Traže se informacije o istraživanjima amaterske kulture

 

Poštovani, 

najljepše molimo za pomoć i suradnju u cilju stvaranja Baze istraživanja o amaterskoj umjetnosti na razini EU.

Sve su nam teme istraživanja vezane uz aktivno sudjelovanje u umjetnosti relevantne: od ekonomskog utjecaja uključivanja u amatersku umjetnost, preko utjecaja na dobrobit sudjelovanja u umjetnosti, određivanja broja amaterskih umjetnosti u određenoj zemlji ili regiji ili komparativnog istraživanja strukture amaterskih umjetničkih organizacija i vladinih potpora u različitim zemljama.

 

Možete li biti tako ljubazni i pomoći nam u pronalaženju nadahnutih istraživanja o neprofesionalnoj/participativnoj umjetnosti u našoj i drugim zemljama?

Informacije o istraživanjima možete nam poslati postavljanjem osnovnih informacija u predložak koji ćete pronaći na poveznici https://amateo.org/research/ ili ih pak pošaljite HSK-u na tajnik@hrsk.hr, a mi ćemo ih unijeti u predložak.
Opširnije o radu AMATEO mreže, koja radi na stvaranju spomenute Baze, a čiji je jedan od osnivača i Hrvatski sabor kulture, pronađite na https://amateo.org/.
Hvala.

HSK