OTVOREN LIKOVNI NATJEČAJ 2018.

Hrvatski sabor kulture u suorganizaciji s Galerijom umjetnina grada Slavonskog Broda organizira 34. Susret likovnih stvaralaca koji će u godini obilježavanja 70. obljetnice rada HSK-a biti održan 6. listopada 2018. u Likovnom salonu "Vladimir Becić" u Slavonskom Brodu, gdje će od 27. 9. do 6. 10. 2018. biti postavljena izložba Susreta. Pozivamo likovne stvaratelje – članove neprofesionalnih likovnih udruga/sekcija i samostalne neprofesionalne likovne stvaratelje  da pošalju svoje radove na natječaj HSK-a putem kojega će biti odabrana djela za spomenutu izložbu.

UVJETI NATJEČAJA

• Na likovni natječaj HSK-a mogu se prijaviti državljani Republike Hrvatske stariji od 15. godina koji su: 
- ČLANOVI NEPROFESIONALNIH LIKOVNIH UDRUGA/SEKCIJA učlanjenih u Hrvatski sabor kulture, registriranih u Republici Hrvatskoj
- SAMOSTALNI LIKOVNI STVARATELJI - članovi Hrvatskog sabora kulture (koji nisu u članstvu likovnih udruga/sekcija učlanjenih u HSK te koji uplate godišnju HSK članarinu za fizičke osobe u iznosu 50,00 kn)
- SAMOSTALNI LIKOVNI STVARATELJI – ne-članovi Hrvatskog sabora kulture (koji nisu u članstvu likovnih udruga/sekcija niti HSK-a) i koji uplate kotizaciju za sudjelovanje u iznosu od  50,00 kn.
• Na natječaj se ne mogu prijaviti akademski obrazovani umjetnici – slikari, kipari i primijenjeni umjetnici.

CILJ Susreta i izložbe Susreta je stimuliranje likovnog stvaralaštva, podržavanje i poticanje različitih afiniteta i načina likovnoga izražavanja izvornih, zavičajnih, amaterskih i neprofesionalnih likovnih stvaralaca, stimulacija i razvoj umjetničkog izražavanja i kreativnog stvaranja, te prezentacija najboljih dostignuća amaterskog likovnog stvaralaštva.

Pravila Susreta likovnih stvaralaca možete preuzeti na dnu stranice.

PRIJAVE

Na natječaj se primaju FOTOGRAFIJE crteža i slika, te fotografije manjih skulptura i primijenjenih radova (keramika i sl.). 
Sukladno Pravilima Susreta, veličina slika i crteža koji se prijavljuju na natječaj može biti maksimalno do 70x100 cm.

ROK ZA SLANJE RADOVA NA NATJEČAJ: 20. 6. 2018. – 2. 7. 2018.
* molimo radove slati isključivo u navedenom roku za slanje

UPUTE ZA SLANJE I PRIJAVU NA NATJEČAJ

Sve fotografije likovnih radova trebaju biti kvalitetno snimljene, JPG formata, veličine od 1 do 3 MB, te u nazivu sadržavati ime i prezime autora i naziv rada.

LIKOVNI STVARATELJI UČLANJENI U LIKOVNE/UDRUGE SEKCIJE trebaju svoje radove dostaviti svojim matičnim udrugama/sekcijama, koje će uz pomoć likovnih stručnjaka odabrati jedan rad od svakog prijavljenog autora, kvalitetno fotografirati odabrane radove, te fotografije odabranih radova dostaviti isključivo elektroničkim putem na adresu: natjecaj@hrsk.hr u prethodno navedenom roku: 20. 6. - 2. 7. 2018.
*** Ukoliko je likovni stvaratelj član dviju ili više udruga/sekcija, samo jedna udruga može poslati njegov rad na natječaj HSK-a. Članovi likovnih udruga učlanjenih u HSK ne mogu samostalno slati svoje radove, već isključivo putem matične likovne udruge

Uz fotografije likovnih radova, udruge su dužne na istu e-adresu obavezno dostaviti POPUNJENU PRIJAVNICU koja sadrži: osnovne podatke o udruzi (naziv, adresa, e-mail, ime, prezime, broj telefona i e-mail predsjednika udruge), abecedni popis autora čiji se radovi šalju na natječaj, te nazive, tehnike i dimenzije likovnih djela. 
Ukoliko udruga šalje rad/radove mladih autora (15-29 g.), molimo naznačiti u prijavnici godinu rođenja autora. 
Prijavnicu preuzmite na dnu stranice.
Svaka likovna udruga dužna je uz prijavnicu Hrvatskom saboru kulture dostaviti i potvrdu o plaćenoj članarini za članstvo u HSK-u za 2018. godinu. Za udruge koje su učlanjene u županijske zajednice KUD-ova, dokaz o uplati članarine HSK-u dostavlja njihova županijska zajednica.

Na isti način svoje radove (1 rad po autoru) šalju SAMOSTALNI LIKOVNI STVARATELJI, članovi i ne-članovi Hrvatskog sabora kulture, koji nisu članovi likovnih udruga/sekcija učlanjenih u HSK - isključivo elektroničkim putem na e-mail adresu: natjecaj@hrsk.hr, također u propisanom roku: 
20. 6. - 2. 7. 2018.
Prijavnicu za samostalne likovne stvaratelje 
preuzmite na dnu stranice.

Samostalni likovni stvaratelji koji su kao fizičke osobe ČLANOVI Hrvatskog sabora kulture trebaju uz prijavnicu i rad dostaviti i potvrdu o plaćenoj članarini  (50,00 kn) za članstvo u HSK-u za 2018. godinu.

