ONLINE GLAZBENI SEMINAR ARANŽIRANJA

ONLINE GLAZBENI SEMINAR ARANŽIRANJA ZA PUHAČKE ORKESTRE bit će održan dana 10., 11. i 17. travnja pod vodstvom skladatelja i dirigenta Ivana Josipa Skendera.

OPIS PROGRAMA
U Hrvatskoj djeluje velik broj amaterskih puhačkih orkestara koji imaju stalnu potrebu za novom literaturom kao i glazbenim aranžmanima prilagođenim njihovim specifičnim potrebama. Cilj seminara omogućiti je rijetko dostupnu edukaciju i program stručnog usavršavanja iz područja glazbene kompozicije i aranžiranja za puhačke orkestre, a time doprinijeti kvaliteti i stimuliranju glazbenog stvaralaštva. 
Seminar je koncipiran kao interaktivna glazbena radionica koja će biti održana u 4 termina dana 10., 11. i 17. travnja. Uključuje teorijski i praktični dio kroz koje će sudionike voditi skladatelj i dirigent Ivan Josip Skender i moderatorica webinara Srđana Vrsalović, stručna suradnica HSK-a.

Polaznici seminara moći će sudjelovati kao aktivni i pasivni sudionici u programu.

Sudionici seminar prate uživo putem ZOOM aplikacije, a seminar će obuhvatiti: predavanja voditelja, samostalan i zajednički rad polaznika i voditelja.

Prijave su otvorene za sve zainteresirane. 

RASPORED RADA: 
SUBOTA, 10. travnja 2021. 
1. termin: 10,00 - 12,30 h
UVOD U ARANŽIRANJE ZA PUHAČKE ORKESTRE 
- osnove instrumentacije i orkestracije
- tretman melodije i pratnje, harmonizacija
- pitanja i odgovori
ANALIZA PRIMJERA 
- analiza gotovih aranžmana i varijante 
- pitanja i odgovori
2. termin: 16,00 - 18,30 h
ARANŽIRANJE U PRAKSI
- varijante orkestracije za različite sastave i kategorije
PRAKTIČAN RAD S POLAZNICIMA

NEDJELJA, 11. travnja 2021. 
3. termin: 10,00 - 12,30 h
RAD NA RANIJIM (GOTOVIM) ARANŽMANIMA POLAZNIKA 
- praktičan rad, analiza, diskusija
PRIPREMA ZA RAD NA ZADANOM PRIMJERU

SUBOTA, 17. travnja 2021. 
4. termin: 16,00 - 19,00 h
RAD NA ARANŽMANIMA POLAZNIKA SEMINARA
- analiza i diskusija o aranžmanima zadanih primjera
PRAKTIČAN RAD S POLAZNICIMA

NAPOMENE:
•    Seminar je namijenjen svim zainteresiranim polaznicima.
•    Nakon održanog seminara, sudionici će dobiti elektroničke potvrde o sudjelovanju na seminaru.
•    Preporuka je da aktivni polaznici imaju dostupan kompjuterski program za glazbenu notaciju (npr. Sibelius) zbog lakšeg rada na seminaru. 
•    Aktivni polaznici koji imaju već gotove aranžmane koje bi pokazali voditelju na seminaru, dužni su iste poslati u pdf-u ili programu za notografiju po prijavi za seminar na glazba@hrsk.hr. 

Skladateljski postupak aranžiranja specifičan je proces mijenjanja strukture, stila, forme i boje glazbenog materijala. Sudjelovanjem na seminaru sudionici će dobiti uvid u skladateljski način razmišljanja pri procesu aranžiranja uz usavršavanje tehnike instrumentacije i orkestracije. Na taj se način želi pomoći radu stručnih voditelja i skladatelja u cilju unaprjeđenja rada orkestara i afirmacije amaterske glazbene scene koja čini važan dio hrvatske kulture.

