Upute posjetiteljima ureda HSK-a

Predmet: Upute posjetiteljima ureda HSK-a u cilju sprečavanja širenja bolesti COVID-19            
Poštovani posjetitelji ureda Hrvatskog sabora kulture,
u cilju sprečavanja širenja bolesti COVID-19 prilikom posjeta uredu Hrvatskog sabora kulture molimo Vas pridržavajte se sljedećih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo:
1. Izbjegavajte rukovanja te održavajte udaljenost od barem 1,5 metra kod razgovora
2. Na dezinfekcijskom punktu u uredu HSK-a upotrijebite dezinfekcijsko sredstvo za dezinfekciju ruku
3. U uredu HSK-a obvezno je korištenje maske za lice ili medicinske maske. Ukoliko je nemate osigurat će Vam je HSK-a.
4. Za potrebe obvezne evidencije prisutnih sudionika na sastancima u uredu HSK-a molimo predajte djelatniku HSK-a s kojim ste održali sastanak vaše osnovne podatke: ime i prezime te broj telefona.
Zahvaljujemo Vam se na posjetu i pridržavanju uputa HZJZ-a.
HSK