Natječaji za nove skladbe

Hrvatski sabor kulture kontinuirano radi na prikupljanju, poticanju i prezentiranju novih djela domaćeg glazbenog stvaralaštva. Da bi se donekle nadoknadio nedostatak autorskih skladbi za puhačke orkestre domaćih autora te obogatio i osuvremenio repertoar tamburaških orkestara i zborova, započelo se prije petnaestak godina s natječajima za nove skladbe. Putem ovih natječaja potiču se suvremeni glazbeni izričaj, sloboda u odabiru forme i oblika i poželjne inovacije. Tijekom proteklih godina putem spomenutih natječaja nagrađeno je mnoštvo skladbi domaćih autora za puhačke i tamburaške orkestre te zborove (Bassanese, Bobić, Božičević, Drakulić, Faist-Maras, Gribl, Hrg, Ivičević, Janković, Juračić, Komazin, Kuljerić, Kuntarić, Majurec, Marković, Mikac, Njirić, Okmaca, Poklepović, Potočnik, Sivoš, Sunko, Starc, Uhlik, Varga, Poklepović, Sremec, Zirdum). Sve su umnožene, poneke tiskane i mnogi orkestri te zborovi već ih imaju u programu. Po završetku Natječaja stručno povjerenstvo vrednuje pristigle skladbe te odlučuje o dodjeli nagrada. Stručno povjerenstvo za izbor nagrađenih skladbi se u svom radu rukovodi načelom po kojem nagrađena skladba osim kvalitete i atraktivnosti mora zadovoljavati kriterij prikladnosti za amaterski sastav ansambla. Natječaj za nove skladbe obuhvaća novčane nagrade za glazbena djela i honorar članova stručnog povjerenstva.

Niže objavljujujemo tekst aktualnog Natječaja za nove skladbe u 2017. godini.

Novi rok za predaju radova je 1. studenoga 2017.

 

 

 

 

Hrvatski sabor kulture uz financijsku potporu Ministarstva kulture RH raspisuje

javne i anonimne natječaje za 2017. godinu:

 

(Cjeloviti tekst Natječaja za nove skladbe 2017. u PDF-u možete preuzeti OVDJE.)

 

N   A   T   J   E   Č   A   J
za nove skladbe namijenjene amaterskim pjevačkim zborovima
Pravila Natječaja:
Prijavljene skladbe:
- ne smiju biti prije objavljivane niti izvedene
- moraju biti u trajanju od 3 do 5 minuta
- moraju biti minimalno troglasne fakture
- moraju biti namijenjene izvođenju a cappella (bez instrumentalne pratnje)
- moraju biti skladane na tekstualni predložak na hrvatskom jeziku. (Obvezno je navesti autora ili izvor tekstualnog predloška.)
Sve prispjele radove ocijenit će stručno povjerenstvo koje može dodijeliti sljedeće novčane nagrade:
1.            nagrada: 3.000,00 kn bruto 2 (ukupni trošak)

2.            nagrada: 2.000,00 kn bruto 2 (ukupni trošak)

