AMATEO konferencija u Pečuhu, 28.-30.11.2017.

Hrvatski sabor kulture kao jedan od suosnivača Amateo mreže, poziva Vas na međunarodnu konferenciju na temu „Tradicionalni oblici umjetnosti kao temelj moderne kulture Europe“ koja će biti održana u prigodi početka Amateo projekta "Arts take part" (financiranog od strane programa Europske unije – Kreativna Europa) 28.-30.11.2017. u Pečuhu (Kodály Conference and Concert Centre) s početkom u 18 sati.

Neke od tema koje će se dotaknuti su pitanje uloge tradicije u kulturno-umjetničkom amaterizmu, manjine i njihovi suvremeni izričaji tradicije, kako pomoću tradicije graditi mostove između ljudi i zajednica te kako marginalizirane skupine uključiti u život zajednice pomoću umjetnosti. Bit će govora o raznim modelima potpore amaterskoj djelatnosti na primjerima iz cijele Europe, prezentirat će se primjeri dobre prakse te kako pristupiti medijima u cilju što veće vidljivosti i prisutnosti amaterske djelatnosti u zajednici i društvu. 

Konferenciju otvara Katy Spicer (UK), ravnateljica i umjetnička direktorica Društva za tradicijsku kulturu Engleske, 28.11.2017. s početkom u 18.00 sati, a Hrvatsku će predstavljati dr.sc. Tvrtko Zebec, dr.sc. Dražen Jelavić i Maja Zrnčić, prof. 

Prijave su otvorene do 24.11.2017., a sve ostale detalje pronađite na linku:

http://www.kodalykozpont.hu/amateoconference