LIKOVNI NATJEČAJ 2020.

Otvoren je LIKOVNI NATJEČAJ 2020. za 36. Susret likovnih stvaralaca i izložbu Susreta koji će ove godine zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom te mjera i preporuka Nacionalnog stožera civilne zaštite po prvi puta biti održani u online izdanjuPozivamo likovne stvaratelje – članove neprofesionalnih likovnih udruga/sekcija i samostalne neprofesionalne likovne stvaratelje (koji nisu članovi likovnih udruga/sekcija) da pošalju svoje radove na natječaj HSK-a putem kojega će biti odabrana djela za prvu online izložbu i virtualni Susret likovnih stvaralaca u organizaciji Hrvatskog sabora kulture.

Virtualno 36. izdanje Susreta likovnih stvaralaca bit će održano putem ZOOM platforme, u subotu, 3. listopada 2020., a online program Susreta i prikaz online izložbe te proglašenje nagrada, pohvala i priznanja HSK-a bit će prenošeni i na Facebooku HSK-a kako bi sva zainteresirana publika imala mogućnost praćenja programa uživo.

UVJETI NATJEČAJA

• Na likovni natječaj HSK-a mogu se prijaviti državljani Republike Hrvatske stariji od 15. godina koji su: 
- ČLANOVI NEPROFESIONALNIH LIKOVNIH UDRUGA/SEKCIJA učlanjenih u Hrvatski sabor kulture, registriranih u Republici Hrvatskoj
- SAMOSTALNI LIKOVNI STVARATELJI - članovi Hrvatskog sabora kulture (koji nisu u članstvu likovnih udruga/sekcija učlanjenih u HSK te koji uplate godišnju HSK članarinu za fizičke osobe u iznosu 50,00 kn)
- SAMOSTALNI LIKOVNI STVARATELJIne-članovi Hrvatskog sabora kulture (koji nisu u članstvu likovnih udruga/sekcija niti HSK-a) i koji uplate kotizaciju za sudjelovanje u iznosu od  50,00 kn.
Na natječaj se ne mogu prijaviti akademski obrazovani umjetnici – slikari, kipari i primijenjeni umjetnici koji su završili visoku umjetničku obrazovnu ustanovu iz likovnog područja.
• CILJ Susreta i izložbe Susreta je stimuliranje likovnog stvaralaštva, podržavanje i poticanje različitih afiniteta i načina likovnoga izražavanja izvornih, zavičajnih, amaterskih i neprofesionalnih likovnih stvaralaca, stimulacija i razvoj umjetničkog izražavanja i kreativnog stvaranja, te prezentacija najboljih dostignuća amaterskog likovnog stvaralaštva.
Pravila Susreta likovnih stvaralaca možete preuzeti OVDJE.

PRIJAVE

Na natječaj se primaju FOTOGRAFIJE crteža i slika, te fotografije manjih skulptura i primijenjenih radova (keramika i sl.) u SLOBODNOJ TEMI.
Sukladno Pravilima Susreta, veličina slika i crteža koji se prijavljuju na natječaj može biti maksimalno do 70x100 cm.
ROK ZA SLANJE RADOVA NA NATJEČAJ: 20. 6. 2020. – 5. 7. 2020.
* molimo radove slati isključivo u navedenom roku za slanje