 
Prijava za Natječaj
Radove treba poslati do 1. rujna 2017. godine na adresu Hrvatskog sabora kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb s naznakom „Natječaj za nove skladbe - pjevački zborovi“.
Prijava mora sadržavati:
- 3 (tri) primjerka partiture u čitkom rukopisu ili kompjuterskom ispisu, koja su potpisana isključivo šifrom, bez navođenja imena autora.
- Osobne podatke (s navedenim imenom i prezimenom, adresom i brojem telefona) koje je potrebno priložiti u posebnoj, zatvorenoj kuverti s naznačenom šifrom (kako bi se zajamčila tajnost natječaja).
- Prijavi je poželjno priložiti 3 (tri) kopije demo snimke skladbi na cd-u ili dvd-u (nije obvezno).
Napomene:
Slanjem skladbe autori jamče originalnost prijavljenog djela te da ono nije ranije bilo javno izvođeno i objavljeno. Radovi primljeni na Natječaj ne vraćaju se autorima. Neće se prihvatiti skladbe prijavljene na prethodne natječaje Hrvatskog sabora kulture. Natječajem nagrađeni autori prenose na Hrvatski sabor kulture trajno pravo:
-              tiskanja i distribucije,
-              snimanja, izdavanja i stavljanja u promet nosača zvuka,
-              prve javne izvedbe,
-              prijenosa putem radija i televizije.
Sva ostala prava ostaju autorima prema Zakonu o autorskom pravu. Autor nema pravo jednostrano povući odabranu skladbu. Radovi koji ne udovoljavaju navedenim uvjetima neće biti uzeti u razmatranje. Hrvatski sabor kulture zadržava pravo ne dodjeljivanja navedenih novčanih nagrada kao i dodjeljivanja dodatnih novčanih nagrada u okviru odobrenih sredstava, ovisno o kvaliteti i količini pristiglih skladbi. Dodijeljene nagrade bit će isplaćene autorima nakon predaje partitura u čitkom rukopisu ili kompjuterskom ispisu po sklopljenom ugovoru. Za detaljnije informacije možete nas kontaktirati na telefon 01/462-1737 te mail glazba@hrsk.hr. Rezultati Natječaja bit će objavljeni u mjesecu studenom 2017. godine na web stranici Hrvatskog sabora kulture: www.hrsk.hr.           

***

N   A   T   J   E   Č   A   J
za nove skladbe namijenjene amaterskim malim vokalnim sastavima
 

Pravila Natječaja:
Prijavljene skladbe:
- ne smiju biti prije objavljivane niti izvedene
- moraju biti u trajanju od 3 do 5 minuta
- moraju biti namijenjene izvođenju malim vokalnim sastavima a cappella (bez instrumentalne pratnje) do maksimalno 12 pjevača
- moraju biti minimalno troglasne fakture
- moraju biti skladane na tekstualni predložak na hrvatskom jeziku. (Obvezno je navesti autora ili izvor tekstualnog predloška.)
Sve prispjele radove ocijenit će stručno povjerenstvo koje može dodijeliti sljedeće novčane nagrade:
1.            nagrada: 2.500,00 kn bruto 2 (ukupni trošak)

2.            nagrada: 1.500,00 kn bruto 2 (ukupni trošak)

 
 
Prijava za Natječaj
Radove treba poslati do 1. rujna 2017. godine na adresu Hrvatskog sabora kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb s naznakom „Natječaj za nove skladbe – mali vokalni sastavi“.
Prijava mora sadržavati:
- 3 (tri) primjerka partiture u čitkom rukopisu ili kompjuterskom ispisu, koja su potpisana isključivo šifrom, bez navođenja imena autora.
- Osobne podatke (s navedenim imenom i prezimenom, adresom i brojem telefona) koje je potrebno priložiti u posebnoj, zatvorenoj kuverti s naznačenom šifrom (kako bi se zajamčila tajnost natječaja).
- Prijavi je poželjno priložiti 3 (tri) kopije demo snimke skladbi na cd-u ili dvd-u (nije obvezno).
Napomene:
Slanjem skladbe autori jamče originalnost prijavljenog djela te da ono nije ranije bilo javno izvođeno i objavljeno. Radovi primljeni na Natječaj ne vraćaju se autorima. Neće se prihvatiti skladbe prijavljene na prethodne natječaje Hrvatskog sabora kulture. Natječajem nagrađeni autori prenose na Hrvatski sabor kulture trajno pravo:
-              tiskanja i distribucije,
-              snimanja, izdavanja i stavljanja u promet nosača zvuka,
-              prve javne izvedbe,
-              prijenosa putem radija i televizije.
Sva ostala prava ostaju autorima prema Zakonu o autorskom pravu. Autor nema pravo jednostrano povući odabranu skladbu. Radovi koji ne udovoljavaju navedenim uvjetima neće biti uzeti u razmatranje. Hrvatski sabor kulture zadržava pravo ne dodjeljivanja navedenih novčanih nagrada kao i dodjeljivanja dodatnih novčanih nagrada u okviru odobrenih sredstava, ovisno o kvaliteti i količini pristiglih skladbi. Dodijeljene nagrade bit će isplaćene autorima nakon predaje partitura u čitkom rukopisu ili kompjuterskom ispisu po sklopljenom ugovoru. Za detaljnije informacije možete nas kontaktirati na telefon 01/462-1737 te mail glazba@hrsk.hr. Rezultati Natječaja bit će objavljeni u mjesecu studenom 2017. godine na web stranici Hrvatskog sabora kulture: www.hrsk.hr.           
 
