Poziv za iskaz interesa

S obzirom na veliki broj predstava pučke drame koje se svake godine prijavjluju na selekcije za Festival hrvatskih kazališnih amatera, ukazala se potreba za osnivanjem festivala upravo tog kazališnog izričaja. Ovim putem Hrvatski sabor kulture poziva sve zainteresirane kazališne skupine, udruge i zajednice udruga da, sukladno svojim mogućnostima, iskažu interes za osnivanjem i organizacijom takvog festivala.

Pučka drama žanr je koji na sceni predstavlja lokalnog čovjeka, priču koja nam je poznata, na jeziku koji nam je poznat, a što je najvažnije, na gledatelja djeluje moralno-edukativno, katarzično. Na poseban način djeluje i na glumca i svakog drugog nositelja predstave, a upravo amaterska kazališta su ona koja tu sponu najjače osjećaju i na najbolji način ju interpretiraju publici. Amaterska kazališta sačuvala su pučku dramu unatoč trendovima alternativnog i neklasičnog teatra u profesionalnim kazalištima.

S obzirom na velik broj kvalitetnih pučkih drama koje se produciraju i prijavljuju na županijske i nacionalne smotre tijekom godine, ukazuje se potreba za osnivanjem manifestacije koja bi objedinjavala upravo amaterske predstave pučkog dramskog izričaja.

Hrvatskom saboru kulture bila bi velika čast kada bi u ulozi pokrovitelja podupro takav festival te bi s njega najuspješniju predstavu uvrstio i u konkurenciju na Festival hrvatskih kazališnih amatera. Nadalje, uloga Hrvatskog sabora kao pokrovitelja bila bi u odabiru sudionika za spomenuti festival od strane selektora Hrvatskog sabora kulture na županijskim smotrama (tamo gdje one postoje za Festival hrvatskih kazališnih amatera) i stručnjaka za stručno povjerenstvo festivala te ostala stručno-savjetodavna pomoć.

Kvalitetna pučka drama opstaje u svim dijelovima Lijepe naše, stoga je logičan korak osnivanje festivala koji bi cijelu Hrvatsku objedinio i vrednovao. Takav bi festival upotpunio sliku hrvatskog amaterskog kazališnog stvaralaštva i podigao pučku dramu na višu razinu koju i zaslužuje upravo zbog velikog broja zaljubljenika u taj žanr i vlastitu baštinu.

Pozivamo Vas da nam sukladno vašim mogućnostima iskažete svoj interes osnivanja i organizacije spomenutog festivala u 2020. godini (možda u zajedničkoj suorganizaciji nekoliko županijskih zajednica udruga s rotirajućim domaćinstvom ili u organizaciji pojedinačne kazališne udruge). 

Tek po vašem iskazanom interesu, Hrvatski sabor kulture će tijekom 2019. godine i uz pomoć Savjeta za kazalište HSK-a, pripremiti i usvojiti Pravila festivala, koja bi definirala sve pojedinosti u vezi njegovog programa i organizacije.

Zahvaljujemo vam se na suradnji na očuvanju i razvijanju ovog vrijednog amaterskog dramskog izraza!

Za sve upite i dodatne informacije slobodno nam se obratite na e-mail adresu: kazaliste@hrsk.hr