UPUTE ZA SLANJE I PRIJAVU NA NATJEČAJ
Sve fotografije likovnih radova trebaju biti kvalitetno snimljene, JPG formata, veličine od 1 do 3 MB, te u nazivu sadržavati ime i prezime autora i naziv rada.
LIKOVNI STVARATELJI UČLANJENI U LIKOVNE/UDRUGE SEKCIJE trebaju svoje radove dostaviti svojim matičnim udrugama/sekcijama, koje će uz pomoć likovnih stručnjaka odabrati jedan rad od svakog prijavljenog autora, kvalitetno fotografirati odabrane radove, te fotografije odabranih radova dostaviti isključivo elektroničkim putem na adresu: natjecaj@hrsk.hr u prethodno navedenom roku: 20. 6. - 5. 7. 2020.
*** Ukoliko je likovni stvaratelj član dviju ili više udruga/sekcija, samo jedna udruga može poslati njegov rad na natječaj HSK-a. Članovi likovnih udruga učlanjenih u HSK ne mogu samostalno slati svoje radove, već isključivo putem matične likovne udruge.
Uz fotografije likovnih radova, udruge su dužne na istu e-adresu obavezno dostaviti POPUNJENU PRIJAVNICU koja sadrži: osnovne podatke o udruzi (naziv, adresa, e-mail, ime, prezime, broj telefona i e-mail predsjednika udruge), abecedni popis autora čiji se radovi šalju na natječaj, te nazive, tehnike i dimenzije likovnih djela. 
Ukoliko udruga šalje rad/radove mladih autora (15-29 g.), molimo naznačiti u prijavnici godinu rođenja autora. 
Prijavnicu možete preuzeti na DNU STRANICE (Prijavnica_udruge).
Svaka likovna udruga dužna je uz prijavnicu Hrvatskom saboru kulture dostaviti i potvrdu o plaćenoj članarini za članstvo u HSK-u za 2020. godinu. Za udruge koje su učlanjene u županijske zajednice KUD-ova, dokaz o uplati članarine HSK-u dostavlja njihova županijska zajednica.
Na isti način svoje radove (1 rad po autoru) šalju SAMOSTALNI LIKOVNI STVARATELJI, članovi i ne-članovi Hrvatskog sabora kulture, koji nisu članovi likovnih udruga/sekcija učlanjenih u HSK - isključivo elektroničkim putem na e-mail adresu: natjecaj@hrsk.hr, također u propisanom roku: 
20. 6. - 5. 7. 2020.
Prijavnicu za samostalne likovne stvaratelje također možete preuzeti na DNU STRANICE (Prijavnica_samostalni umjetnici).
• Samostalni likovni stvaratelji koji su kao fizičke osobe ČLANOVI Hrvatskog sabora kulture trebaju uz prijavnicu i rad dostaviti i potvrdu o plaćenoj članarini  (50,00 kn) za članstvo u HSK-u za 2020. godinu.
• Samostalni likovni stvaratelji – NE-ČLANOVI Hrvatskog sabora kulture trebaju uz prijavnicu i rad dostaviti i potvrdu o plaćenoj kotizaciji. Kotizaciju za sudjelovanje u iznosu od 50,00 kn potrebno je uplatiti na IBAN HSK-a: HR7223600001101534566 (u poziv na broj  upisati OIB uplatitelja). Fotokopiju uplatnice poslati e-mailom na natjecaj@hrsk.hr  Na uplatnicama u rubriku uplatitelj molimo navesti ime i prezime, a u rubriku svrha doznake: Kotizacija za likovni natječaj 2020.
Samostalni likovni stvaratelji koji se žele učlaniti u Hrvatski sabor kulture mogu to učiniti prije slanja radova na natječaj te su učlanjenjem u HSK oslobođeni plaćanja kotizacije za sudjelovanje.
Za učlanjenje u HSK potrebno je ispunjenu i potpisanu prijavnicu (dostupnu na dnu stranice_Prijavnica za učlanjenje) dostaviti Hrvatskom saboru kulture poštom na adresu HSK-a ili e-mailom na prodaja@hrsk.hr. Podatke za uplatu članarine HSK će poslati po primitku prijavnice za učlanjenje.
U konkurenciju natječaja ne ulaze radovi koji su prethodno već izlagani na Susretu likovnih stvaralaca u organizaciji Hrvatskog sabora kulture i radovi stariji od 4 godine.
Autorima se savjetuje da na natječaj prijavljuju vlastita originalna djela tj. da u odabiru motiva i izvedbi sudjeluju isključivo svojim osobnim autorstvom te će takva djela imati prednost u odabiru u odnosu na radove nastale prema predlošcima.
Sukladno 3. članku Pravila Susreta, autori koji na natječaj šalju radove nastale prema predlošku obavezno moraju navesti po kojem je predlošku djelo nastalo (ime autora i naziv djela) te su dužni poštivati odredbe Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima i za navedeno snose vlastitu odgovornost. U slučaju nenavođenja predloška, Hrvatski sabor kulture zadržava pravo diskvalifikacije autora te oduzimanja nagrade ili priznanja ukoliko je isto dodijeljeno za djelo nastalo prema predlošku koji nije naveden prilikom slanja djela na natječaj.
Prosudbeno povjerenstvo sastavljeno od eminentnih i profesionalnih djelatnika iz područja likovne umjetnosti i amaterskog stvaralaštva izvršit će odabir radova pristiglih na natječaj te odabrati radove za online 36. Susret likovnih stvaralaca i izložbu Susreta.
REZULTATI NATJEČAJA bit će objavljeni najkasnije do 31. srpnja 2020. na web stranici HSK-a, a svi odabrani radovi bit će dio ovogodišnje online izložbe Susreta. Uz rezultate likovnog natječaja bit će objavljene i sve detaljne informacije o održavanju online Susreta (točan sat, program, tehničke upute, poziv za aktivno sudjelovanje i uključivanje autora i predstavnika udruga uživo u program i sl.)
Prema odluci Prosudbenog povjerenstva na Susretu mogu biti dodijeljene sljedeće NAGRADE: Nagrada za najuspješniju likovnu udrugu, Nagrada za najuspješnije likovno djelo autoru pojedincu, Nagrada za najuspješnije likovno djelo mladog autora (od 15 do 29 godina), Nagrada za najuspješnije trodimenzionalno djelo (npr. nagrada za najuspješniju skulpturu) te Posebna nagrada Povjerenstva za djelo koje na posebno uspješan način spaja temu i likovnu tehniku (sukladno postignuću Povjerenstvo dodjeljuje naziv nagradi).
Odlukom Povjerenstva zaslužnim se likovnim autorima mogu dodijeliti i pohvalnice za likovna postignuća, a svim autorima čiji radovi budu odabrani i uvršteni u online izložbu bit će dostavljena priznanja HSK-a.
*Po završetku online Susreta i prikaza online izložbe te proglašenju dobitnika nagrada, pohvalnica i priznanja HSK-a, nagrade HSK-a bit će poslane poštom (dostavom) na adrese nagrađenih autora/udruge, dok će pohvaljenim i odabranim autorima priznanja i pohvale u elektronskom obliku biti dostavljene na e-mail adrese navedene u prijavi.
Za dodatne informacije možete kontaktirati gđu Martinu Brumen putem e-maila: kazaliste@hrsk.hr ili na broj 095/4556 879 ili 01/4556 879.
*Slanjem radova na Natječaj autori prenose na Hrvatski sabor kulture pravo korištenja (javnog reproduciranja svojih radova) u svrhu objavljivanja kataloga izložbe te javnog objavljivanja radova na službenoj stranici Hrvatskog sabora kulture i virtualnoj (online) izložbi Susreta. Sva ostala prava zadržavaju autori prema Zakonu o autorskim pravima.

Pošaljite vaše radove na natječaj i iskusite s nama novu – online dimenziju Susreta likovnih stvaralaca.