***
 
N   A   T   J   E   Č   A   J
za nove skladbe namijenjene amaterskim puhačkim orkestrima


Pravila Natječaja:
Prijavljene skladbe:
- ne smiju biti prije objavljivane niti izvedene
- moraju biti u trajanju od 4 do 7 minuta
Maksimalni dopušteni sastav orkestra: 1 Picc., 2 Fl., 1 Ob., (1 Fg), 1 Cl. (Es), 3 Cl. (B), 1 Cl (Bb), 2 A.sax, 2 T.sax., 1 B.sax, 4 Hrn. (Es / F), 2 Flic., 4 Tr., 3 Tbn., 2 Euph (Ten. i Bar.), 2 Tb., timpani, udaraljke (ritamske i melodijske). Alternativno (nije obavezno): drum set, ritam-gitara, bas-gitara, klavijature. Za sve instrumente koji se rijetko sviraju u amaterskom puhačkom orkestru, a dio su predložene partiture, preporučujemo ponuditi zamjenske instrumente.
 
Sve prispjele radove ocijenit će stručno povjerenstvo koje može dodijeliti sljedeće novčane nagrade:
1.            nagrada: 7.000,00 kn bruto 2 (ukupni trošak)

2.            nagrada: 4.000,00 kn bruto 2 (ukupni trošak)

 
Prijava za Natječaj
Radove treba poslati do 1. rujna 2017. godine na adresu Hrvatskog sabora kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb s naznakom „Natječaj za nove skladbe - puhački orkestri“.
Prijava mora sadržavati:
- 3 (tri) primjerka partiture u čitkom rukopisu ili kompjuterskom ispisu, koja su potpisana isključivo šifrom, bez navođenja imena autora.
- Osobne podatke (s navedenim imenom i prezimenom, adresom i brojem telefona) koje je potrebno priložiti u posebnoj, zatvorenoj kuverti s naznačenom šifrom (kako bi se zajamčila tajnost natječaja).
- Prijavi je poželjno priložiti 3 (tri) kopije demo snimke skladbi na cd-u ili dvd-u (nije obvezno).
 
Napomene:
Slanjem skladbe autori jamče originalnost prijavljenog djela te da ono nije ranije bilo javno izvođeno i objavljeno. Radovi primljeni na Natječaj ne vraćaju se autorima. Neće se prihvatiti skladbe prijavljene na prethodne natječaje Hrvatskog sabora kulture. Natječajem nagrađeni autori prenose na Hrvatski sabor kulture trajno pravo:
-              tiskanja i distribucije,
-              snimanja, izdavanja i stavljanja u promet nosača zvuka,
-              prve javne izvedbe,
-              prijenosa putem radija i televizije.
Sva ostala prava ostaju autorima prema Zakonu o autorskom pravu. Autor nema pravo jednostrano povući odabranu skladbu. Radovi koji ne udovoljavaju navedenim uvjetima neće biti uzeti u razmatranje. Hrvatski sabor kulture zadržava pravo ne dodjeljivanja navedenih novčanih nagrada kao i dodjeljivanja dodatnih novčanih nagrada u okviru odobrenih sredstava, ovisno o kvaliteti i količini pristiglih skladbi. Dodijeljene nagrade bit će isplaćene autorima nakon predaje partitura i dionica u čitkom rukopisu ili kompjuterskom ispisu po sklopljenom ugovoru.
Za detaljnije informacije možete nas kontaktirati na telefon 01/462-1737 te mail glazba@hrsk.hr.  Rezultati Natječaja bit će objavljeni u mjesecu studenom 2017. godine na web stranici Hrvatskog sabora kulture: www.hrsk.hr.

