15. Susret hrvatskih malih vokalnih sastava bit će održan 10.-11. studenoga 2018. u Gradu Sisku u suorganizaciji Hrvatskog sabora kulture, Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Sisačko-moslavačke županije i Vokalnog ansambla Lipe. 

SUSRET HRVATSKIH MALIH VOKALNIH SASTAVA jedna je od 10 nacionalnih manifestacija koje na godišnjoj razini organizira HSK, a koji je pokrenut iz potrebe da se na jednom mjestu okupi i prezentira raznovrsnost i bogatstvo vokalne glazbe u najvišoj kvaliteti. Radi se o festivalu koji na godišnjoj razini predstavlja dvadesetak najuspješnijih malih vokalnih sastava s više od 350 pjevača iz cijele Hrvatske, te goste iz Slovenije.

Cilj Susreta je razvijanje i njegovanje tradicionalnog pjevanja u manjem sastavu, prikaz dostignuća i najvrjednijih ostvarenja amaterskog pjevanja u Republici Hrvatskoj, razvijanje kritičkog odnosa prema glazbenim vrijednostima, stimuliranje glazbenog stvaralaštva i amaterskog rada te međusobno upoznavanje i zbližavanje.

Ovdje navodimo ulomke iz Pravila Susreta (cjelokupni tekst Pravila u PDF formatu pronađite na linku ispod teksta):

 


PRAVO SUDJELOVANJA VOKALNIH SASTAVA

Članak 3.

1) Pravo Sudjelovanja na Susretu stječu, po preporuci selektora, dva mala vokalna sastava, po mogućnosti iz različitih kategorija (vidi Članak 6.) s održane regionalne ili županijske smotre (u daljnjem tekstu: smotre), pod uvjetom da njihovi programi odgovaraju kvalitativnim kriterijima Susreta i Pravilima.

2) Profesionalni mali vokalni sastavi (vokalni sastav u kojem njegovi članovi ostvaruju osnovna prava iz radnog odnosa), sastavi glazbenih škola i umjetničkih akademija te dječji vokalni sastavi nemaju pravo sudjelovanja.

3) Svi mali vokalni sastavi koji se žele kandidirati za Susret obvezni su odabrati te na smotrama izvesti Pravilima utvrđen program za izabranu kategoriju. Mali vokalni sastavi koji djeluju u županijama gdje se ne organiziraju smotre moraju se pridružiti smotri vokalnih sastava neke druge županije no ukoliko ni to nije moguće, sastav se može kvalificirati na Susret i putem javnog samostalnog preslušavanja na kojemu moraju izvesti program zasnovan na Pravilima Susreta pred selektorom koji, ovisno o kvaliteti izvedenog programa daje preporuku za nastupom na Susretu.

4) Nakon svih preslušanih smotri, selektor može predložiti još nekoliko dodatnih malih vokalnih sastava za Susret s održanih smotri, ukoliko njihov izvedeni program odgovara Pravilima i zadovoljava umjetničke elemente i mjerila Susreta, obogaćuje program Susreta te za to postoje financijski uvjeti.

5) Smotre i samostalna preslušavanja treba održati najkasnije do 24. lipnja 2018.

6) Broj pjevača u malom vokalnom sastavu (mješovitom, ženskom ili muškom) ne smije biti manji od 4 niti veći od 16.

7) Mali vokalni sastavi nečlanovi Hrvatskoga sabora kulture dužni su prije nastupa na smotrama te samostalnim preslušavanjima učlaniti se u Hrvatski sabor kulture.

8) Hrvatski sabor kulture utvrđuje krajnji izbor sudionika Susreta.

 

PRIJAVE ZA SMOTRE

Članak 4.

1) Prijave malih vokalnih sastava koji će sudjelovati na smotrama moraju biti dostavljene organizatorima istih smotri čija je dužnost proslijediti ih Hrvatskom saboru kulture (minimalno dva tjedna prije smotre).

Iznimno, mali vokalni sastavi Grada Zagreba prijavljuju se za selekciju najkasnije do kraja veljače tekuće godine Hrvatskom saboru kulture slanjem prijavnice običnom, elektroničkom poštom na mail glazba@hrsk.hr ili faxom na: 01/4621738 i/ili Zagrebačkom glazbenom podiju (Marina Jurković, e-mail: jurkovicmarina@gmail.com) poradi organizacije selekcije u zadanom roku (najkasnije do 24. lipnja 2018.). Samostalna preslušavanja malih vokalnih sastava Grada Zagreba održat će se isključivo u slučaju prijave premalog broja sastava za Smotru.

