O Seminaru bunjevačkog stvaralaštva, Tavankut 2016.

Izuzetno mi je drago što sam sudjelovao na seminaru u Tavankutu i zahvaljujem Vam što ste nam to omogućili.
Seminar je izuzetno kvalitetno i besprijekorno organiziran i preporučamo se i za druge slične aktivnosti.

Udruga Zdenčina 1562
Predsjednik Janko Šimanović