***
   
N   A   T   J   E   Č   A   J
za nove skladbe namijenjene amaterskim tamburaškim orkestrima

Pravila Natječaja:
Prijavljene skladbe:
- ne smiju biti prije objavljivane niti izvedene
- moraju biti u trajanju od 3 do 4 minute
Sve prispjele radove ocijenit će stručno povjerenstvo koje može dodijeliti sljedeće novčane nagrade:
1.            nagrada: 4.500,00 kn bruto 2 (ukupni trošak)

2.            nagrada: 2.500,00 kn bruto 2 (ukupni trošak)

Prijava za Natječaj
Radove treba poslati do 1. rujna 2017. godine na adresu Hrvatskog sabora kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb s naznakom „Natječaj za nove skladbe - tamburaški orkestri“.
Prijava mora sadržavati:
- 3 (tri) primjerka partiture u čitkom rukopisu ili kompjuterskom ispisu, koja su potpisana isključivo šifrom, bez navođenja imena autora.
- Osobne podatke (s navedenim imenom i prezimenom, adresom i brojem telefona) koje je potrebno priložiti u posebnoj, zatvorenoj kuverti s naznačenom šifrom (kako bi se zajamčila tajnost natječaja).
- Prijavi je poželjno priložiti 3 (tri) kopije demo snimke skladbi na cd-u ili dvd-u (nije obvezno).
 
Napomene:
Slanjem skladbe autori jamče originalnost prijavljenog djela te da ono nije ranije bilo javno izvođeno i objavljeno. Radovi primljeni na Natječaj ne vraćaju se autorima. Neće se prihvatiti skladbe prijavljene na prethodne natječaje Hrvatskog sabora kulture. Natječajem nagrađeni autori prenose na Hrvatski sabor kulture trajno pravo:
-              tiskanja i distribucije,
-              snimanja, izdavanja i stavljanja u promet nosača zvuka,
-              prve javne izvedbe,
-              prijenosa putem radija i televizije.
Sva ostala prava ostaju autorima prema Zakonu o autorskom pravu. Autor nema pravo jednostrano povući odabranu skladbu. Radovi koji ne udovoljavaju navedenim uvjetima neće biti uzeti u razmatranje. Hrvatski sabor kulture zadržava pravo ne dodjeljivanja navedenih novčanih nagrada kao i dodjeljivanja dodatnih novčanih nagrada u okviru odobrenih sredstava, ovisno o kvaliteti i količini pristiglih skladbi. Dodijeljene nagrade bit će isplaćene autorima nakon predaje partitura i dionica u čitkom rukopisu ili kompjuterskom ispisu po sklopljenom ugovoru.
Za detaljnije informacije možete nas kontaktirati na telefon 01/462-1737 te mail glazba@hrsk.hr. Rezultati Natječaja bit će objavljeni u mjesecu studenom 2017. godine na web stranici Hrvatskog sabora kulture: www.hrsk.hr.

Tekst natječaja za nove skladbe 2017. u PDF formatuN. Njirić: Istarski scherzo (Izvodi KUD Gaj,K.Račić,dir.)Godine 2016., natječajne radove ocjenjivalo je stručno povjerenstvo u sastavu: Srećko Bradić, Olja Jelaska i Dalibor Bukvić.

U kategoriji amaterskih pjevačkih zborova: 
1. nagrada u iznosu od 3.000,00 kn (bruto) dodijeljena je skladbi „Majka Maru“ (šifra: podravec) skladatelja Jurice Hrenića.
1. nagrada u iznosu od 3.000,00 „Pisma Dalmaciji“ (šifra: Gricula 5) skladatelja Denija Pjanića.
2. nagrada u iznosu od 2.000,00 (bruto) dodijeljena je skladbi „Šetala se Marica“ (šifra: RVN1005) skladatelja Bernarda Kahlea.
2. nagrada u iznosu od 2.000,00 (bruto) dodijeljena je skladbi  „Moja diridika“ (šifra:OBEDEDOM) skladatelja Davora Bobića.

U kategoriji amaterskih malih vokalnih sastava:
nije dodijeljena ni jedna nagrada.

U kategoriji amaterskih puhačkih orkestara:
2. nagrada u iznosu od u iznosu od 4.000,00 kn (bruto) nagrada dodijeljena je skladbi „U zanosu“ (Šifra: 15.10.2016.) skladatelja Marka Poklepovića

U kategoriji amaterskih tamburaških orkestara:
1. nagrada u iznosu od 4500 kn (bruto) dodijeljena je skladbi „Baranjske varijacije , za tamburaški orkestar“ (šifra:mobech 17) skladatelja Matka Brekalo.