2) Prijave malih vokalnih sastava za samostalna preslušavanja (tamo gdje se ne održavaju smotre) dostavljaju se Hrvatskom saboru kulture.

SELEKTOR NA SMOTRAMA I SAMOSTALNIM PRESLUŠAVANJIMA

Članak 6.

1) Selektora za određenu smotru ili samostalno preslušavanje delegira Hrvatski sabor kulture.

2) Selektor preporučuje dva predstavnika županije ili regije za nastup na Susretu (po mogućnosti iz različitih kategorija, vidi Članak 9.) Hrvatskom saboru kulture pod uvjetom da njihovi programi odgovaraju kvalitativnim kriterijima Susreta i Pravilima.

3) Nakon svih preslušanih smotri, selektor može predložiti Hrvatskom saboru kulture još nekoliko dodatnih malih vokalnih sastava za Susret s održanih smotri, ukoliko njihov izvedeni program odgovara Pravilima i zadovoljava umjetničke elemente i mjerila Susreta, obogaćuje program Susreta te za to postoje financijski uvjeti (sukladno Članku 3.). Hrvatski sabor kulture će nakon svih održanih Smotri, u dogovoru sa Stručnim savjetom te u skladu s financijskim mogućnostima, odlučiti o nastupu dodatno preporučenih sastava na Susretu.

4) Selektor nakon odabira predstavnika županije ili regije, ovisno o potrebi,  ima pravo predložiti Hrvatskom saboru kulture prekategorizaciju odabranih sastava za nastup na Susretu.

5) Selektor o nastupima svih sudionika smotre ili samostalnog preslušavanja podnosi pisano izvješće Hrvatskom saboru kulture koji prosljeđuje izvješće organizatoru smotre čija je dužnost isto izvješće proslijediti sudionicima smotre.

6) Troškove puta i autorskog honorara selektora na smotri te samostalnom preslušavanju snosi organizator smotre ili samostalnog preslušavanja.

7) Odluka selektora je konačna.

ELEMENTI VREDNOVANJA

Članak 8.

U svim kategorijama, selektor i stručno povjerenstvo prilikom vrednovanja vode se sljedećim umjetničkim elementima i mjerilima: vokalno – tehnička razina, preciznost intonacije, stilska dosljednost, cjelovitost interpretacije, odabir i koncepcija programa te opći dojam.

PROGRAMI I KATEGORIJE VOKALNIH SASTAVA

Članak 9.

1) KATEGORIJA KLASIČNE GLAZBE

Program klasičnih vokalnih sastava treba biti sastavljen od najmanje jedne skladbe hrvatskog autora koja je stilski određena razdobljem od renesanse do 21. stoljeća, a najmanje je troglasne fakture. Ostatak programa klasični sastavi slobodno odabiru do predviđenog trajanja od 8 do 10 minuta (glazba bez stanki).

2) KATEGORIJA SLOBODNIH STILOVA I ŽANROVA

Sastavi ove kategorije odabiru program iz područja već postojeće ili nove autorske glazbe te glazbenih obrada, sa specifičnostima zabavne ili popularne orijentacije čija se specifičnost odražava u glazbenoj formi, stilu ili posebnom vokalno-tehničkom izvođenju do predviđenog trajanja od 8 do 10 minuta (glazba bez stanki). Od ukupnog programa najmanje jedna skladba treba biti hrvatskog autora. Sve skladbe trebaju biti najmanje troglasne fakture.

3) KATEGORIJA IZVORNE PUČKE GLAZBE

Program izvornih vokalnih sastava treba biti sastavljen od izvornih napjeva iz kraja iz kojeg dolazi u trajanju od 6 do 8 minuta (glazba bez stanki). Preporučuje se da sastav nastupi u narodnoj nošnji kraja u kojem djeluje.

