VII. seminar Bunjevačkog stvaralaštva u Tavankutu

Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo Matija Gubec iz Tavankuta je od 16.-21.7.2018. organizirao VII. seminar bunjevačkog stvaraštva. Ideja o pokretanju seminara u Tavankutu dugogodišnja je zamisao upravnog odbora ovog društva, kako bi zainteresirane ljubitelji kulturne baštine bunjevačkih Hrvata, na autentičnom lokalitetu, na kojem žive Bunjevci, mogli upoznati sa njihovom tradicijskom kulturom. 

Od 2013. godine seminar postaje tematski, tako da se svake godine posvećuje nekome od bunjevačkih običaja, koji se obrađuje u raznim segmentima na radionicama ili predavanju. Ove godine tema je bila Dužijanca, a u svojem programu Seminar je obuhvatio četiri tematske cjeline u kojima su se šire obrađivali pojedini elementi tradicijske kulture bunjevačkih Hrvata: ples, tamburaška glazba, sviranje gajdi i frule, slamarstvo kao izvorna likovna tehnika i šlinganje. Polaznici seminara, njih 40 pristigli su iz Hrvatske, Njemačke, Meksika i Srbije. Seminar je završio prigodnim koncertom polaznika koji se održao u okviru programa zatvaranja 33. Prve kolonije naive u tehnici slame i Risarske večeri u povodu tavankutske Dužijance.

Na plesnom se dijelu seminara, koji je vodio Ivica Dulić, prezentirao izvorni način izvedbe bunjevačkih plesova, vrste bunjevačke nošnje te dječje sigre kod Bunjevaca. U okviru ovog dijela seminara prof. Tamara Štricki Seg održala je sate tradicijskog pjevanja na kojima su polaznici učili pjesme vezane uz Dužijancu te pjesme koje se pjevaju uz ples i dječje igre. Prof. Kata Suknović govorila je o vrstama i specifičnosti bunjevačke narodne nošnje, prof. Ljubica Vuković Dulić o razvojnim oblicima kruna za Dužijancu, a Predsjednik društva Ladislav Suknović o povijesti, razvitku i djelatnosti HKPD Matija Gubec. Jozefina Skenderović polaznike je upoznala s osnovama slamarske tehnike.

Za dio seminara i temu "Glazbena pratnja bunjevačkih pjesama i plesova" bio je zadužen prof. Vojislav Temunović dok je osnove sviranja na fruli predavao Augustin Žigmanov. Na radionici šlinganja polaznici su upoznati s osnovama ove vrste ručnog rada o čemu su govorile Kata Suknović i Vera Bašić Palković. Manifestaciju Dužijanca uz prikaz tri prigodna dokumentarna filma predstavili su članovi Udruge bunjevačkih Hrvata Dužijanca vlč. Andrija Anišić i Marinko Piuković. Sredstvima Ministarstva kulture podmiren je trošak školarine za 20 sudionika dok su isti sami snosili trošak smještaja i prehrane. Ovim projektom promiče se izvrsnost i njeguje suradnja s Hrvatima izvan domovine kroz čuvanje tradicijske baštine.