Na Natječaj je ove godine pristiglo ukupno 9 skladbi, od kojih 6 u kategoriji amaterskih pjevačkih zborova, 1 u kategoriji malih vokalnih sastava, 1 u kategoriji amaterskih puhačkih orkestara i 1 u kategoriji amaterskih tamburaških orkestara.  
Godine 2015., natječajne radove ocjenjivao je red. prof. Srećko Bradić i donio odluku o nagrađenim skladbama:
U kategoriji amaterskih pjevačkih zborova:
1.nagrada u iznosu od 3.000,00 kn (bruto) dodijeljena je skladbi „Pisme babe i matere“, za ženski zbor pod šifrom Zagora skladatelja Nikše Njirića
2.nagrada nije dodijeljena

U kategoriji amaterskih puhačkih orkestara:
1.nagrada u iznosu od 7.000,00 kn (bruto) nagrada dodijeljena je skladbi „Morlački ples“, za simfonijski puhački orkestar pod šifrom SDG2015 skladatelja Tonćija Ćićerića.
2.nagrada nije dodijeljena

U kategoriji amaterskih tamburaških orkestara:
1.nagrada nije dodijeljena
Dok su dodijeljene tri 2. nagrade u iznosu od 2.500,00 kn (bruto) skladbama:
-  „Blue tamburitza“, za tamburaški orkestar pod šifrom New York skladatelja Filipa Novosela
-  „Bulbul Blues“, za tamburaški orkestar pod šifrom 27051 skladatelja Ivana Božičevića.
- „Koračnica za maestra“ za tamburaški orkestar pod šifrom 5trau55 skladatelja Jurice Hrenića.

Na Natječaj je pristiglo ukupno 14 skladbi, od kojih 3 u kategoriji amaterskih pjevačkih zborova, 3 u kategoriji amaterskih puhačkih orkestara i 8 u kategoriji amaterskih tamburaških orkestara.  

Godine 2014., natječajne radove ocjenjivao je red. prof. Srećko Bradić i donio odluku o nagrađenim skladbama.

U kategoriji amaterskih pjevačkih zborova:
1. nagrada u iznosu od 2.500,00 kn (bruto) dodijeljena je skladbi „…kolo naoko Pana…“, za veliki mješoviti zbor a cappella Damira Smerdela
2. nagrada u iznosu 1.500,00 kn (bruto) dodijeljena je skladbi „Kad se vratim Tebi“ za mješoviti zbor Denija Pjanića.
U ovoj kategoriji Hrvatski sabor kulture, na preporuku stručnog selektora dodijelio je još jednu dodatnu drugu nagradu u iznosu od 1.500,00 kn (bruto) skladbi „Molitva“ pod šifrom „Hvala“ skladateljice Andreje Gribl.

U kategoriji amaterskih puhačkih orkestara:
1. nagrada nije dodijeljena
2. nagrada u iznosu 3.500,00 kn (bruto) dodijeljena je skladbi „U Majčinom krilu“ Josipa Tomasovića.

U kategoriji amaterskih tamburaških orkestara:
1. nagrada u iznosu 4.000,00 kn (bruto) dodijeljena je skladbi „Miksolidijski miks“ za tamburaški orkestar Ivana Božičevića.
2. nagrada u iznosu 2.000,00 kn (bruto) dodijeljena je skladbi „Jutro u polju“ za tamburaški orkestar Andreje Gribl.

Na Natječaj je 2014. godine pristiglo ukupno 11 skladbi, od kojih 7 u kategoriji amaterskih pjevačkih zborova, 2 u kategoriji amaterskih puhačkih orkestara i 2 u kategoriji amaterskih tamburaških orkestara.

Godine 2013., natječajne radove ocjenjivalo je stručno povjerenstvo u sastavu: Srećko Bradić, Sanja Drakulić i Dalibor Bukvić koji su odlučili dodijeliti sljedeće nagrade:

U kategoriji amaterskih pjevačkih zborova: 

1. nagrada u iznosu od 3.000,00 kn (bruto) dodijeljena je skladbi PJESMA GOSPODINOVA skladatelja Nikše Njirića

2. nagrada u iznosu 1.500,00 kn (bruto) dodijeljena je skladbi USHIT skladateljice Sande Majurec.