4) FOLKLORNI MALI VOKALNI SASTAVI I KOMORNI ZBOROVI

Program folklornih malih vokalnih sastava i komornih zborova treba biti sastavljen od autorskih skladbi, harmonizacija i/ili obrada folklornih napjeva prilagođenih isključivo folklornom načinu pjevanja, a sve u trajanju od 8 do 10 minuta (glazba bez stanki). Sve skladbe trebaju biti najmanje troglasne fakture. Preporuča se izvedba novih i/ili složenijih obrada folklornih napjeva.

ZAJEDNIČKE ODREDBE PROGRAMA SVIH KATEGORIJA:

1) Prilikom odabira programa voditeljima se preporučuje da vode računa o raznovrsnosti odabranih djela

2) Svi programi po kategorijama pjevaju se a cappella.

3) Instrumentalna pratnja dopuštena je samo za jednu skladbu u svakoj kategoriji pod uvjetom da je tako skladana odnosno da se tako izvodi u izvornom obliku. Instrumentalna pratnja akustičnih instrumenata može biti najviše komornog oblika s maksimalno 5 izvođača.

4) Mali vokalni sastavi za nacionalni Susret prijavljuju isključivo djela koja su izvodili na smotrama te samostalnim preslušavanjima.

5) Malim vokalnim sastavima sudionicima Susreta nije dozvoljeno izvođenje skladbi koje su izvodili tijekom svoja posljednja tri nastupa na Susretima u organizaciji Hrvatskog sabora kulture.

6) Mali vokalni sastavi koji ne poštuju ograničenja minutaže u kategoriji kojoj nastupaju, neće biti razmatrani kod dodjele nagrada.

OPĆE ODREDBE

 

Članak 11.

A) SMOTRE

1) Organizatori smotri moraju biti u kontaktu s Hrvatskim saborom kulture poradi utvrđivanja datuma smotre kako bi ih uskladili s mogućnostima dolaska selektora. Selekcije za Susret moraju biti održane najkasnije do 24. lipnja 2018.

2) Organizatori smotri dužni su izvijestiti Hrvatski sabor kulture o datumu održavanja svojih smotri najkasnije mjesec dana prije njihova održavanja i to putem obrasca „Obavijest o održavanju smotre“ (obrazac je dostupan na službenim web stranicama HSK-a www.hrsk.hr ).

3) Organizatori smotri dužni su poslati prijavnice malih vokalnih sastava prijavljenih za smotru, najkasnije dva tjedna prije održavanja smotre Hrvatskom saboru kulture elektronskim putem (na adresu glazba@hrsk.hr) ili poštom, te pripremiti redoslijed nastupa i programa, notne materijale za Selektora kao i provoditi i poštovati sve odredbe Pravila.

B) 15. SUSRET HRVATSKIH MALIH VOKALNIH SASTAVA

3) Susret će biti održan u studenom 2018. godine.

4) Sve obavijesti vezane uz organizaciju Susreta bit će pravovremeno dostavljene sudionicima.

5) Putne troškove dolaska i odlaska vokalnih sastava ne snose organizatori.

6) Troškove prehrane osiguravaju organizatori, a po potrebi uz djelomičnu potporu sudionika, ovisno o ostvarenim financijskim sredstvima.

7) Troškove smještaja za najudaljenije sastave osigurava organizator, ovisno o ostvarenim financijskim sredstvima.

8) Organizator Susreta pridržava sva prava snimanja i prijenosa Susreta, objave snimaka, te izrade nosača zvuka svih nastupa bez naknade sudionicima.

9) U slučaju nepridržavanja pravila, rokova i ostalih potraživanja, malim vokalnim sastavima neće biti omogućeno sudjelovanje na Susretu.

10) Organizator Susreta zadržava pravo promjene mjesta i vremena održavanja Susreta, ovisno o mogućnostima i okolnostima organizacije, a u suradnji sa Stručnim savjetom.

11) Hrvatski sabor kulture zadržava pravo oblikovanja konačnog programa Susreta.

 

NAPOMENA: Prilikom odabira skladbi za Susret, glazbeni fundus HSK stoji Vam na raspolaganju po posebno niskim cijenama za članove HSK. U vezi narudžbe i pregleda notnih materijala slobodno se možete javiti Hrvatskom saboru kulture na tel. 01/461-8825 (8-16 sati, gosp. Davor Tonklin) ili mail prodaja@hrsk.hr.