koji osvoje do 79,99 bodova

- Srebrnu plaketu za sve zborove koji osvoje najmanje 80 bodova

- Zlatnu plaketu za sve zborove koji osvoje najmanje 90 bodova

- Nagradu Hrvatskog društva skladatelja, za zbor koji najbolje izvede skladbu hrvatskog skladatelja

- posebne nagrade (kao što su npr. Nagrada za najbolju izvedbu programa ili djela suvremenog repertoara, najbolju izvedbu nove skladbe nagrađene na Natječajima Hrvatskog sabora kulture, adekvatno stilsko tumačenje, najbolju izvedbu djela hrvatske folklorne baštine ili neka druga)

- Grand Prix 51. Susreta hrvatskih pjevačkih zborova, za zbor koji osvoji najveći broj bodova

3) Nagradu za najuspješniju izvedbu revijalnog dijela programa dodijelit će komisija sastavljena od predstavnika zborova (svaki zbor delegira svog predstavnika).

 

4) Zborovi koji ne poštuju ograničenja minutaže u natjecateljskom dijelu, neće biti razmatrani kod dodjele nagrada. 

 

OPĆE ODREDBE

Članak 11.

A) SMOTRE

1) Organizatori smotri moraju biti u kontaktu s Hrvatskim saborom kulture poradi utvrđivanja datuma smotre kako bi ih uskladili s mogućnostima dolaska selektora. Selekcije za Susret moraju biti održane najkasnije do 24. lipnja 2018.

2) Organizatori smotri dužni su izvijestiti Hrvatski sabor kulture o datumu održavanja svojih smotri najkasnije mjesec dana prije njihova održavanja i to putem obrasca „Obavijest o održavanju smotre“ (obrazac je dostupan na službenim web stranicama HSK-a www.hrsk.hr).

3) Organizatori smotri i samostalnih preslušavanja dužni su poslati popis i prijavnice zborova prijavljenih za smotru, najkasnije dva tjedna prije održavanja smotre Hrvatskom saboru kulture elektronskim putem (na adresu glazba@hrsk.hr) ili poštom, te pripremiti redoslijed i program nastupa, notne materijale za Selektora kao i provoditi i poštovati sve odredbe Pravila.

 

B) 51. SUSRET HRVATSKIH PJEVAČKIH ZBOROVA

1) Susret će biti održan u listopadu 2018.

2) Sve detaljne upute o dolasku i odlasku sudionici će dobiti čim budu poznate.

3) Putne troškove dolaska i odlaska zborova ne snose organizatori.

4) Troškove smještaja i prehrane osiguravaju organizatori, uz djelomičnu potporu zborova.

5) Maksimalan broj osoba za koje će organizatori snositi troškove je 50 za mješovite, odnosno 40 za ženske i muške zborove (uračunat dirigent + 2 prateće osobe).

6) Doček i pratnju zborova sudionika te posebne koncerte organizira organizator na terenu.

7) Zborovima je zabranjeno samostalno ugovaranje koncerata u mjestu održavanja Susreta (u dane trajanja Susreta i večer prije svečanog otvaranja).

8) Organizator Susreta pridržava sva prava snimanja i prijenosa Susreta, objave snimaka, te izrade nosača zvuka svih nastupa bez naknade sudionicima.

9) Zborovi na smotrama, samostalnim preslušavanjima te Susretu dužni su posjedovati originalna notna izdanja djela koja izvode.

10) Izbor skladbi za zajedničko izvođenje zborova bit će utvrđen nakon obavljenih selekcija po Županijama za Susret.

11) U slučaju nepridržavanja pravila, rokova i ostalih potraživanja, zborovima neće biti omogućeno sudjelovanje na Susretu.

12) Hrvatski sabor kulture zadržava pravo promjene mjesta i vremena Susreta, ovisno o mogućnostima i okolnostima organizacije, a u suradnji sa Stručnim savjetom.

 

13) Hrvatski sabor kulture zadržava pravo oblikovanja konačnog programa Susreta. 


CJELOVITI TEKST PRAVILA PRONAĐITE NA LINKU ISPOD TEKSTA

NAPOMENA - PRIJAVA SMOTRI I SAMOSTALNIH PRESLUŠAVANJA ZA 51. SHPZ

U pripremama za 51. Susret hrvatskih pjevačkih zborova, ovim putem podsjećamo organizatore županijskih i regionalnih smotri koji to još nisu napravili da nam čim prije prijave termin održavanja Smotri pjevačkih zborova HSK-u radi pravovremene organizacije selekcije. 

Ovdje također pozivamo sve zborove izvan Zajednica i Saveza, kao i zborove koji možda nisu u članstvu HSK da nam se jave i pošalju svoje prijavnice za sudjelovanje na 51. Susretu hrvatskih pjevačkih zborova.

Niže pronađite obrazac za prijavu Smotre i prijavnicu za samostalno preslušavanje (u županijama gdje se ne organiziraju Smotre).

Video snimke nastupe zborova s 50. Susreta pogledajte na YouTube kanalu HSK-a na linku: https://goo.gl/VEbisp