Prijedlog prenamjene sredstava Ministarstva kulture i medija

Dana 10. kolovoza 2020. godine Hrvatski sabor kulture predložio je Ministarstvu kulture i medija RH da na isti način kao što je to Savjet za nacionalne manjine usvojio u Dopuni Kriterija financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologije praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa (NN 81/2020.), dopusti udrugama kulturno-umjetničkog amaterizma korištenje sredstava državnog proračuna odobrenih za one programe kulturno-umjetničkog amaterizma koje nije moguće realizirati u 2020. godini, a shodno odlukama nacionalnog i lokalnih stožera civilne zaštite uslijed širenja bolesti COVID-19, na način da odobrena sredstva za te programe u visini do 80% mogu koristiti za nabavu opreme i stvaranje prostornih i drugih uvjeta za djelovanje.

Tako bi sredstva državnog proračuna RH namijenjena kulturno-umjetničkim udrugama nacionalnih manjina kao i ona namijenjena nemanjinskim udrugama mogla biti utrošena na identičan način tim više što su ukupno odobrena sredstva državnog proračuna RH za programe potonjih udruga nekoliko puta manja u odnosu na programe udruga kulturno-umjetničkog amaterizma nacionalnih manjina, a koje mogu koristiti 30% od ukupno dodijeljenih sredstava za indirektne troškove (najam prostora, telefon, knjigovodstveni servis, ostali režijski troškovi i sitan materijal, etc).   

Dodatna težina spomenutom prijedlogu leži u činjenici da su osnovni financijski podržavatelji udruga kulturno umjetničkog amaterizma - jedinice lokalne i regionalne samouprave - za razliku od Ministarstva kulture i medija RH, uglavnom značajno smanjili odobrena sredstva ili raskinuli ugovore o financiranju programa ovih udruga zbog promijenjenih okolnosti  izazvanih pandemijom bolesti COVID-19, stoga bi usvajanjem prijedloga Ministarstvo kulture i medija RH osiguralo spasonosno financiranje ovog kulturnog sektora i njegovo prijeko potrebno očuvanje.