Seminar "Etno pokret - Etno poetika"

Hrvatski sabor kulture, u suradnji sa Zajednicom amaterskih kulturno umjetničkih djelatnosti Karlovačke županije i Plesnim centrom "STUDIO 23", organizirao je seminar za voditelje i plesače suvremenog i društvenog plesa pod nazivom "Etno pokret – etno poetika", koji je 14. i 15. lipnja 2014. održan u prostorijama Plesnog centra "STUDIO 23", u Karlovcu.


Pozivu na seminar odazvalo se 13 polaznika, a voditelj seminara bio je Rajko Pavlić, plesni pedagog, koreograf i plesač.

Tijekom dva dana, u 15 školskih sati, pokušalo se nizom različitih vježbi, metoda i principa doprijeti do pojma "etno pokret – etno poetika".

Prva tri sata bila su rezervirana za vježbe zagrijavanja kroz korištenje različitih plesnih tehnika, od bazičnih do release-a. Širokim spektrom fizičkih vježbi polaznici seminara su pripremili tijelo da može pratiti tijek plesnih zadataka, isplesavati sekvence i dio zadanog repertoara. Vježbe su se kretale u rasponu od vježbi na podu i kontakta s podom pa do kretanja tijela u prostoru.

Od 4. do 7. sata radilo se na puštanju tijela da kreće u prostor, na osjećanju dinamike i balansa prostora u kojem će se kretati. Uz seriju vježbi, u ovoj fazi radilo se i na konkretnim sekvencama, te su se uvježbavali pojedini etno elementi koje vežemo uz suvremene plesne tehnike. Također, polaznici su se upoznali sa osnovama kontakt improvizacije i partneringa, prenošenjem zajedničke energije te polako ušli u svijet improvizacije, koju su kasnije koristili kod stvaranja vlastitog koreografskog materijala.

Od 8. do 11. sata polako se ulazilo u svijet tradicijskog pokreta, poetike i glazbe, te se bavilo mogućnošću njihove transformacije u suvremeni plesni pokret. Ovdje su se kombinirali zadani pokreti, sekvence i dio repertoara kojeg je Liberdancekoristio u svojim predstavama, a koji su i kod kritike i kod publike prepoznati kao specifična etno poetika.

Posljednja četiri sata polaznici su (nakon upoznavanja i savladavanja određenih pokreta, sekvenci, metoda i postupaka, te na osnovi prethodno naučenog) putem kompozicijskih zadataka i otkrivanja osobne poetike pokušali kreirati plesni pokret – sami i u suradnji s drugim plesačima putem partneringa i kontakt improvizacije. Finale se ogledalo u kreiranju vlastitih malih plesnih etida.

Uslijedio je neformalni razgovor voditelja seminara i polaznika, koji su izrazili zadovoljstvo što se tiče održavanja seminara, izbora materijala i načina na koji je on prezentiran. Seminar je priveden kraju podjelom priznanja o sudjelovanju.