Seminar u Donjem Miholjcu

Velika hvala svim polaznicima seminara "Narodna baština Baranje" u Donjem Miholjcu,gosp.Krunoslav Šokac prof. I gosp. Valentina Dačnik prof. I stručnoj suradnici Hrvatskog sabora kulture.Ovolikim brojem polaznika pokazujemo koliko je bitna edukacija voditelja folklora.Nadam se ponovnom susretu u našem gradu,te nastavak ovakve prekrasne suradnje!

predsjednica KUD-a "Matija Gubec" Donji Miholjac