Natječaj za Tajnika/cu Hrvatskog sabora kulture

Upravni odbor Saveza udruga – Hrvatski sabor kulture temeljem članka 28. i 32. Statuta Hrvatskog sabora kulture, raspisuje NATJEČAJ za imenovanje Tajnika/ce Saveza udruga – Hrvatskog sabora kulture.

Uvjeti:

1. Visoka stručna sprema humanističko - društvenog smjera,

2. Najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima amaterskih kulturnih djelatnosti,

3. Znanje engleskog jezika i rada na računalu te vozački ispit B-kategorije.

Tajnika/cu se imenuje na vrijeme od četiri godine.

Prijavi treba priložiti:

- dokaze o stručnoj spremi, radnom iskustvu, znanju engleskog jezika i radu na računalu te vozačkom ispitu B-kategorije, 

- presliku domovnice,

- životopis,

- esej „Vizija uloge Hrvatskog sabora kulture u razvoju kulturno - umjetničkog amaterizma RH“.

Pisane prijave s prilozima podnose se na adresu:

Savez udruga – Hrvatski sabor kulture, ulica Kralja Zvonimira 17, 10000 Zagreb u roku od 29.1.-8.2.2018.