Zahvala i poticaj HSK-u

Poštovani!
Nakon jučerašnjeg 36. Susreta zavičajnih književnika želim vam se zahvaliti. Hvala na organizaciji ovakvog događanja na kojem svi mi, koji imamo potrebu izreći svoje misli pisanom riječju, imamo priliku i javno to pokazati. Hvala što su naši potencijali prepoznati. To nam daje dodatni motiv da ustrajemo. Hrvatski sabor kulture je jedinstveno mjesto, jedinstvena institucija na kojoj raskoš tih spisatekjskih potencijala, bez obzira na dob i spol, dolazi do punog izražaja. Želim vam da ustrajete u tome i u buduće! Hvala vam!

Ana Narandžić