• Samostalni likovni stvaratelji – NE-ČLANOVI Hrvatskog sabora kulture trebaju uz prijavnicu i rad dostaviti i potvrdu o plaćenoj kotizaciji. Kotizaciju za sudjelovanje u iznosu od 50,00 kn potrebno je uplatiti na IBAN HSK-a: HR7223600001101534566 (u poziv na broj  upisati OIB uplatitelja). Fotokopiju uplatnice poslati faksom na 01/4621-738 ili e-mailom na natjecaj@hrsk.hr  Na uplatnicama u rubriku uplatitelj molimo navesti ime i prezime, a u rubriku svrha doznake: Kotizacija za likovni natječaj 2018.

Samostalni likovni stvaratelji koji se žele učlaniti u Hrvatski sabor kulture mogu to učiniti prije slanja radova na natječaj te su učlanjenjem u HSK oslobođeni plaćanja kotizacije za sudjelovanje.
Za učlanjenje u HSK potrebno je ispunjenu i potpisanu prijavnicu (na dnu stranice_Prijavnica za učlanjenje u HSK) dostaviti Hrvatskom saboru kulture poštom na adresu HSK-a ili e-mailom na prodaja@hrsk.hr  Podatke za uplatu članarine HSK će poslati po primitku prijavnice za učlanjenje.

U konkurenciju natječaja ne ulaze radovi koji su prethodno već izlagani na Susretu likovnih stvaralaca u organizaciji Hrvatskog sabora kulture i radovi stariji od 4 godine.

*Autorima se savjetuje da na natječaj prijavljuju vlastita originalna djela tj. da u odabiru motiva i izvedbi sudjeluju isključivo svojim osobnim autorstvom te će takva djela imati prednost u odabiru u odnosu na radove nastale prema predlošcima.
Sukladno 3. članku Pravila Susreta, autori koji na natječaj šalju radove nastale prema predlošku obavezno moraju navesti po kojem je predlošku djelo nastalo (ime autora i naziv djela) te su dužni poštivati odredbe Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima i za navedeno snose vlastitu odgovornost. U slučaju nenavođenja predloška, Hrvatski sabor kulture zadržava pravo diskvalifikacije autora te oduzimanja nagrade ili priznanja ukoliko je isto dodijeljeno za djelo nastalo prema predlošku koji nije naveden prilikom slanja djela na natječaj.

Prosudbeno povjerenstvo sastavljeno od eminentnih i profesionalnih djelatnika iz područja likovne umjetnosti i amaterskog stvaralaštva izvršit će odabir radova pristiglih na natječaj te odabrati radove za 34. Susret likovnih stvaralaca i izložbu Susreta.

Po objavi REZULTATA NATJEČAJA, koji će biti objavljeni najkasnije do 31. srpnja 2018. na web stranici HSK-a, udruge likovnih autora čiji radovi budu odabrani za Susret i izložbu i odabrani samostalni likovni stvaratelji, dužni su o svom trošku dostaviti ODABRANE radove u Galeriju umjetnina grada Slavonskog Broda isključivo u roku i prema uputama koji će biti objavljeni prilikom objave rezultata natječaja. 

Izložba 34. Susreta likovnih stvaralaca bit će postavljena u Likovnom salonu "Vladimir Becić" u Slavonskom Brodu od 27. rujna do 6. listopada 2018. Otvorenje izložbe će biti 27. rujna 2018., a Susret i zatvaranje izložbe 6. listopada 2018. O točnom vremenu (satu) otvaranja i zatvaranja izložbe i održavanja Susreta bit ćete obaviješteni po objavi rezultata.  

Prema odluci Prosudbenog povjerenstva na Susretu mogu biti dodijeljene sljedeće nagrade: Nagrada za najuspješniju likovnu udrugu, Nagrada za najuspješnije likovno djelo autoru pojedincu, Nagrada za najuspješnije likovno djelo mladog autora (od 15 do 29 godina), Nagrada za najuspješnije trodimenzionalno djelo (npr. nagrada za najuspješniju skulpturu) te Posebna nagrada Povjerenstva za djelo koje na posebno uspješan način spaja temu i likovnu tehniku (sukladno postignuću Povjerenstvo dodjeljuje naziv nagradi).
Odlukom Povjerenstva zaslužnim se likovnim autorima na Susretu mogu dodijeliti i pohvalnice za likovna postignuća, a svi autori čiji radovi budu odabrani i uvršteni u postav izložbe na Susretu će primiti Priznanje Hrvatskog sabora kulture.
Autori i udruge čiji će radovi biti odabrani za Susret i Izložbu moći će radove preuzeti na zatvaranju izložbe 6. listopada 2018. Radovi koje ne preuzmu njihovi autori ili udruge, bit će vraćeni poštom, o trošku autora. 
Nagrađena likovna udruga (autori odabrani za Susret) i nagrađeni autori imat će mogućnost izlaganja odabranih radova i na izložbi u Galeriji Hrvatskog sabora kulture tijekom 2019. godine, a bit će predstavljeni i na Razglednici 8 Hrvatskog sabora kulture koja će biti održana u 2019. godini u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu.

Za dodatne informacije možete kontaktirati gđu Martinu Brumen putem e-maila: kazaliste@hrsk.hr ili na broj 095/4556 879 ili 01/4556 879.

Slanjem radova na Natječaj autori prenose na Hrvatski sabor kulture pravo korištenja (reproduciranja) svojih likovnih radova u svrhu tiskanja kataloga izložbe i objave na službenoj web stranici HSK-a. Sva ostala prava zadržavaju autori prema Zakonu o autorskim pravima.

Radujemo se 34. Susretu likovnih stvaralaca i susretu s Vama!