Seminar pučkog korizmenog pjevanja

Poziv na seminar pučkog korizmenog pjevanja 

Dugopolje, 17. - 18. 3. 2018. 

Voditelj: dr. sc. Joško Ćaleta

Pozivamo Vas na sudjelovanje na Seminaru pučkog pjevanja na temu hrvatske korizmene tradicije koji će biti održan pod vodstvom dr. sc. Joška Ćalete tijekom vikenda 17. i 18. ožujka 2018. godine u Dugopolju.

Program prvog dana seminara bit će održan u prostorijama Osnovne škole u Dugopolju, Adresa: Stepinčeva ul. 4, 21204, Dugopolje, dok će drugog dana seminar biti održan u prostorijama Doma kulture u Dugopolju (Adresa: Trg Franje Tuđmana 1, Dugopolje). Rezultate zajedničkog rada sudionici će predstaviti na tradicionalnom korizmenom koncertu u crkvi sv. Mihovila u Dugopolju dana 18. ožujka 2018. godine u 18 h.

Seminar će biti ostvaren u organizaciji Hrvatskog sabora kulture i KUD-a "Pleter" Dugopolje, uz materijalnu potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Općine Dugopolje. 

Uz etnomuzikologa, vokalnog pedagoga i dirigenta dr. sc. Joška Ćaletu, seminar će voditi i asistent Davor Capković (muške klape Petrada, Bošket; VA Angeluš; ženske klape: Armorin, Ćakulone).

Seminar je namijenjen prvenstveno voditeljima i članovima folklornih skupina, vokalnih ansambala te (crkvenih) zborova, pedagoškim djelatnicima, glazbenim pedagozima i svim osobama koje živo zanima izvođačka glazbena praksa hrvatske vokalne tradicijske kulture, bez obzira na količinu prethodnog iskustva. Nakon održanog seminara, sudionici će dobiti potvrdu o sudjelovanju.

PROGRAM SEMINARA:

Glazbena (vokalna) tradicija južne Hrvatske zanimljivo je područje različitih etnografskih utjecaja – mjesto je to susreta Mediterana s oporim glazbenim svijetom Dinarskog, brdskog područja. Osim raznolikosti koja karakterizira svjetovnu tradicijsku vokalnu glazbu, istu karakteristiku baštini i crkveno pučko pjevanje ovog prostora. Njegova prednost temelji se na činjenici da je lokalni puk imao prilike pratiti crkvene obrede na svojem jeziku - glagoljaško pjevanje na staroslavenskoj, starohrvatskoj te u novije vrijeme i u standardno hrvatskoj jezičnoj redakciji inspiriralo je istaknute pjevače da temeljne napjeve ispjevavaju slobodno na način kako su to radili i sa svojim svjetovnim pjevanjem. Rezultat toga su brojne lokalne varijante tekstovnih i glazbenih predložaka koje i danas svjedoče o višestoljetnoj glazbenoj aktivnosti lokalnog pučanstva. Korizmeno razdoblje posebno je bogato različitim napjevima, sastavnim dijelom obreda i procesija, a predstavlja možda i najznačajniji dio ovog repertoara. 
Potaknuti ovim činjenicama, drugu godinu za redom Hrvatski sabor kulture u suradnji s dr. sc. Joškom Ćaletom organizira Seminar na temu hrvatskog (korizmenog) tradicijskog pjevanja na kojem će polaznici imati priliku oprobati se u različitim vokalnim sastavima i tehnikama pjevanja karakterističnim prvenstveno za južno Hrvatsko područje, ali isto tako i vokalnim glazbenim stilovima ostalih hrvatskih regija. Napjevi koji će se obrađivati u sklopu seminara su:

