Seminar pučkog korizmenog pjevanja

Poziv na seminar pučkog korizmenog pjevanja 

Dugopolje, 30. - 31. 3. 2019. 

Voditelj: dr. sc. Joško Ćaleta

Pozivamo Vas na sudjelovanje na Seminaru pučkog pjevanja na temu hrvatske korizmene tradicije koji će biti održan pod vodstvom dr. sc. Joška Ćalete tijekom vikenda 30. i 31. 3. 2019. godine u prostorijama Doma kulture u Dugopolju  (Adresa: Trg Franje Tuđmana 1, Dugopolje). Rezultate zajedničkog rada sudionici će predstaviti na tradicionalnom korizmenom koncertu u crkvi sv. Mihovila u Dugopolju dana 31. ožujka 2019. godine u 18 h.

Seminar će biti ostvaren u organizaciji Hrvatskog sabora kulture (www.hrsk.hr) i KUD-a "Pleter" Dugopolje, uz materijalnu potporu Općine Dugopolje.

PROGRAM SEMINARA:

Glazbena (vokalna) tradicija južne Hrvatske zanimljivo je područje različitih etnografskih utjecaja – mjesto je to susreta Mediterana s oporim glazbenim svijetom Dinarskog, brdskog područja. Osim raznolikosti koja karakterizira svjetovnu tradicijsku vokalnu glazbu, istu karakteristiku baštini i crkveno pučko pjevanje ovog prostora. Njegova prednost temelji se na činjenici da je lokalni puk imao prilike pratiti crkvene obrede na svojem jeziku - glagoljaško pjevanje na staroslavenskoj, starohrvatskoj te u novije vrijeme i u standardno hrvatskoj jezičnoj redakciji inspiriralo je istaknute pjevače da temeljne napjeve ispjevavaju slobodno na način kako su to radili i sa svojim svjetovnim pjevanjem. Rezultat toga su brojne lokalne varijante tekstovnih i glazbenih predložaka koje i danas svjedoče o višestoljetnoj glazbenoj aktivnosti lokalnog pučanstva. Korizmeno razdoblje posebno je bogato različitim napjevima, sastavnim dijelom obreda i procesija, a predstavlja možda i najznačajniji dio ovog repertoara. 

Potaknuti ovim činjenicama Hrvatski sabor kulture u suradnji s dr. sc. Joškom Ćaletom treću godinu za redom organizira Seminar na temu hrvatskog (korizmenog) tradicijskog pjevanja na kojem će polaznici imati priliku oprobati se u različitim vokalnim sastavima i tehnikama pjevanja karakterističnim prvenstveno za južno Hrvatsko područje, ali isto tako i vokalnim glazbenim stilovima ostalih hrvatskih regija.

Uz etnomuzikologa, vokalnog pedagoga i dirigenta dr. sc. Joška Ćaletu, seminar će voditi i asistent Davor Capković (muške klape Petrada, Bošket; VA Angeluš; ženske klape: Armorin, Ćakulone). 

Na seminaru će biti obrađen sljedeći repertoar:

Isuse preslatki (Sv. Nedilja, otok Hvar, obradila Vedrana Šiša)
Klanjamo se tebi Kriste (Komiža, otok Vis, obradila Vedrana Šiša)
Puče moj - Kada bude tilo mriti (Kostanje, prema pjevanju klape ''Pasika'')
Ja se kajem (uglazbio Blaženko Juračić)
Narode moj ljubljeni (Lađevac, Kordun, obradio Joško Ćaleta)
Gorko cvili Marija (Topolje, Baranja, obradio Pavo Begovac)
Tiha noć se evo spusti (Srijem, obradio Dražen Kurilovčan)
Jezuš Kristuš sinek Božji (Turopolje, zapisao i obradio Dražen Kurilovčan)
O pođi dušo (Mađarevo kod Novog Marofa, zapisao Robert Štorga)
Potamnjele oči moje (Korčula, otok Korčula, obradio Jakša Primorac)
Stala Majka (Trogir, obradio Mario Markovina)
Ispovidajte se Gospodinu jer je dobar (Trogir, obradio Mario Markovina)
Barjaci kreću kraljevi (Grohote, otok Šolta, obradio Ivan Šćepanović)
Svetoj žrtvi uskrsnici (Vid, dolina Neretve, obradio Joško Ćaleta)

Napomene: Seminar je namijenjen prvenstveno voditeljima i članovima folklornih skupina, vokalnih ansambala te (crkvenih) zborova, pedagoškim djelatnicima, glazbenim pedagozima i svim osobama koje živo zanima izvođačka glazbena praksa hrvatske vokalne tradicijske kulture, bez obzira na količinu prethodnog iskustva. Nakon održanog seminara, sudionici će dobiti potvrdu o sudjelovanju. 

SATNICA SEMINARA:

Subota, 30. 3. 2019. 

