58. FHKA kuca na vrata...

Dragi kazalištarci!
Počinje još jedna kazališna sezona u Hrvatskom saboru kulture. Počinjemo sa županijskim smotrama i selekcijama predstava prijavljenih za ovogodišnje - 58. izdanje Festivala hrvatskih kazališnih amatera - FHKA, koji će u organizaciji Hrvatskog sabora kulture biti održan u Pazinu, od 11. do 13. svibnja i Vodicama, od 25. do 27. svibnja 2018. 

ŠTO

Festival hrvatskih kazališnih amatera - FHKA je godišnja smotra najboljih amaterskih kazališta i kazališnih skupina. Zadaća Festivala jest poticajno djelovanje na razvitak kazališnog amaterizma u Hrvatskoj i prezentacija najkvalitetnijih godišnjih ostvarenja amaterskih kazališnih udruga i sekcija svih kazališnih poetika koje njeguju kazališne skupine: klasičnog, pučkog, plesnog, alternativnog teatra te druge vrste kazališnih izričaja. 

GDJE I KADA

Pazin - Spomen dom, 11. - 13. 5. 2018.
Vodice - Kulturni centar,  25. - 27. 5. 2018. 

ODABIR PREDSTAVA ZA FESTIVAL

Festivalu prethode županijske smotre ili pojedinačne selekcije (sukladno Pravilima FHKA),
na kojima će tijekom ožujka i travnja biti odigrane predstave prijavljene za 58. FHKA.
Županijske smotre pratit će eminentni hrvatski kazališni stručnjaci - izbornici 58. FHKA.
Izbornici Festivala pogledat će sve prijavljene predstave i izabrati one najbolje za nastup na državom
nivou - 58. FHKA-u.
Rok za održavanje smotri i selekcija je 15. 4. 2018.

Raspored selekcija:

3. 3. – Jakovlje – selekcija predstava Krapinsko-zagorske županije, selektor: Gordana Ostović
8. 3. – Pakrac – Požeško-slavonska županija, selektor: Draško Zidar
17. 3. – Karlovac - Karlovačka županija, selektor: dr. sc. Dubravka Crnojević-Carić
23. i 24. 3. – Smotra Saveza Čeha, selektor: dr. sc. Sanja Nikčević
23. 3. – Bošnjaci/Županja - Vukovarsko-srijemska županija, selektor: Tatjana Bertok Zupković
24. 3. – Vodice - Šibensko-kninska županija, selektor: Gordana Ostović
24. 3. – Sv. Filip i Jakov – Zadarska županija, selektor: Gordana Ostović
24. 3. – Strmec Podravski - Varaždinska županija, selektor: Igor Ružić
25. i 26. 3. – Dubrovnik – Dubrovačko-neretvanska županija, selektor: dr. sc. Dubravka Crnojević-Carić
5. 4. – Slavonski Brod – Brodsko-posavska županija, selektor: Tatjana Bertok Zupković
6. 4. – Belišće – Osječko-baranjska županija, selektor: Alen Biskupović
7. i 8. 4. – Đurđevac – Koprivničko-križevačka županija, selektor: Gordana Ostović
7. i 8. 4. – Buševec – Zagrebačka županija – selektor: dr. sc. Sanja Nikčević
7. i 8. 4. – Zagreb – Grad Zagreb – selektor: dr. sc. Dubravka Crnojević-Carić
7. i 8. 4. – Sisak – Sisačko-moslavačka županija – selektor: Igor Ružić
10. 4. – Gospić – Ličko-senjska županija – selektor: Igor Ružić
12., 13., 14., 15. 4. – Sinj/Gata/Omiš - Splitsko-dalmatinska županija – selektor: Snježana Sinovčić Šiškov
13., 14. i 15. 4. – Prelog – Međimurska županija - selektor: Igor Ružić
14. 4. – Rijeka – Primorsko-goranska + Istarska županija – selektor: dr. sc. Dubravka Crnojević-Carić
14. 4. – Hercegovac – Bjelovarsko-bilogorska županija – selektor: Gordana Ostović

FESTIVALSKI PROGRAM
U festivalskom programu nastupit će amaterska kazališta i skupine čije predstave putem smotri i selekcija odaberu izbornici Festivala.
Svakoga dana Festivala održavat će se okrugli stolovi sa članovima Prosudbenog povjerenstva koji će komentirati odigrane predstave i razgovarati sa sudionicima.
Tročlano Povjerenstvo gledat će sve predstave Festivala i odlučiti o festivalskim nagradama u 9 kategorija koje će biti dodijeljene u festivalskoj završnici u Vodicama, 27. 5. 2018.

Scena Sisak: Juriš lake konjice, 57. FHKA
Teatar Scena, Rijeka: PARALELE, 57. FHKA

FESTIVALSKE NAGRADE
Sukladno Članku 9. Pravila FHKA, odlukom Prosudbenog povjerenstva na FHKA-u se dodjeljuju sljedeće nagrade:
 - Nagrada za najbolju predstavu FHKA
 - Nagrada za najbolju režiju
 - Nagrada za najbolji novi dramski tekst ili prilagodbu
 - Nagrada za najbolju mušku ulogu
 - Nagrada za najbolju žensku ulogu
 - Nagrada za najbolju sporednu mušku ulogu
 - Nagrada za najbolju sporednu žensku ulogu
 - Nagrada za njegovanje kulturne baštine
 - Nagrada za inventivnost
Odlukom Prosudbenog povjerenstva mogu se dodijeliti posebna priznanja ili pohvale i za određena postignuća koja nisu obuhvaćena gore spomenutim nagradama.
Svim kazališnim skupinama također se dodjeljuju Priznanja HSK-a o sudjelovanju na Festivalu.

PRAVILA FESTIVALA dostupna su za preuzimanje na dnu stranice.

Svim kazališnim skupinama koje su dostavile svoje prijave za ovogodišnje izdanje FHKA želimo puno uspjeha i sreće u igranju predstava na županijskim smotrama i selekcijama. 

PAX-ići POU-a Samobor: TKO PJEVA ZLO NE MISLI