Hrvatski sabor kulture i Amateo u 2018.

U 2018. uspješno je realizirana prva godina projekta "Arts take part" financiranog putem programa Kreativna Europa i nastavljen je rad u smjeru plana i programa za drugu godinu koji je odobren od strane Europske komisije. 

Amateo mreža, Platform theater (NL), i Kunstbaken Festival (Theaterschip, NL) u ožujku (16.-19.3.2018.) u Deventeru Nizozemska organizirali su četverodnevnu konferenciju i radionicu za mlade umjetnike i organizatore festivala za djecu i mlade. Naglasak je bio na temama razvoja publike i dostupnosti i otvorenosti kulture i njezinih izvodilačkih oblika prvenstveno mladima ali i onima na marginama društva. Na konferenciji je sudjelovalo 35 sudionika iz 14 europskih zemalja, a dio programa bio je i sastanak Upravnog odbora.  

Sljedeće događanje organizirano je u Ljubljani u Sloveniji uz pomoć Javnog sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Generalna skupština, godišnja Amateo konferencija pod nazivom "Before you say yes", sastanci Upravnog odbora i sastanak svih članova timova Arts take part projekta te prva svečana dodjela Amateo nagrade za projekt koji je najpozitivnije utjecao na svoju zajednicu događali su se od 9.-11.5.2018.

Službeno izvješće kao i fotogalerija može se pronaći na: https://amateo.org/2018/05/21/highlights-conference-award-ljubljana/.

Tema konferencije bilo je područje kulturnog menadžmenta, organizacije uspješnog festivala, njegova medijska promocija i mogućnosti njegovog financiranja.

Uspješno je organizirana još jedna konferencija u Nizozemskoj od 17.-19.10.2018. u gradu Leeuwardenu (gradu kulture 2018.) na temu "Sharing arts and heritage". Sve o događanju koje je okupilo relevantne istraživače amaterske kulture, predstavnike mreža udruga kao i sveučilišne znanstvenike može se pronaći na službenoj stranici konferencije: https://sharingartsheritage.lkca.nl/.

Amateo mreža i njezina članica LKCA suorganizator događanja, svjesni su promjena u Europi i šire stoga su glavne teme bile kako edukaciju i participaciju u kulturi iskoristiti za inkluziju, pozitivne socijalne promjene te kako rezultate istraživanja te kulture primijeniti u različitim suradnjama na europskoj razini. U okviru konferencije održan je i prvi sastanak svih članova timova Arts take part projekta u drugoj godini te su dogovoreni planovi, programi i smjernice za daljnje aktivnosti.