TAMBURAŠKI SEMINAR U SL. BRODU

SEMINAR ZA VODITELJE I ČLANOVE TAMBURAŠKIH ORKESTARA I SASTAVA i ove će godine biti održan pod vodstvom Dražena Varge i Petra Varge. Seminar će biti održan dana 7. i 8. 3. 2020. u suradnji s Folklornim ansamblom Broda, u Radničkom domu na adresi: Radnički trg 5, Slavonski Brod.

SEMINAR JE NAMIJENJEN svim polaznicima koji do sad nisu imali priliku voditi tamburaški orkestar/sastav, kao i sadašnjim i bivšim sviračima, učiteljima glazbe, glazbenim amaterima, zaljubljenicima u tamburu i drugima. Polaznici po završetku dvodnevnog programa seminara dobivaju Potvrdu o sudjelovanju na Seminaru. 

RASPORED SEMINARA:

Subota, 7.3.2020.
10:30 – 11:00 h UVODNO PREDAVANJE
11:00 – 13:15 h METODIKA RADA S POČETNICIMA (SVIRANJE I FORMIRANJE ORKESTARA)
13:15 – 15:30 h Pauza / Posjet Muzeju tambure u kazamatu Tvrđave Brod
15:30 – 17:15 h METODIKA RADA S POČETNICIMA (DIRIGIRANJE ORKESTROM)
17:30 – 19:00 h OSNOVE GLAZBENE TEORIJE / UVOD U ARANŽIRANJE ZA TAMBURAŠKE ANSAMBLE
 
USAVRŠAVANJE TEHNIKE SVIRANJA TAMBURA
 
Nedjelja, 8.3.2020.
10:00 – 11:45 h INDIVIDUALNI RAD VODITELJA I SUDIONIKA
12:00 – 14:00 h METODIKA RADA S TAMBURAŠKIM ORKESTROM – u suradnji s Folklornim
ansamblom Broda
14:00 h       PODJELA POTVRDA SUDIONICIMA

Napomena:  Molimo polaznike da ponesu tambure.

PROGRAM SEMINARA:

1. METODIKA RADA

  • Uvod u rad s početnicima i glazbenicima višeg stupnja znanja
  • Formiranje orkestra
  • Sviranje u orkestru

2. OSNOVE GLAZBENE TEORIJE / UVOD U ARANŽIRANJE ZA TAMBURAŠKE ANSAMBLE

  • Voditelji će predstaviti osnovne pojmove glazbenog jezika u svrhu lakšeg čitanja i interpretacije glazbenih zapisa, te glazbenih djela uopće. Ovisno o predznanju polaznika, posebna će tema biti aranžiranje za tamburaške ansamble na konkretnim primjerima. 

3. UVOD U DIRIGIRANJE I INDIVIDUALNA PRIPREMA VODITELJA

  • Upoznavanje s osnovama dirigentske tehnike - postavljanja i držanja ruku i tijela, promjena mjere i tempa, dirigiranje dinamike, korona, uzmaha/odmaha, dirigiranje naglasaka, vođenje fraze, kao i metodika pripreme za rad na partiturama i orkestrom u cjelini.
  • Praktičan rad na zadanim djelima s orkestrom uz pratnju voditelja (Interpretacija djela i estetika izvođenja).

Zadane skladbe koje će se obrađivati na seminaru su:

D. Varga: Stopram sam se oženil
D. Varga: Zaboky can can
D. Varga: Dravom nizvodno 2
P. Varga: Kupom nizvodno
P. Varga: Po Prigorju

4. LITERATURA

  • Upoznavanje s dostupnom literaturom za rad s početnicima.
  • Voditelj seminara predstavit će zbirke BIRAJMO SI FRAJLICU I. (zbirka je namijenjena dječjim tamburaškim sastavima i orkestrima), BIRAJMO SI FRAJLICU II. I  III. (zbirke namijenjene starijim tamburaškim orkestrima) te zbirku TAMBURAŠKE SLIČICE (HSK – 2001), kao i dr. literaturu za nastavnike tambura i voditelje orkestara.

PRIJAVE ZA SEMINAR:

PRIJAVNICA:

- Za prijavu na seminar potrebno je ispuniti priloženu prijavnicu i poslati je elektronskom poštom na e-mail: glazba@hrsk.hr i/ili faksom na broj 01/4621738 najkasnije do  5. 3. 2020.
- Nakon zaprimljene prijavnice, polaznicima ćemo poslati materijale za Seminar (e-mailom)

KOTIZACIJA:

- Za sve članice Hrvatskog sabora kulture i njihove članove seminar je BESPLATAN.
- Sudionici Seminara iz udruga koje nisu članice Hrvatskog sabora kulture dužni su najkasnije do 6.3.2020. uplatiti kotizaciju u iznosu od 250,00 kn.