U ovoj kategoriji Hrvatski sabor kulture, na preporuku stručnog povjerenstva dodijelio je dodatnu nagradu u iznosu od 1.000,00 kn (bruto) skladbi STARI MLADIĆ skladateljice Sande Majurec.

U kategoriji amaterskih puhačkih orkestara:

1. nagrada nije dodijeljena

2. nagrada u iznosu 3.500,00 kn (bruto) dodijeljena je skladbi JOHA skladatelja Ivana Božičevića.

U kategoriji amaterskih tamburaških orkestara:

1. nagrada u iznosu 4.500,00 kn (bruto) dodijeljena je skladbi SJEĆANJE NA TAJVAN skladatelja Vice Zirduma.

2. nagrada u iznosu 2.000,00 kn (bruto) dodijeljena je skladbi DRMEŠIJADA skladatelja Ivana Potočnika.

Na Natječaj je ove godine pristiglo ukupno 20 skladbi, od kojih 10 u kategoriji amaterskih pjevačkih zborova, 4 u kategoriji amaterskih puhačkih orkestara i 6 u kategoriji amaterskih tamburaških orkestara. 2 skladbe koje su došle poslije natječajnog roka nisu uzete u obzir.

Ove godine radove je ocjenjivalo stručno povjerenstvo u sastavu: Srećko Bradić, Robert Homen i Siniša Leopold koji su odlučili dodijeliti sljedeće nagrade

Ukategoriji amaterskih pjevačkih zborova bez instrumentalne pratnje:
1. nagrada u iznosu od 2.500,00 kn (bruto) dodijeljena je skladbi:               
„Razina rotkvica“ skladatelja Ivana Božičevića
2. nagrada u iznosu od 1.500,00 kn (bruto) dodijeljena je skladbi:               
„Primorska sličica“ skladatelja Damira Smerdela
 
U kategoriji amaterskih puhačkih orkestara:
1. nagrada nije dodijeljena
2. nagrada u iznosu od 4.000,00 kn (bruto) dodijeljena je skladbi:               
„Spiraling“ skladatelja Ivana Božičevića.
Hrvatski sabor kulture u ovoj je kategoriji dodijelio dodatne dvije druge nagrade u iznosu od po 4.000,00 kn (bruto) skladbama:
„Fantazija“ skladatelja Josipa Tomasovića te
„Tension for wind orchestra“ skladatelja Daria Cebića

U kategoriji amaterskih tamburaških orkestara:
nagrada u iznosu 4.500,00 kn (bruto) dodijeljena je skladbi:
„Šećer na kraju“ skladatelja Ivana Potočnika

Na Natječaj je ove godine pristiglo ukupno 28 skladbi, od kojih 14 u kategoriji amaterskih pjevačkih zborova bez instrumentalne pratnje, 7 u kategoriji amaterskih puhačkih orkestara i 7 u kategoriji amaterskih tamburaških orkestara.

Stručno povjerenstvo za nove skladbe u sastavu Željko Brkanović, Krešimir Seletković i Tomislav Fačini odlučilo je dodijeliti sljedeće nagrade: 
Natječaj za nove skladbe namijenjene amaterskim puhačkim orkestrima u 2011.
1. nagrada u iznosu 7.000,00 kn dodijeljena je skladbi  „Inspiration Radetzky“ Zlatka Strčića. 
Dodijeljene su dvije 2. nagrade u iznosu od 3.000,00 kn skladbama „U lovu“ Tomislava Uhlika i„Mala zavičajna uvertira“ Branka Okmace
Natječaj za nove skladbe namijenjene amaterskim tamburaškim orkestrima u 2011.
1.  nagrada u iznosu 4.000,00 kn dodijeljena je skladbi „Istarski scherzo“ Nikše Njirića.
Hrvatski sabor kulture dodijelio je u ovoj kategoriji još jednu dodatnu nagradu u iznosu od 2.000,00 kn skladbi „Griva“ Ivana Božičevića.
Natječaj za nove skladbe namijenjene amaterskim pjevačkim zborovima u 2011.
1. nagrada u iznosu od 2.000,00 kn dodijeljena je skladbi „Oblaci nad Splitom“  Ivana
Božičevića. 
Dodijeljene su dvije 2. nagrade u iznosu od 1.000,00 kn skladbama „Maglica“ Damira Smerdela i „Drži me na svome sidru“ skladateljice Sanje Drakulić

Natječaj za nove skladbe namijenjene amaterskim puhačkim orkestrima u 2010.