KAKO SUDJELOVATI – NAČIN PRIJAVE I REALIZACIJE RADIONICE

- Online radionica bit će realiziran putem ZOOM aplikacije (https://zoom.us).
- Za prijavu je potrebno, najkasnije do 8. travnja 2021. putem računala
ispuniti „Prijavnicu za radionicu“ klikom na poveznicu: https://bit.ly/3tWwgGR 
- Prijavljeni sudionici na e-mail naveden u prijavi primit će „Potvrdu registracije“ sa svim informacijama i poveznicom za pristup seminaru.
- Za sudjelovanje na radionici, poželjno je da svaki sudionik na svoje računalo brzo i jednostavno instalira ZOOM aplikaciju klikom na poveznicu: https://zoom.us/support/download.
- Ukoliko sudionik ne instalira ZOOM aplikaciju unaprijed, instalacija aplikacije bit će pokrenuta automatski prilikom pristupa seminaru.
- Svim prijavljenim sudionicima bit će omogućena tehnička pomoć za uspješno pridruživanje i praćenje online seminara. HSK stručna služba bit će dostupna prije početka održavanja radionice na poveznici za pridruživanje seminaru navedenoj u potvrdi registracije ili pozivom na broj 095/4621 737 (Srđana Vrsalović).
- Za sve članice Hrvatskog sabora kulture koje su podmirile članarinu, sudjelovanje na radionici je BESPLATNO.
- Sudionici radionice koji nisu članovi Hrvatskog sabora kulture dužni su uz prijavu, najkasnije do 8. travnja 2021. uplatiti kotizaciju u iznosu od 250 kn.
 
Podaci za uplatu kotizacije (za ne članove HSK):
Podaci o HSK-u:
Broj žiro računa (IBAN): HR7223600001101534566 (Zagrebačka banka)
Hrvatski sabor kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb, OIB: 45263394181.
Uplatitelj: Ime i prezime/Naziv uplatitelja
Poziv na broj: OIB (uplatitelja)
Svrha doznake: Seminar „ARANŽIRANJE ZA PUHAČKE ORKESTRE“ 2021. - Navesti ime i prezime polaznika
Potvrdu uplaćene kotizacije molimo dostaviti na e-mail prodaja@hrsk.hr najkasnije do 8. travnja 2021.
 
OBVEZNICI JAVNE NABAVE (škole, vrtići, knjižnice, učilišta i sl.), koji će svojim zaposlenicima financirati sudjelovanje na online seminarima, a kojima je potrebno dostaviti e-račun za uplaćenu kotizaciju, trebaju slijediti sljedeće korake:
1. ispuniti prijavni obrazac na: https://bit.ly/3tWwgGR
• ispuniti za svakog zaposlenika zasebno, ukoliko će sudjelovati više zaposlenika istog poslodavca
• navesti e-mail adresu zaposlenika kojoj zaposlenik može pristupiti i izvan radnog vremena i radnog mjesta poslodavca (preporučamo osobne e-mail adrese zaposlenika –> ne koristiti istu e-mail adresu za sve zaposlenike jer se iste međusobno poništavaju prilikom prijave)
• u rubrici „OIB uplatitelja“ upisati OIB poslodavca
2. izvršiti uplatu kotizacije (250,00 kn po sudioniku)
• prilikom plaćanja navesti podatke za plaćanje ranije navedene u ovom pozivu
• potvrdu uplaćene kotizacije i (skeniranu) narudžbenicu dostaviti na e-mail prodaja@hrsk.hr najkasnije do zadnjeg dana navedenog za prijave
3. zaprimiti e-račun nakon održanog online radionice
• e-račun će biti dostavljen poslodavcu putem sustava za e-račune par dana nakon realizacije online radionice
Napomena: Ako polaznik iz objektivnih ili subjektivnih razloga ne prisustvuje online seminaru, uplaćena kotizacija se ne vraća jer se sredstvima od kotizacija sufinanciraju troškovi održavanja seminara.
 