Podaci za uplatu kotizacije (za NEČLANOVE HSK-a):

Prilikom plaćanja kotizacije, molimo da unutar rubrika uplate navedete sljedeće podatke:

Uplatitelj: Navedite puni naziv Orkestra čiji ste predstavnik te ime i prezime polaznika Seminara

Poziv na broj: 04-0673-20

Svrha doznake: Seminar za voditelje i članove tamburaških orkestara i sastava, 2020.

Podaci o HSK-u:

Hrvatski sabor kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb, OIB: 45263394181
Broj žiro računa (IBAN): HR7223600001101534566 (Zagrebačka banka)
Potvrdu o uplati potrebno je poslati e-mailom (glazba@hrsk.hr)

Napomena: U slučaju da polaznik ne prisustvuje seminaru, uplaćena kotizacija se ne vraća jer se s istom sufinanciraju troškovi Seminara.

SMJEŠTAJ I PREHRANA (o trošku polaznika seminara):

- Smještaj i prehranu polaznika organiziraju i pokrivaju sami polaznici.

 

BIOGRAFIJE VODITELJA SEMINARA:

Dražen Varga završio je osnovnu školu, nižu glazbenu školu (harmonika) i gimnaziju u rodnom gradu Vrbovcu. Srednju glazbenu polazio je u Bjelovaru (klarinet). Na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu diplomirao je 1976. godine. Kao nastavnik glazbene kulture predaje glazbenu kulturu u osnovnim školama, a posljednjih 20 godina radi kao nastavnik tambura. Za mnogobrojne folklorne ansamble napisao je nekoliko desetaka glazbenih obrada. Veliki dio tih aranžmana sakupio je u zbirci Birajmo si frajlicu (I.II.III.) namijenjenoj tamburaškim sastavima i orkestrima, vokalnim solistima i folklornim zborovima. U vlastitom izdanju izdao je Početnicu za tamburaše, kvartnog a-e sustava. Autor je i udžbenika za poduku tambura u osnovnoj glazbenoj školi. Stalni je glazbeni suradnik Hrvatskog sabora kulture. U njegovoj organizaciji održava seminare i predavanja za mlade tamburaške voditelje. Bio je predavač i voditelj seminara za potrebe Javnog sklada Republike Slovenije i član Državne komisije za ocjenjivanje slovenskih tamburaških orkestara. Njegovi su učenici u svoje škole donijeli nekoliko desetaka prvih i drugih nagrada, od regionalnih do državnih. S tamburaškim ansamblima, na Državnim natjecanjima komornih sastava, osvaja dvije druge i devet prvih nagrada. Na temelju dosadašnjih rezultata, primio je 2007. Godišnju nagradu HDGPP-a. 

 

Petar Varga završio je diplomski studij - Tamburaško umijeće na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Preddiplomski studij tambure završio je na konzervatoriju Franza Schuberta u Beču (u suradnji sa Akademija za muzička tancova i lik. umetnost, Plovdiv, Bugarska). Kao studijski glazbenik surađuje s brojnim autorima, izvođačima i izdavačkim kućama, tamburaškim sastavima, svira u orkestru „Zagrebački tamburaši“, te se kao autor glazbe i glazbenih obrada pojavljuje na festivalima i koncertima u zemlji i inozemstvu. U stručnim udrugama HUZIP i ZAMP ima prijavljeno preko tristo djela. Kao koncertni glazbenik nastupao je s ansamblom Lado, brojnim izvođačima na koncertima i festivalima, te u kazalištu Komedija na nekoliko predstava i mjuzikala. Danas je učitelj tambura u OGŠ pri OŠ Ksavera Šandora Gjalskog i srednjoj Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću u Zaboku. Voditelj je i dirigent nekoliko folklornih tamburaških sastava i tamburaških orkestara; u Zaprešiću, Zaboku i Zagrebu. Jedan je od predavača na seminarima za voditelje i dirigente tamburaških sastava i orkestara organiziranih od strane Hrvatskog sabora kulture i Agencije za odgoj i obrazovanje. Član je stručnog povjerenstva na smotrama folklora u organizaciji Hrvatskog sabora kulture. Sa svojim je učenicima postigao niz zapaženih rezultata na natjecanjima tamburaša solista, tamburaških ansambala i orkestara. Posljednje su prve i druge nagrade solista i ansambala na županijskim i državnim natjecanjima učenika glazbenih škola u organizaciji Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga, te zlatne plakete „Tambura Paje Kolarića“ s međunarodnog festivala umjetničke tamburaške glazbe u Osijeku.