Dodatne teme za sastanak s ministricom kulture i medija RH

Dana 19. travnja 2021. dostavili smo nadležnom Ministarstvu kulture i medija RH, ažurirane podatke i dodatne teme za sastanak s ministricom kulture i medija RH, gospođom dr. sc. Ninom Obuljen Koržinek.

 

 

PREDMET: Ažurirani podaci i dodatne teme za sastanak

Poštovana ministrice, dr. sc. Obuljen Koržinek,

nastavno na dobivene informacije o našem ovotjednom online sastanku, u srijedu, 21. travnja 2021. godine s početkom u 16 sati, dopustite da Vas upoznamo s ažuriranim dopisom koji smo uputili Stožeru civilne zaštite RH 1. travnja 2021. kao i s ostalom dokumentacijom upućenom nadležnim tijelima te predložimo dopunu tema za isti sastanak.
Hrvatski sabor kulture uputio je Stožeru civilne zaštite RH ažurirani prijedlog u skladu Odlukom Stožera koja je stupila na snagu 1. travnja 2021., a u biti je to naše isto nepromijenjeno stajalište o kojem smo Vas obavijestili dopisima 2. i 18. ožujka 2021. godine. U dopisu Stožeru iskazali smo još jednom potrebu izjednačavanja epidemioloških mjera za sportske treninge i probe udruga kulturno-umjetničkog amaterizma. U tom cilju, a radi održivosti udruga kulturno-umjetničkog amaterizma, kojima je onemogućen rad skoro pet mjeseci (sveukupno s 2020. godinom obustava traje skoro 8 mjeseci), predložili smo da im se dozvoli održavanje proba na otvorenim prostorima na način da pritom ne smije doći do kontakta između članova i u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama i posebnim preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Svjesni ozbiljnosti posljedica širenja bolesti COVID-19 u Hrvatskoj, u svom zahtjevu prema Stožeru civilne zaštite RH, Hrvatski sabor kulture nije zatražio dopuštenje održavanja kulturno-umjetničkih izvedbi, programa i manifestacija za udruge kulturno-umjetničkog amaterizma, a što je trenutnim mjerama omogućeno amaterskim sportskim udrugama na otvorenom (natjecanja), jer time ne želi doprinijeti širenju bolesti COVID-19.
S tim u vezi upravo smo primili obavijest jedne naše članice čija je veteranska folklorna sekcija procijepljena, a koja unatoč tome i shodno zabrani Stožera nije u mogućnosti održavati probe, pa predlažemo da u daljnjem promišljanju protuepidemijskih mjera, posebno se obrati pozornost na sve veću pojavnosti ove kolizije.

Također Vas želimo obavijestiti kako smo u dopisu od 31. ožujka 2021., upućenom Poreznoj upravi i Ministarstvu financija, uvidom u Upute o provedbi mjere nadoknade djela ili svih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta i djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19) Porezne uprave, ustanovili da udruge kulturno-umjetničkog amaterizma s gospodarskom djelatnošću i obvezom plaćanja poreza na dobit (registrirane u NKD-u pod šifrom 9499-Djelatnosti ostalih članskih organizacija) nisu stekle uvjet ostvarivanja prava na nadoknadu fiksnih troškova jer nisu navedene u djelatnostima na koje se primjenjuju Upute, iako im je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, od 28. studenoga 2020. godine do dana pisanja ovog dopisa, u potpunosti obustavljeno djelovanje (izvedbi i proba). 
Posljedično tome ni u sustavu ePorezne, na obrascu Zahtjeva kroz koji se traži nadoknada fiksnih troškova, u padajućem izborniku ne postoji spomenuta djelatnost UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA-9499-Djelatnosti ostalih članskih organizacija. 

U poreznom smislu, tj. prema Općem poreznom zakonu  poduzetnikom se smatra svaka fizička ili pravna osoba koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, odnosno svaka osoba koja je po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti obveznik plaćanja poreza na dohodak ili poreza na dobit.
Dakle, u tom smislu, spomenute udruge kulturno-umjetničkog amaterizma koje obavljaju gospodarsku djelatnost i koje su obveznici plaćanja poreza na dobit, su poduzetnici temeljem čega trebaju imati pravo nadoknade fiksnih troškova pod istim kriterijima kao i ostale pravne i fizičke osobe, za djelatnost od koje ostvaruju prihode od gospodarske djelatnosti i radi koje im je obustavljen rad. 
Uostalom to njihovo pravo na nadoknadu fiksnih troškova vidljivo je i na stranicama PU (https://bit.ly/3fRFIr2) gdje u odgovoru stoji da „Iznimno neprofitne organizacije mogu ostvariti pravo na nadoknadu u dijelu u kojem su po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti obveznici plaćanja poreza na dobit."
Stoga smo Poreznoj upravi i Ministarstvu financija predložili donošenje nove Upute na način da udruge kulturno-umjetničkog amaterizma koje obavljaju gospodarsku djelatnost i koje su obveznici plaćanja poreza na dobit imaju mogućnost nadoknade fiksnih troškova od početka obustave djelovanja od strane Stožera civilne zaštite RH, 28. studenoga 2020. godine, odnosno za razdoblje od prosinca 2020. godine do ožujka 2021. i nadalje, a u skladu s daljnjim trajanjem iste mjere.  

