Poziv na sastanak s folklornim amaterima Grada Zagreba

Pozivamo vas na sastanak koji organiziramo 16.4.2019. u Velikoj dvorani Hrvatskog sabora kulture, u Zvonimirovoj 17, s početkom u 17 sati. Želja nam je okupiti folklorne skupine i ansamble koji djeluju u Gradu Zagrebu kako bi razgovarali o mogućoj suradnji i sudjelovanju predstavnika Grada Zagreba na Susretu hrvatskih folklornih ansambala i izvornih skupina koji se svake godine održava u listopadu u Čakovcu i Sisku.

Hrvatski sabor kulture savez je udruga i krovna organizacija kulturno-umjetničkog amaterizma u Republici Hrvatskoj koja u dosadašnjih 70 godina kontinuiranog rada čuva i promiče tradicijsku nacionalnu kulturu u svim njezinim oblicima te potiče amatersko stvaralaštvo različitih izvodilačkih profila. HSK okuplja 1014 udruga s više od 80.000 članova na području cijele Hrvatske. Također, danas broji u članstvo i 171 fizičku osobu. Kontinuirana edukacija i organizacija susreta i festivala na nacionalnoj razini na kojima sudjeluju najbolji ansambli prethodno izabrani na županijskim i regionalnim smotrama od strane eminentnih stručnjaka, izbor amaterskih ansambala, zborova, orkestara, folklornih, plesnih i kazališnih skupina za sudjelovanje na međunarodnim festivalima i suradnja sa sličnim europskim kulturnim udrugama („AMATEO“ Europska mreža za aktivnu participaciju u kulturnim aktivnostima, EUROPA CANTAT, nacionalne organizacije za kulturu Republike Češke (NIPOS), Mađarske, Slovačke, Slovenije (JSKD) i ostalih zemalja s kojima Hrvatski sabor kulture surađuje) samo su neke od redovitih djelatnosti kojima afirmiramo nacionalnu kulturu ali i međunarodnu suradnju, kreativno stvaralaštvo i produkciju.

Svoj dolazak molim potvrdite najkasnije do 15.4.2019. na telefon: 095 4556 877 ili e-mailom: ples@hrsk.hr