„Korizmeni napjevi (južne Hrvatske) u izvedbi malih vokalnih sastava“, 
Drniš, 11. - 12. 3. 2017. 
Voditelj: dr. sc. Joško Ćaleta

Seminar za voditelje i pjevače malih vokalnih sastava na temu „Korizmeni napjevi (južne Hrvatske) u izvedbi malih vokalnih sastava“održan je pod vodstvom dr. sc. Joška Ćalete 11. i 12. ožujka 2017. godine u prostorijama Osnovne glazbene škole "Krsto Odak" u Drnišu (Adresa: Vladimira Nazora 4, 22320 Drniš). Po održanom Seminaru, rezultate zajedničkog rada sudionici seminara predstavili su 12. ožujka u 18 h na večernjoj misi u crkvi sv. Ante u Drnišu. 

Seminar je ostvaren u organizaciji Hrvatskog sabora kulture (www.hrsk.hr) i Gradskog pjevačkog zbora "Neuma" iz Drniša. 


PROGRAM SEMINARA proizašao je iz potreba udruga na terenu koje gaje vokalnu tradicijsku kulturu u Hrvatskoj iz uvida u njihovu izvedbenu praksu u okviru županijskih smotri i susreta Hrvatskog sabora kulture. Osim raznolikosti koja karakterizira svjetovnu tradicijsku vokalnu glazbu, istu karakteristiku baštini i crkveno pučko pjevanje ovog prostora. Kako navodi voditelj seminara Joško Ćaleta: „Njegova prednost temelji se na činjenici da je lokalni puk imao prilike pratiti crkvene obrede na svojem jeziku - glagoljaško pjevanje na staroslavenskoj, starohrvatskoj te u novije vrijeme i u standardno hrvatskoj jezičnoj redakciji inspiriralo je istaknute pjevače da temeljne napjeve ispjevavaju slobodno na način kako su to radili i sa svojim svjetovnim pjevanjem. Rezultat toga su brojne lokalne varijante tekstovnih i glazbenih predložaka koje i danas svjedoče o višestoljetnoj glazbenoj aktivnosti lokalnog pučanstva. Korizmeno razdoblje posebno je bogato različitim napjevima, sastavnim dijelom obreda i procesija, a predstavlja možda i najznačajniji dio ovog repertoara. Posebno područje susreta glazbenih kultura je južna Hrvatska – mjesto je to susreta Mediterana s oporim glazbenim svijetom Dinarskog, brdskog područja.“ 
U prilog odabiru lokacije Seminara, stoji i činjenica da više od 15 godina Pučko otvoreno učilište Drniš organizira  „Večeri pasionske baštine“, manifestaciju koja raznovrsnim kulturnim programima predstavlja bogatstvo pasionskih napjeva i običaja u Hrvatskoj.  
Seminar je započeo predavanjem o Vokalnoj korizmenoj tradiciji Južne Hrvatske, a nastavio se upoznavanjem 11 glazbenih primjera iz različitih krajeva Hrvatske koji po svojim karakteristikama vjerno prezentiraju regiju iz koje dolaze (Baranja, Srijem, Turopolje, Kordun, otok Brač, otok Hvar, otok Lastovo, otok Korčula, Makarska, otok Prvić, Zaton kod Šibenika). Polaznici su imali tijekom dvodnevnog programa priliku oprobati se u različitim vokalnim sastavima i tehnikama pjevanja karakterističnim prvenstveno za južno Hrvatsko područje, ali isto tako i vokalnim glazbenim stilovima ostalih hrvatskih regija.  

Osnovni CILJEVI SEMINARA temeljili su se na aktivnom radu polaznika te postizanju zadovoljavajućeg zvuka i interpretacije odabranih pjesama kao i metodologiji rada sa skupinom u suradnji s članovima Gradskog pjevačkog zbora „Neuma“ iz Drniša.
Nakon održanog seminara sudionici su svoje stečeno znanje imali priliku predstaviti drniškoj publici za vrijeme obreda mise kao i kratkim koncertom nakon mise u prepunoj crkvi Sv. Ante (oko 100 članova publike) na kojem su izveli napjeve naučene tijekom dvodnevnog programa seminara kojeg je publika pozdravila s velikim pljeskom. 
Domaćin, suorganizator i demonstracijski ansambl, Gradski pjevački zbor „Neuma“ vrhunski je odradio svoju ulogu kao i predavači (Joško Ćaleta, asistent Davor Capković) što se očitovalo i u kvalitetnoj izvedbi pjesama na koncertu u crkvi te reakcijama sudionika seminara. Ovdje citiram neke od reakcija polaznika navedenih u upitniku: „Odlična organizacija, vrhunski voditeljski tim, kvalitetno posložen program rada, dobra lokacija, odličan kalendarski tajming“, “Ovo je moj prvi kontakt sa pučkim pjevanjem i vjerojatno je ovaj seminar bio najbolji način za takav susret. „Organizacija seminara, kao i voditelji su na najvišoj razini obavili posao. Zbog toga sam zahvalna svima.“
Seminar je bio koncipiran tako da zadovolji potrebe za stručnim usavršavanjem, prohtjeve i glazbene ukuse voditelja i članova malih vokalnih sastava, crkvenih zborova i folklornih skupina koji izvode djela izvornog ili obrađenog folklornog  glazbenog nasljeđa. 
Na seminaru je aktivno sudjelovalo ukupno 22 sudionika iz Čazme, Zagreba, Pirovca, Dugopolja, Rupa, Metkovića, Kaštela, Drniša, Zlarina i Zadra uz 20ak članova demonstracijskog zbora Neuma koji su sudjelovali u svim terminima seminara, što govori o velikoj potrebi za programima ovog tipa u RH. Nakon održanog seminara, sudionici su ispunili ankete o održanom seminaru te dobili potvrde o sudjelovanju. Seminar je za sve članove HSK-a bio besplatan. 

O seminaru je napravljena reportaža za emisiju „Iz hrvatske narodne baštine" na 1. programu Hrvatskog radija koja je emitirana 24. ožujka 2017., dok je 7. ožujka na portalu Slobodne Dalmacije „Misija“ objavljen članak o održanom Seminaru. Video snimke sa seminara objavljene su na stranicama suorganizatora i na društvenoj mreži Facebook.

Voditelj Joško Ćaleta


Gradski pjevački zbor "Neuma"