BIOGRAFIJA VODITELJA SEMINARA:

Ivan Josip Skender rođen je u Varaždinu 1981. godine. Opću gimnaziju i srednju glazbenu školu u Varaždinu upisuje sa samo 12 godina. Nakon mature 1997. godine upisao je studij kompozicije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, u klasi prof. Željka Brkanovića kao najmlađi student kompozicije u povijesti Akademije. Godine 1999. upisao je paralelni studij dirigiranja u klasi prof. Vjekoslava Šuteja. Usavršavao se na seminarima i radionicama iz dirigiranja (KlausArp, Bertrand de Billy, ZubinMehta i dr.) i kompozicije (Michael Jarell, Joszef Soproni). Dobitnik je Rektorove nagrade za skladbu "Heads and Tails". Od 2010. do 2012. pohađao je dvogodišnji postdiplomski studij orkestralnog dirigiranja u Beču u klasi prof. Uroša Lajovica. Skladbe su mu izvođene u gotovo svim zemljama zapadne i srednje Europe, te u SAD, Kanadi i Meksiku. 2011. godine je skladao svoje najopsežnije djelo, operu Šuma Striborova koja je praizvedena u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca u Rijeci u sklopu Muzičkog biennala Zagreb, te je doživjela brojne izvedbe u samo godinu dana svog postojanja. Bio je prvi skladatelj - predstavnik Hrvatske na europskom multimedijskom festivalu MusMA (Music Masters on Air) 2012. Laureat je stipendije "Rudolf i Brigita Matz" za mlade skladatelje. 
Kao dirigent surađivao je sa brojnim hrvatskim i stranim orkestrima i zborovima (Simfonijski orkestar austrijske radiotelevizije, Canadian Sinfonietta, operni ansambl Staatsheatera u Braunschweigu, Hrvatski barokni ansambl, Zagrebačka filharmonija, Varaždinski komorni orkestar, ansambl Nacionalne Opere i Baleta Tirana, Dubrovački simfonijski orkestar, Karlovački komorni orkestar, Zagrebački orkestar mladih, Zbor i orkestar HRT, Akademski zbor Bazilike Srca Isusova u Zagrebu Palma). Zbor Palma je pod njegovim vodstvom osvojio prvu nagradu na državnom natjecanju pjevačkih zborova u Zagrebu 2006., 2008., 2010. i 2012. te posebnu nagradu Hrvatskog društva skladatelja za najbolju izvedbu skladbe hrvatskog autora 2008. Na međunarodnom festivalu zborova u Ohridu 2009. i na međunarodnom festivalu zborova u Pragu 2011. osvaja prve nagrade i posebne nagrade žirija. Bio je jedan od pokretača i prvi zborovođa Djevojačkog zbora Hrvatske 2011. U dirigentskoj karijeri osobito je posvećen izvedbama i praizvedbama skladbi suvremenih hrvatskih autora, a 2012. članovi ansambla za suvremenu glazbu Cantus izabrali su ga za stalnog dirigenta. 
Od 2005. do 2014. zaposlen je u Operi Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu na mjestu zborovođe te sudjeluje u svim opernim produkcijama kao zborovođa, asistent ili dirigent. Godine 2009. postao je asistent prof. Uroša Lajovica na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. U bečkom Musikvereinu debitirao je 2011. godine, a u Operi Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu 2012. s operom Ljubavni napitak GaetanaDonizettija. Iste godine ravna premijerom opere "SchustervonDelft" Blagoja Berse, za čiju je pripremu, redakciju partiture i izvedbu primio nagradu Društva sveučilišnih nastavnika u Zagrebu. Debitirao je u Stattstheateru u Braunschweigu (Njemačka) 2016. godine izvedbom opere "Tosca". Vršio je dužnost umjetničkog ravnatelja Opere HNK u Zagrebu za opernu sezonu 2013./2014. Od 2014. do 2019. zaposlen je na funkciji dirigenta Opere HNK u Zagrebu. Na muzičkoj akademiji zaposlen je na mjestu docenta na odsjeku za dirigiranje, udaraljke i harfu. Dobitnik je nagrade "Stjepan Šulek" za kompoziciju 2017. godine za skladbu "Phantasmagoria". Bio je član više povjerenstava za natjecanja i smotri hrvatskog glazbenog amaterizma.

Za sve dodatne informacije o online seminaru i realizaciji, kao i informacije u slučaju interesa za učlanjenjem u HSK možete kontaktirati gđu Srđanu Vrsalović putem e-maila na glazba@hrsk.hr ili telefonom na 095/4621 737.

 Ivan Josip Skender, voditelj