Stručno povjerenstvo za nove skladbe namijenjene puhačkim orkestrima u sastavu Marko Poklepović i Krešimir Seletković odlučilo je dodijeliti sljedeće nagrade: 
1. nagrada (4.000,00 kn) i 2. nagrada  (3.000,00 kn) nisu dodijeljene,
3. nagrada (2.000,00 kn) je dodijeljena skladbi P.U.H. skladatelja Ivana Božičevića.
Na natječaj su pristigle 2 skladbe.

Natječaj za nove skladbe namijenjene amaterskim tamburaškim orkestrima u 2010.

Stručno povjerenstvo za nove skladbe namijenjene tamburaškim orkestrima u sastavu Željko Bradić i Siniša Leopold odlučilo je ne dodijeliti niti jednu od tri objavljene nagrade. 
Na natječaj je pristigla 1 skladba.

Natječaj za nove skladbe namijenjene amaterskim pjevačkim zborovima u 2010.

Stručno povjerenstvo za nove skladbe namijenjene pjevačkim zborovima u sastavu Željko Brkanović i Sanja Drakulić odlučilo je: 
1. nagrada (3.000,00 kn) je dodijeljena skladbi „Zvonjava“ skladatelja Tomislava Uhlika,                   
2. nagrada  (2.000,00 kn) je dodijeljena skladbi „Vječni Glasovi“ skladatelja Ivana Božičevića.             Dodijeljene su tri 3. nagrade (po 1.000,00 kn) skladbama: 
a) „Došli jesu nama katanci“ skladateljice Vinke Šurlin,
b) „Dies Irae“ skladatelja Ljudevita Laušina, 
c) „Lisica“ skladateljice Andreje Gribl.
Na natječaj je pristiglo 17 skladbi.

 

 

Natječaj za nove skladbe namijenjene puhačkim orkestrima 2009.

Stručno povjerenstvo u sastavu: Ivo Lipanović i Krešimir Seletković dodijelili su sljedeće nagrade:

2. nagrada  (4.000,00 kn) i 3. nagrada (2.000,00 kn) - nisu dodijeljene.
1. nagrada (6.000,00 kn) je dodijeljena skladbi "Alla marcia" skladatelja Tomislava Uhlika            
Na natječaj su pristigle 3 skladbe.

Natječaj za nove skladbe namijenjene tamburaškim orkestrima 2009. 

Stručno povjerenstvo u sastavu Željko Bradić i Zlatko Potočnik sastalo se 17. studenoga 2009. i pregledalo 10 pristiglih skladbi na Natječaj. Nakon što su članovi povjerenstva pregledali partiture spomenutih skladbi odlučili su sljedeće: 
1. nagrada (6.000,00 kn) nije dodijeljena, 
2. nagrada  (4.000,00 kn) je dodijeljena skladbi „Pejzaž“ skladatelja Adalberta Markovića, 
3. nagrada (2.000,00 kn) je dodijeljena skladbi „Pri Muri“ skladatelja Marijana Sivoša. 

Natječaj za nove skladbe namijenjene amaterskim pjevačkim zborovima 2009.

Nakon što su članovi povjerenstva u sastavu Željko Brkanović i Goran Jerković pregledali 28 pristiglih skladbi na natječaj, odlučili su: 

2. nagrada  (4.000,00 kn) je dodijeljena skladbi „Grga Čvarak“ skladatelja Tomislava Uhlika         Dodijeljene su dvije 3. nagrade (2.000,00 kn) skladbama: 
„Ave maris stella“ skladatelja Blaženka Juračića i „Magnificat“ skladatelja Darija Bassanesea

1. nagrada (6.000,00 kn) nije dodijeljena                

Natječaj za nove skladbe za puhačke orkestre, 2008. 

