Pravila i prijavnice manifestacija HSK u 2018.

Objavili smo Pravila i prateće prijavnice za manifestacije od državnog značaja u organizaciji HSK-a koje će biti organizirane u 2018. godini.

Za manifestacije za koje ovdje ne nalazite prijavnice, iste će biti dostavljene s raspisom natječaja za pojedinu manifestaciju ili će pak biti objavljene naknadno na našoj web stranici.

Pripremite se na vrijeme za selekciju i izborite pravo sudjelovanja!