Nadalje dopisom od 8. travnja 2021. godine, Uredu za udruge Vlade RH, predložili smo osmišljavanje posebnog Javnog poziva na razini RH, a u cilju nadoknade dijela fiksnih troškova udrugama kulturno-umjetničkog amaterizma zbog obustave njihovog rada. U protivnom likvidacija ovih udruga bit će njihov neminovan potez jer tijekom spomenute skoro osmomjesečne obustave rada ostvarile su troškove (najam poslovnih prostora, režijski troškovi, troškovi knjigovodstvenog servisa i bankarskih usluga) koje nisu uspjele platiti zbog ne prikupljenih donacija kao posljedice neodržavanja svojih programa, značajno umanjenog ili obustavljenog financiranja od strane jedinica lokalne samouprave i neprikupljanja članarine. 

I na posljetku želimo se posebno osvrnuti na neodobravanje potpora Ministarstva kulture i medija RH za potprogramsku djelatnost Festivali/Manifestacije/Smotre i Koncertna gostovanja/Obljetnice kulturno-umjetničkog amaterizma. Smatramo kako će takva odluka za naš kulturni sektor značiti u konačnici neodržavanje istih kada odlukom Stožera to i bude omogućeno zbog: nemogućnosti pravodobnog planiranja organizacijskih, financijskih i drugih potreba manifestacija i drugih programa, pa onda i neusklađivanja manifestacija budući da ih je većina u selekcijskom smislu koherentna i hijerarhijski usklađena te okasnjele prilagodbe online okruženju. Na samom kraju, pitanje je kolika će mogućnost i raspoloživost proračuna za 2021. godinu biti u trenutku razmatranja potpora za spomenutu potprogramsku djelatnost od strane nadležnog Vijeća što će se odraziti na njihov iznos. Naglašavamo da će to potencijalno u nekim slučajevima dovesti do neodržavanja istih manifestacija u razdoblju od čak dvije godine ako u to uključimo manifestacije udruga koje nisu realizirane u 2020. godini. 
S tim i kasnijim u vezi budući da drugih informacija nemamo osim da će Ministarstvo kulture i medija RH razmotriti problematiku iz našeg dopisa od 10. kolovoza 2020. godine, podsjećamo na naš prijedlog za 2020. godinu, da na isti način kao što je to Savjet za nacionalne manjine usvojio u Dopuni Kriterija, Ministarstvo kulture i medija dopusti udrugama kulturno-umjetničkog amaterizma korištenje sredstava državnog proračuna odobrenih za one programe kulturno-umjetničkog amaterizma koje nije moguće realizirati u 2020. godini, a shodno odlukama nacionalnog i lokalnih stožera civilne zaštite uslijed širenja bolesti COVID-19, na način da odobrena sredstva za te programe u visini do 80% mogu koristiti za nabavu opreme i stvaranje prostornih i drugih uvjeta za djelovanje. 
Na temelju obrazloženog, predlažemo da nadležno Vijeće čim prije razmotri sve pristigle prijave na Javni poziv za spomenutu potprogramsku djelatnost, a Ministarstvo kulture i medija RH objavi rezultate financiranja iste djelatnosti kako bi se stekli uvjeti za njenu pripremu, planiranje i realizaciju. Ukoliko pak Odlukom Stožera civilne zaštite RH bude onemogućena uživo izvedba spomenutih programa, mnogi će programi tako imati šansu za realizaciju u online okruženju te će biti presušna potreba očuvanju kulturno-umjetničkog amaterizma RH. Ukoliko ni to ne bude bilo moguće, ostat će kao mogućnost prenamjena odobrenih sredstava na neki od adekvatnih načina, pa možda i na ovdje predloženi način kao što su to ostvarile udruge nacionalnih manjina u dva navrata, u 2020. i 2021. godini, što bi osiguralo spasonosno financiranje ovog kulturnog sektora i njegovo prijeko potrebno očuvanje u 2021. godini.  
Najljepše se zahvaljujemo na razmatranju dodatnih tema za naš ovotjedni online sastanak i suradnji.