Sudjelovanje HSK-a u radu AMATEO mreže

Godina 2017. najuspješnija je u dosadašnjih 10 godina postojanja i rada ove europske mreže. Naime, 31.3.2017. mreža dobiva pozitivan odgovor na "Call for Proposals EACEA" i na natječaju Kreativna Europa (Support to European Networks) ostvaruje 84/100 bodova te novčanu potporu od gotovo 1.000.000 EUR za razdoblje od 4 godine za projekt Arts take part.

Valentina Dačnik, članica Upravog odbora Amateo mreže ali i članica Tima za organizaciju seminara i konferencija u okviru Amateo Arts take part projekta sudjelovala je na sastanku Upravnog odbora u Pragu (27.-29.3.2017.) i prvom dijelu Generalne skupštine, sastanku Upravnog odbora u Utrechtu (28.-30.10.2017) kada se po prvi puta sastaju i potvrđuju svi članovi i voditelji timova aktivnosti "Arts take part" projekta te godišnjoj Amateo konferenciji u Pečuhu (28.-30.11.2017.)

Tada je ujedno održan i drugi dio Generalne skupštine te izbor novih članova Upravnog odbora. Nova predsjednica Upravog odbora Amateo mreže je Susan Fazakerley iz Danske, nova potpredsjednica je Wies Rosenboom iz Nizozemske, a blagajnica Anna-Karin Waldemarsson iz Švedske. Maja Papič zamijenila je predstavnicu Slovenije Marjetu Turk, finskog člana Tomasa Järvinena zamijenio je Jani Lastuniemi, a Aleda Rhys Jonesa iz UK Barbara Eifler. Projekt Arts take part nastavlja sa svojim aktivnostima i već u ožujku 2018. organizira se seminar za kulturne djelatnike u Roterdamu, sastanak Upravnog odbora Amateo mreže te sastanak voditelja timova.