Paralelni svijet amaterske izvrsnosti

Ranka Mesarić: Paralelni svijet amaterske izvrsnosti (Zarez, III/58, 21. lipnja 2001.)