OBJAVLJEN KNJIŽEVNI NATJEČAJ 2020.

Obzirom na mjere s ciljem smanjenja rizika daljnjeg širenja zaraze koronavirusom, ovim putem obavještavamo Vas da smo otvorili mogućnost prijave i dostave književnih radova putem e-pošte na književni natječaj HSK-a za 39. Susret hrvatskih zavičajnih književnika. Više pročitajte u nastavku.

39. izdanje Susreta hrvatskih zavičajnih književnika bit će održano 27. lipnja 2020. u Zagrebu. Susretu svake godine prethodi književni natječaj te pozivamo sve književne stvaratelja da slanjem radova sudjeluju na natječaju i izbore sudjelovanje na Susretu.

Cilj Susreta je poticanje i promicanje kvalitetnog književnog stvaralaštva hrvatskih zavičajnih, neprofesionalnih književnika koji pišu hrvatskim jezikom, poticanje i njegovanje svih hrvatskih narječja (kajkavsko, čakavsko i štokavsko), afirmacija zavičajnih književnika i njihovih djela te obogaćivanje hrvatske pisane baštine.

PRIJAVE NA NATJEČAJ I PRAVO SUDJELOVANJA

Na Natječaj se mogu prijaviti hrvatski državljani stariji od 15 godina, osim članova Društva hrvatskih književnika ili Hrvatskog društva pisaca, koji su ČLANOVI HSK-a (učlanjeni u HSK kao fizičke osobe ili su u članstvu udruga članica HSK-a) te NE-članovi HSK-a koji uplate kotizaciju za sudjelovanje u iznosu 50,00 kn.

Temeljem Statuta Hrvatskog sabora kulture, HSK uz slobodno udružene amatersko kulturno-umjetničke udruge i druge pravne osobe, članstvom okuplja i fizičke osobe koje se bave književnim i/ili likovnim amaterizmom, a godišnja članarina za fizičke osobe iznosi 50,00 kn. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane književne stvaratelje na učlanjenje u Hrvatski sabor kulture. 

Za učlanjenje u HSK potrebno je ispunjenu i potpisanu prijavnicu (dostupna za preuzimanje na dnu stranice: Prijavnica za učlanjenje u HSK) dostaviti Hrvatskom saboru kulture poštom na adresu HSK-a ili e-mailom na prodaja@hrsk.hr. Podatke za uplatu članarine HSK će poslati po primitku prijavnice za učlanjenje.

Na Natječaj se primaju poetski, prozni i dramski radovi na sva tri hrvatska narječja: kajkavsko, čakavsko i štokavsko.

Autori poetskih radova na Natječaj mogu poslati do 5 pjesama, poema ili ostalih poetskih oblika.

Autori proznih radova na Natječaj mogu poslati 1 prozni rad (pripovijetku ili novelu, putopis, esej, ulomak romana ili drugi prozni oblik) do 10 A4 stranica.

Autori dramskih tekstova na Natječaj mogu poslati jedan rad u cijelosti, bez ograničenja stranica, a rad treba biti napisan prema formalnim zahtjevima drame. Upute za pisanje dramskih tekstova s primjerom možete pronaći i preuzeti na dnu stranice.

Jedan autor na Natječaj može poslati radove u sve tri kategorije.

Radovi koji se šalju na Natječaj ne smiju biti prethodno objavljeni, a dramski tekstovi ni objavljeni ni uprizoreni (do objave rezultata Natječaja).

Radovi iz područja stvaralaštva za djecu ne ulaze u konkurenciju Natječaja

• Svi radovi trebaju biti napisani osobnim računalom ili strojopisom, vlastoručno potpisani i ne vraćaju se autorima poslije vrednovanja.

 Obzirom na mjere s ciljem smanjenja rizika daljnjeg širenja zaraze koronavirusom, otvorili smo mogućnost prijave i dostave književnih radova putem e-pošte. Slijedom navedenog radove i ispunjenu prijavnicu, sukladno tekstu natječaja, potrebno je dostaviti na e-adresu prodaja@hrsk.hr, najkasnije do 6. travnja 2020.

• Uz radove prijavitelji su dužni dostaviti i popunjenu prijavnicu za književni natječaj koja je sastavni dio prijave. Prijavnicu možete preuzeti na dnu stranice. Molimo da u prijavnici navedete svoj e-mail kako biste primali informacije o rezultatima Natječaja, Susretu hrvatskih zavičajnih književnika i ostalim aktivnostima HSK-a u području književne djelatnosti.

