Uređenje prava za korištenje glazbe u kazališnoj predstav

Kako urediti prava za korištenje glazbe unutar kazališne predstave ili za izvedbu mjuzikla?

Autori na svojim djelima imaju autorsko pravo samim činom stvaranja djela, svako korištenje djela potrebno je regulirati. Ako se neko glazbeno djelo koristi unutar kazališne predstave potrebno je individualno dogovoriti sa svakim autorom korištenje njegova djela u predstavi. Za identifikaciju autora djela možete se obratiti HDS ZAMP-u koji će pomoći ostvariti kontakt sa samim autorima ukoliko raspolaže sa njegovim osobnim podacima. Važno je znati da HDS ZAMP nema ovlaštenje odobriti ili zabraniti takvo korištenje, odluka za ovakvo korištenje djela isključivo je na autorima koji su jedini vlasnici djela pa su time i jedini u mogućnosti takvu odluku donijeti. Kao i u svakom drugom pravnom poslu, potrebno je imati pisana odobrenja svih autora i nositelja prava na djelima i to na način da je jasno i bez dvojbi definirano u kojim uvjetima i kako se djelo može koristiti. Ukoliko se za izvedbu glazbenog djela unutar kazališne predstave koristi već postojeća snimka, svakako je potrebno pored autorovih prava individualno urediti i pravo proizvođača fonograma odnosno umjetnika izvođača.

Ukoliko su autori inozemni, a u Hrvatskoj imaju svojeg zastupnika, moguće je preko zastupnika urediti sva potrebna prava. Ukoliko je riječ o inozemnim autorima bez zastupnika u Hrvatskoj, moraju se izravno kontaktirati sami autori ili njihov ovlašteni zastupnici u inozemstvu odnosno njihove kolektivne organizacije. I u ovome HDS ZAMP može pružiti pomoć u ostvarenju kontaktaZa očekivati bi bilo da se sa hrvatskim autorima brže i jednostavnije riješe odobrenja, premda to nužno ne mora biti slučaj. Naime, kao i kod svakog drugog privatnog vlasništva, tako i vlasnici glazbenih djela mogu zabraniti korištenje svojih djela ukoliko smatraju da bi se ona zloporabila ili koristila na neprimjeren način ili na način koji bi nekoga vrijeđao ili koji bi narušio integritet djela i sl.

Za izvedbu mjuzikla potrebno je regulirati individualna prava za korištenje što se može ishoditi samo od njezinih autora ili nositelja prava odnosno producenata mjuzikla obzirom da autori najčešće za takav oblik korištenja ovlaste izravno producenta mjuzikla. Podatke o producentima nismo u mogućnosti dati jer se radi o nositeljima prava koji svoja prava ne ostvaruju pri HDS ZAMP-u.

Postupak pribavljanja dopuštenja autora i posredovanje HDS ZAMP-a uz naknadu:

A. Korisnik se nakon identifikacije točnog naziva djela i njezinih autora može obratiti izravno autoru i zatražiti dopuštenje za korištenje njegovog glazbenog djela ili zatražiti HDS ZAMP da pruži pomoć u ostvarenju kontakta sa autorima, te izravno sa njim dogovarati uvjete korištenja glazbenog djela u kazališnoj predstavi, ili

B. Korisnik može zatražiti HDS ZAMP da kao poseban punomoćnik posreduje u postupku ishođenja dopuštenja autora uz naknadu. Trajanje postupka za dopuštenje ne može se unaprijed odrediti, te ovisi o ažurnosti korisnika odnosno autora. Također se ne može unaprijed odrediti da li će autor dati punomoć za zastupanje odnosno dopuštenje za korištenje svojeg glazbenog djela, te pod kojim uvjetima.  Postupak ishođenja dopuštenja provodi se pisanim putem. Pokreće se putem HDS ZAMP-a kada korisnik dostavi ispunjeni obrazac kao i potvrdu o uplaćenim troškovima za pokretanje postupka u iznosu od 500,00 kn + PDV za korištenje do 5 glazbenih djela. Uplaćeni iznos troškova HDS ZAMP kao posrednik ne vraća u slučaju da korisnik odustane od zahtjeva zbog visine naknade koju autor zatraži ili u slučaju zabrane korištenja od strane autora, kao niti u slučaju ishođenja besplatnog korištenja. U svim ostalim slučajevima kada se postupak pozitivno završi HDS ZAMP naplaćuje trošak posredovanja u iznosu od 20% ukupnog iznosa naknade. Korisnik je u svojem pisanom zahtjevu dužan točno identificirati glazbeno djelo koje želi koristiti, navesti imena autora kao i originalnu snimku ukoliko će ju koristiti. HDS ZAMP ne odgovara za identifikaciju djela te jamči samo za vlastitu ažurnost u postupku posredovanja.  Po uplati naknade za korištenje glazbenog djela, temeljem ispostavljenog računa, HDS ZAMP korisniku dostavlja potpisan i ovjeren primjerak ugovora čime se smatra se da je korištenje glazbenog djela za konkretno djelo i izvedbu na temelju ugovora regulirano. Korisnik je dužan poštivati moralna prava autora i koristiti djelo na način i u trajanju kako je to ugovorom određeno.

U slučaju da želite posredovanje HDS ZAMP-a, budite slobodni kontaktirati Željku Božić na mail: zeljka.bozic@hds.hr ili telefonom na 01/ 6387-047, Heinzelova 62a, Zagreb.