Savez koji dijeli sudbinu Jugoslavije

Momčilo Stojanović: Savez koji dijeli sudbinu Jugoslavije (Vjesnik, 18.12.1990.)