Ja se kajem (uglazbio B. Juračić)
Barjaci kreću Kraljevi (Podstrana)
Smiluj se meni (Podstrana)
Puče moj (Podstrana)
Gdi si o ljubezni (Baranja)
Tiha noć se evo spusti (Srijem) 
Nižje, nižje, sončece  (Hrvatsko Zagorje)
Narode moj ljubljeni (Lađevac)
Židovska su djeca  (Prvić Šepurina)
Poslušajte braćo mila  (Zaton)  
Muka gorka Gospodina  (Imotski)
Gospin plač (Slivno Ravno) 
Dan od gnjeva (Stankovci)

SATNICA SEMINARA:
 
Subota, 17. 3. 2018.
10:00 – 10:45     Uvodno predavanje: „Korizmene tradicije Južne Hrvatske kao (moguća) kulturna dobra nematerijalne baštine RH “
11:00 – 13:30     Preslušavanje glazbenih primjera i dioničko čitanje predstavljenih napjeva; praktični rad sa svim polaznicima
13:30 – 15:00     Stanka
15:00 – 18:00     Nastavak praktičnog rada sa svim polaznicima
 
Nedjelja, 18. 3. 2018.
11:00  – 13:30    Dioničko čitanje napjeva, slaganje glasova; praktični rad sa svim polaznicima
13:30 – 15:00     Stanka
15:00 – 18:00     Nastavak praktičnog rada sa svim polaznicima – koncertna (izvedbena) interpretacija napjeva, slaganje programa koji će se izvesti na javnom nastupu
18:00 - 19:00      Predstavljanje rezultata seminara javnim nastupom - zajedničko izvođenje napjeva na koncertu u crkvi Sv. Mihovila u Dugopolju

U okviru predstavljanja bit će organizirana i podjela potvrda o sudjelovanju polaznicima seminara. 
 
PRIJAVE
-Za prijavu na seminar potrebno je ispuniti priloženu prijavnicu i poslati je elektronskom poštom na e-mail: glazba@hrsk.hr i/ili faksom na broj 01/4621738, najkasnije do 15.3.2018.
-Za sve članice Hrvatskog sabora kulture i njihove članove seminar je BESPLATAN.
-Sudionici Seminara iz udruga koje nisu članice Hrvatskog sabora kulture dužni su najkasnije do 15.3.2018. uplatiti KOTIZACIJU u iznosu od 250,00 kn.
Podaci za uplatu kotizacije (SAMO ZA NEČLANICE HRVATSKOG SABORA KULTURE)
Uplatitelj: Navedite puni naziv vokalnog sastava čiji ste predstavnik te ime i prezime polaznika Seminara
Poziv na broj: 04-122-18
Svrha doznake: Seminar za voditelje i pjevače malih vokalnih sastava 2018.-Dugopolje
Podaci o primatelju uplate: Hrvatski sabor kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb, OIB: 45263394181, broj žiro računa (IBAN): HR7223600001101534566 (Zagrebačka banka).
Potvrdu o uplati potrebno je poslati faksom (01/4621738) ili mailom (glazba@hrsk.hr).
Napomena: U slučaju da polaznik ne prisustvuje seminaru, uplaćena kotizacija se ne vraća jer se s istom sufinanciraju troškovi Seminara.

SMJEŠTAJ
Polaznici iz udaljenih destinacija imaju mogućnost besplatnog smještaja u Vatrogasnom domu u Dugopolju (višekrevetne spavaonice). Ukoliko želite iskoristiti ponuđenu mogućnost, molimo navedite je u prijavnici.
Ostali prijedlozi za smještaj (o trošku seminarista):
Apartmani Bosančić, Dugopolje, 1 noćenje = 100 kn, +38598433328, http://www.apartmani-dugopolje.com/
Hotel Katarina, Dugopolje, 1 noćenje s doručkom = 55  € (jednokrevetna soba), +38521712333, http://www.hotelkatarina.hr/

PREHRANA (o trošku seminarista):
Prehranu (o vlastitom trošku) moguće je ostvariti u obližnjim restoranima Fenix i Dolis te OPG-u Plazibat i Dodoja.

Voditelj Joško Ćaleta


Asistent Davor Capković


Završni koncert seminara