Stručno povjerenstvo u sastavu Tomislav Fačini i Krešimir Seletković dodijelilo je sljedeću nagradu:
3. nagradu u iznosu od 2.000,00 kn skladbi „Nuovo“ skladatelja Ladislava Varge. 
Prva i druga nagrada nisu dodijeljene. 
Na Natječaj je pristigla sveukupno 1 skladba

Natječaj za nove skladbe za tamburaške orkestre 2008. 

Stručno povjerenstvo za nove skladbe namijenjene tamburaškim orkestrima  u sastavu: Željko Bradić i Tomislav Uhlik sastalo se 30. siječnja 2009. i odlučili su sljedeće: 
1. nagrada (6.000,00 kn) – nije dodijeljena 
2. nagrada  (4.000,00 kn) – je dodijeljena skladbi „Kaskade“ skladatelja Ivana Božičevića.          3. nagrada  (2.000,00 kn) – je dodijeljena skladbi „Dravska idila“ skladatelja Stjepana Mikaca. 
Na natječaj je pristiglo ukupno 7 skladbi. 

Natječaj za nove skladbe za amaterske pjevačke zborove 2008.

Stručno povjerenstvo za nove skladbe namijenjene pjevačkim zborovima u sastavu: Josip Jerković i Josip Magdić sastalo se 14. siječnja 2009.  i odlučili su sljedeće:
1. nagrada (6.000,00 kn) – nije dodijeljena 
2. nagrada  (4.000,00 kn) – je dodijeljena skladbi „Folklorna fantazija“ skladatelja Branka Starca.               
Dodijeljene su tri treće nagrade (2.000,00 kn) skladbama: 
a) „Miserere mei“ skladatelja Branka Starca,  
b) „Krava“ skladateljice Andreje Gribl, 
c) „Ne budite ljubav moju” pod šifrom „Pjesma nad pjesmama” skladateljice Sanje Drakulić.
Na natječaj je pristiglo ukupno 9 skladbi. 

Natječaj za nove skladbe za puhačke orkestre, 2007.

Stručno povjerenstvo u sastavu Tomislav Fačini i Krešimir Seletković dodijelili su sljedeće nagrade:
2. nagradu u iznosu od 4.000,00 kn dodijelili su skladbi „Dalmacija forever“ skladatelja Vlade Sunka. 
Prva i treća nagrada nije dodijeljena.

Natječaj za nove skladbe za tamburaške orkestre, 2007.

Stručno povjerenstvo u sastavu Željko Bradić i Siniša Leopold sastalo se 19. studenoga 2007. te je dodijelilo 2. nagradu u iznosu od 4.000,00 kn skladbi „Sepia vals“ skladatelja Ivana Božičevića. Prva i treća nagrada nije dodijeljena.

Natječaj za nove skladbe namijenjene pjevačkim zborovima, 2007.

Stručno povjerenstvo u sastavu Sanja Drakulić, Robert Homen i Sanda Majurec Zanata sastalo se 17. rujna 2007. te je odlučilo 1. nagradu dodijeliti skladbi „Reci more“ skladateljice Mirele Ivičević. Druga i treća nagrada nisu dodijeljene. 

Natječaj za nove skladbe i obrade namijenjene puhačkim orkestrima, 2006.

Nije se realizirao zbog premalog broja pristiglih skladbi. 

Natječaj za nove skladbe za tamburaške orkestre, 2006.

Nije se realizirao zbog premalog broja pristiglih skladbi.

Natječaj za nove skladbe namijenjene pjevačkim zborovima, 2006.

Sanja Drakulić, Robert Homen i Tomislav Uhlik činili su Stručno povjerenstvo za provedbu Natječaja za nove skladbe namijenjene  pjevačkim zborovima te su 25. listopada 2006. jednoglasno odlučili da se: 
1. nagrada ne dodijeli 
2. nagrada dodijeli skladbi ''Sonet od Šimuna'' skladatelja Ivana Božičevića 
3. nagrada dodijeli skladbi ''O, pa cupa tanana'' skladatelja Davora Bobića