Kotizaciju za sudjelovanje u iznosu 50,00 kn potrebno je uplatiti isključivo ukoliko niste članovi HSK-a na IBAN HSK-a: HR7223600001101534566 (u poziv na broj upisati OIB uplatitelja). Na uplatnicama u rubriku uplatitelj molimo navesti ime i prezime, a u rubriku svrha doznake: Kotizacija za književni natječaj 2020.

• Nepotpune prijave, radovi poslani nakon isteka roka za slanje radova, kao i sve prijave koje nisu u skladu s Pravilima Susreta i propozicijama raspisanog književnog natječaja neće biti uzeti u razmatranje. 

VREDNOVANJE I ODABIR RADOVA ZA SUSRET

Po završetku Natječaja, Prosudbeno povjerenstvo sastavljeno od istaknutih hrvatskih književnika vrednovat će pristigle radove te odabrati autore koji će na Susretu primiti priznanje, pohvalu ili plaketu Hrvatskog sabora kulture.

Sukladno odluci Prosudbenog povjerenstva na Susretu će biti dodijeljena: Priznanja Hrvatskog sabora kulture autorima odabranih radova za Susret; Pohvalnice Hrvatskog sabora kulture za pjesništvo na književnom standardu, dijalektalno pjesništvo, prozno stvaralaštvo te dramsko stvaralaštvo; Plakete Hrvatskog sabora kulture za najbolja književna dostignuća: Plaketa Mihovil Pavlek Miškina za pjesništvo na književnom standardu, Plaketa Mihovil Pavlek Miškina za dijalektalno pjesništvo, Plaketa Slavko Kolar za prozno stvaralaštvo i Plaketa Kalman Mesarić za dramsko stvaralaštvo. Također, prema odluci Prosudbenog povjerenstva mogu biti dodijeljene i Plakete Hrvatskog sabora kulture za mlade autore (od 15 do 29 godina): Plaketa Mihovil Pavlek Miškina za pjesništvo mladih autora, Plaketa Slavko Kolar za prozno stvaralaštvo mladih autora i Plaketa Kalman Mesarić za dramsko stvaralaštvo mladih autora. Molimo mlade autore (15-29 godina) da u prijavnici zaokruže mladi autor na za to predviđenom mjestu.

Svi odabrani autori (dobitnici priznanja, pohvalnica i plaketa HSK-a) trebaju, u roku od 8 dana od objave rezultata, dostaviti izabrane radove u elektronskom obliku na e-mail: kazaliste@hrsk.hr ili na CD-u na adresu HSK-a, te suglasnost kojom na Hrvatski sabor kulture prenose pravo korištenja svojih radova u svrhu tiskanja programskih materijala Susreta i Zbornika književnih radova hrvatskih zavičajnih stvaralaca (u slučaju tiskanja i/ili objavljivanja na web stranici HSK-a) te uvrštavanja u Biblioteku HSK-a, za što neće potraživati nikakva prava po materijalnoj osnovi. Sva ostala prava zadržavaju autori prema Zakonu o autorskim pravima. 

Rezultati Natječaja (koji će biti objavljeni najkasnije do 27. svibnja 2020.) i obrazac suglasnosti bit će dostupni na web stranici HSK-a: www.hrsk.hr (izbornik Književnost/Likovnost).

PROGRAM SUSRETA obuhvatit će nastup nagrađenih i pohvaljenih autora te autora odabranih za Susret, stručne osvrte članova Prosudbenog povjerenstva te dodjelu plaketa, pohvalnica i priznanja Hrvatskog sabora kulture uz prigodni glazbeni program. 


Ovim putem obavještavamo Vas i o održavanju SEMINARA-RADIONICE ZA KNJIŽEVNE STVARATELJE "S perom u ruci" – pisanje putopisa, koji će u organizaciji Hrvatskog sabora kulture biti održan u okviru književnog Susreta u Zagrebu, 27. 6. i 28. 6. 2020. Seminar će biti besplatan za sve članove Hrvatskog sabora kulture, a za ne-članove kotizacija za sudjelovanje iznosit će 250,00 kn. Poziv za prijave s planom i temama seminara-radionice bit će objavljeni na službenim stranicama HSK-a www.hrsk.hr te dostavljeni književnim stvarateljima putem e-maila početkom lipnja 2020.

Za dodatne informacije možete kontaktirati Martinu Brumen, stručnu suradnicu za kazališnu, književnu i likovnu kulturu u HSK-u, na broj 095/4556879 ili 01/4556879, te putem e-maila na: kazaliste@hrsk.hr.