KUD "Sv. Juraj" Draganić predstavio Hrvatsku u Sloveniji

Višegodišnja uspješna suradnja Hrvatskog sabora kulture i Javnog sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti odvija se na svim poljima kulturno-umjetničkog amaterizma pa tako i na folklornom. Recipročna gostovanja najuspješnijih ansambala s nacionalnih susreta pridonijela su visokoj razini ove međunarodne razmjene. 

Prvi dio "Srečanja odraslih folklornih skupin 2018 - Le plesat me pelji 2018" održan je 22.7.2018. u Beltincima u okviru 48. Međunarodnog folklornog festivala u organizaciji Javnog sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti i KUD-a Beltinci. Na programu su bile izvedbe 7 najuspješnijih folklornih skupina (Akademska folklorna skupina KUD Študent Maribor - 1. Skupina, Folklorna skupina Tine Rožanc – veterani, Folklorna skupina Leščeček KD Slavko Osterc Veržej, Folklorna skupina  KD Sv. Ana v Slovenskih goricah, Folklorna skupina KD Karla Štreklja Komen, Vodilna skupina Folklornega društva Kres, Akademska folklorna skupina KUD Študent Maribor - 2. Skupina i Folklorna skupina KD Marko) prema prosudbi državnih selektora Tanje Drašler i Klemena Bojanoviča. Tročlano stručno povjerenstvo Državnog srečanja u sastavu Klavdija Žabot, Tjaša Cigut i dr. Tomaž Simetinger dodijelili su i dvije zlatne plakete s pohvalom. Plaketu za najbolju izvedbu dobila je folklorna skupina KD "Marko" Beltinci, a za najbolju glazbenu izvedbu 2. skupina Akademske folklorne skupine KUD-a "Študent" Maribor.

U revijalnom dijelu programa nastupili su  RKUD "Proleter" iz Sarajeva i KUD "Sv. Juraj" Draganić kao najuspješnija folklorna skupina u kategoriji izvornog folklora 24. Susreta hrvatskih folklornih ansambala i izvornih skupina prema mišljenju tročlanog stručnog povjerenstva u sastavu Ivan Ivančan, Katarina Bušić i Petar Vraga. Draganićaki su se predstavili koreografijom Draženke Jagatić i Mojmira Golemca pod nazivom "Od ćardaša, prek poljke di drmeša" u aranžmanu Josipa Vušira.

Ova vrijedna suradnja između HSK-a i JSKD-a će se nastaviti gostovanjem odabranih slovenskih folklornih skupina na 25. susretu hrvatskih folklornih ansambala i izvornih skupina koji će se održati u Čakovcu i Sisku u listopadu ove godine. Rezultati koji se očekuju su kvalitetna prezentacija tradicionalne kulturne baštine, međusobna suradnja i dodatna kvaliteta programa nacionalnih susreta.