Hrvatski sabor kulture kontinuirano radi na prikupljanju, poticanju i prezentiranju novih djela domaćeg glazbenog stvaralaštva. Da bi se donekle nadoknadio nedostatak autorskih skladbi za puhačke orkestre domaćih autora te obogatio i osuvremenio repertoar tamburaških orkestara i zborova, započelo se prije petnaestak godina s natječajima za nove skladbe. Putem ovih natječaja potiču se suvremeni glazbeni izričaj, sloboda u odabiru forme i oblika i poželjne inovacije. Tijekom proteklih godina putem spomenutih natječaja nagrađeno je mnoštvo skladbi domaćih autora za puhačke i tamburaške orkestre te zborove (Bassanese, Bobić, Božičević, Drakulić, Faist-Maras, Gribl, Hrg, Ivičević, Janković, Juračić, Komazin, Kuljerić, Kuntarić, Majurec, Marković, Mikac, Njirić, Okmaca, Poklepović, Potočnik, Sivoš, Sunko, Starc, Uhlik, Varga, Poklepović, Sremec, Zirdum). Sve su umnožene, poneke tiskane i mnogi orkestri te zborovi već ih imaju u programu. Po završetku Natječaja stručno povjerenstvo vrednuje pristigle skladbe te odlučuje o dodjeli nagrada. Stručno povjerenstvo za izbor nagrađenih skladbi se u svom radu rukovodi načelom po kojem nagrađena skladba osim kvalitete i atraktivnosti mora zadovoljavati kriterij prikladnosti za amaterski sastav ansambla. Natječaj za nove skladbe obuhvaća novčane nagrade za glazbena djela i honorar članova stručnog povjerenstva.

Rezultati Natječaja za nove skladbe Hrvatskog sabora kulture 2017.

Zahvaljujući potpori Ministarstva kulture Republike Hrvatske uspješno je realiziran Natječaj za nove skladbe Hrvatskog sabora kulture 2017. namijenjen amaterskim pjevačkim zborovima, amaterskim malim vokalnim sastavima, amaterskim puhačkim orkestrima i amaterskim tamburaškim orkestrima.

Na Natječaj koji je bio otvoren od 6. veljače do 1. studenog 2017., pristiglo je ukupno 26 autorskih skladbi, od kojih 9 u kategoriji amaterskih pjevačkih zborova, 4 u kategoriji malih vokalnih sastava, 8 u kategoriji amaterskih puhačkih orkestara i 5 u kategoriji amaterskih tamburaških orkestara. Skladbe su zaprimljene anonimno te su potpisane isključivo šiframa.

Stručno povjerenstvo u sastavu: Sanda Majurec, Sanja Drakulić i Dalibor Bukvić sastalo se 21. studenoga 2017. te je nakon pregleda partitura pristiglih na Natječaj odlučilo dodijeliti sljedeće nagrade:
U kategoriji AMATERSKIH PJEVAČKIH ZBOROVA dodijeljene su sljedeće nagrade:
 
1. nagrada u iznosu od 3.000,00 kn (bruto 2) dodijeljena je skladbi:
POD NASLOVOM:  OČE NAŠ
POD ŠIFROM: Gricula5
SKLADATELJ: Deni Pjanić
 
1. nagrada u iznosu od 3.000,00 kn (bruto 2) dodijeljena je skladbi:
POD NASLOVOM:  ZVONA, za veliki mješoviti zbor a cappella        
POD ŠIFROM: Onjegin
SKLADATELJ: Damir Smerdel
 
2. nagrada u iznosu od 2.000,00 (bruto 2) dodijeljena je skladbi:
POD NASLOVOM: MOLITVA, za zbor a cappella    
POD ŠIFROM: LUN
SKLADATELJ: Davor Bobić
 
2. nagrada u iznosu od 2.000,00 (bruto 2) dodijeljena je skladbi:
POD NASLOVOM: POSKOČICE – DOSKOČICE
POD ŠIFROM: hophiphop
SKLADATELJ:  Jurica Hrenić
 
U kategoriji AMATERSKIH MALIH VOKALNIH SASTAVA nije dodijeljena ni jedna nagrada.
 
U kategoriji AMATERSKIH PUHAČKIH ORKESTARA dodijeljene su sljedeće nagrade:
1. nagrada nije dodijeljena ni jednoj skladbi.
2. nagrada u iznosu od 4.000,00 (bruto 2) dodijeljena je skladbi :
POD NASLOVOM:  MALA FOLKLORNA SUITA, za puhački orkestar
POD ŠIFROM: SDG2017
SKLADATELJ: Tonći Ćićerić
 
2. nagrada u iznosu od 4.000,00 (bruto 2) dodijeljena je skladbi :
POD NASLOVOM:  CONCERTINATO CROATICO, za puhački orkestar           
POD ŠIFROM: GIDEON
SKLADATELJ: Davor Bobić
 
U kategoriji AMATERSKIH TAMBURAŠKIH ORKESTARA dodijeljene su sljedeće nagrade:
1. nagrada u iznosu od 4.500,00 kn (bruto 2) dodijeljena je skladbi :
POD NASLOVOM: SUNCOKRETI, za tamburaški orkestar
POD ŠIFROM: Girasole perpetuo
SKLADATELJ: Ivan Božičević
 
2. nagrada u iznosu od 2.500,00 (bruto 2) dodijeljena je skladbi:
POD NASLOVOM: ETNOMONIJA, mala suita za tamburaški orkestar
POD ŠIFROM:  Sr-Etno'17
SKLADATELJ:  Ivan Potočnik

 

Nakon dodijele nagrade pristiglim skladbama, otvaranjem šifriranih omotnica otkrivena su imena autora pod šiframa. 

Čestitamo dobitnicima!