10:00 – 10:45 Uvodno predavanje: „Kantanje Gospina plača u Imotskoj krajini - novo kulturno dobro u  Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske“ 
11:00 – 13:30 Preslušavanje glazbenih primjera i dioničko čitanje predstavljenih napjeva; praktični rad sa svim polaznicima 
13:30 – 15:00 Stanka 
15:00 – 18:00  Nastavak praktičnog rada sa svim polaznicima

Nedjelja, 31. 3. 2019. 

11:00 – 13:30 Dioničko čitanje napjeva, slaganje glasova; praktični rad sa svim polaznicima
13:30 – 15:00 Stanka 
15:00 – 18:00 Nastavak praktičnog rada sa svim polaznicima – koncertna (izvedbena) interpretacija napjeva, slaganje programa koji će se izvesti na javnom nastupu 
18:00 - 19:00 Predstavljanje rezultata seminara javnim nastupom - zajedničko izvođenje napjeva na koncertu u crkvi Sv. Mihovila u Dugopolju 
U okviru predstavljanja bit će organizirana i podjela potvrda o sudjelovanju polaznicima seminara.

PRIJAVE
•Za prijavu na seminar potrebno je ispuniti priloženu prijavnicu i poslati je elektronskom poštom na e-mail: glazba@hrsk.hr i/ili faksom na broj 01/4621738, najkasnije do 28.3.2019. 
•Za sve članice Hrvatskog sabora kulture i njihove članove seminar je BESPLATAN. 
•Sudionici Seminara iz udruga koje nisu članice Hrvatskog sabora kulture dužni su najkasnije do 29.3.2019. uplatiti KOTIZACIJU u iznosu od 250,00 kn. 
Podaci za uplatu kotizacije (SAMO ZA NEČLANICE HRVATSKOG SABORA KULTURE)
Uplatitelj: Navedite puni naziv vokalnog sastava čiji ste predstavnik te ime i prezime polaznika Seminara
Poziv na broj: Navesti OIB udruge platitelja
Svrha doznake: Seminar za voditelje i pjevače malih vokalnih sastava 2019.-Dugopolje
Podaci o primatelju uplate: Hrvatski sabor kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb, OIB: 45263394181, broj žiro računa (IBAN): HR7223600001101534566 (Zagrebačka banka).
Potvrdu o uplati potrebno je poslati mailom (glazba@hrsk.hr) ili faksom (01/4621738). 
Napomena: U slučaju da polaznik ne prisustvuje seminaru, uplaćena kotizacija se ne vraća jer se s istom sufinanciraju troškovi Seminara.

SMJEŠTAJ 
Polaznici iz udaljenih destinacija imaju mogućnost besplatnog smještaja u Vatrogasnom domu u Dugopolju (višekrevetne spavaonice). Ukoliko želite iskoristiti ponuđenu mogućnost, molimo navedite je u prijavnici.

Ostali prijedlozi za smještaj (o trošku seminarista):
Apartmani Bosančić, Dugopolje, 1 noćenje = 100 kn, +38598433328, http://www.apartmani-dugopolje.com/  
Hotel Katarina, Dugopolje, 1 noćenje s doručkom = 640 kn (jednokrevetna soba), +38521712333, http://www.hotelkatarina.hr/  
Napomena: Dugopolje je udaljeno 18 km od Splita, gdje je puno veća ponuda smještajnih kapaciteta. Više na www.booking.com. 

PREHRANA (o trošku seminarista):
Prehranu (o vlastitom trošku) moguće je ostvariti u obližnjim restoranima Fenix i Dolis te OPG-u Plazibat i Dodoja.

BIOGRAFIJA VODITELJA SEMINARA:

Joško Ćaleta, dr. sc. etnomuzikolog, glazbeni pedagog, kompozitor, glazbeni producent i dirigent (Trogir, 1964.).  Diplomirao je glazbenu kulturu na Muzičkoj akademiji u Splitu, magistrirao etnomuzikologiju na University of British Columbia u Vancouveru (Kanada) te doktorirao etnomuzikologiju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (2012.). Od 1997. znanstveni je suradnik na Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu. Sudionik je četrdesetak međunarodnih skupova vezanih uz temu tradicijske glazbe i plesa, a autor je brojnih znanstvenih i stručnih članaka objavljenim u uglednim svjetskim i domaćim publikacijama kao i producent niza značajnih nosača zvuka hrvatske tradicijske glazbe i klapskog pjevanja. Član je stručnih, savjetodavnih i ocjenjivačkih komisija, smotri i festivala diljem Hrvatske (Međunarodna smotra folklora, Pasionska baština, Zagreb, Smotra folklora Dalmacije, Metković, Aklapela Dubrovnik). Teme koje istražuje uglavnom su vezane uz vokalnu glazbenu tradiciju, svjetovnu i sakralnu, dalmatinskog priobalja, otoka i zaleđa.  


Voditelj Joško Ćaleta


Asistent Davor Capković


Završni koncert seminara