Seminar 2010., Karlovac

Seminar za voditelje i plesače suvremenog i društvenog plesa održao se 19. i 20. ožujka 2010. godine u  Karlovcu.

 

 

SEMINAR ZA VODITELJE  I PLESAČE SUVREMENOG I DRUŠTVENOG  PLESA

KARLOVAC, 19. I 20. OŽUJKA 2010.

U organizaciji Hrvatskog sabora kulture i Zajednice AKUU Karlovačke županije održan je dvodnevni seminar, 19. i 20. ožujka 2010., pod nazivom „Principi plesne tehnike i principi improvizacije“. Program se  odvijao u dvorani Plesnog centra „Studio 23“ u Banjavčićevoj ulici u Karlovcu. Prvenstveno je bio namijenjen voditeljima ali i plesačima suvremenog plesa. 

Cilj seminara bio je upoznati sudionike s cunnigham plesnom tehnikom i tehnikama na tlu, razraditi elemente brzine, dinamike, ravnoteže i ritma. Matematički sastaviti apstraktni pokret – ples, koji će se nadopuniti samostalnim – improviziranim pokretom. To se nadovezuje na postojeći plesno – tehnički materijal. Tehnike improvizacije, disanja, sastavljanja – psihofizičkog osjećaja – geometrijsko matematički pogled na pokret zajedno s ritmičkim aspektom, za seminariste predstavlja nov način koreografiranja i mogućnost samostalnog oblikovanja plesnog materijala. Seminar se tematski nastavio na prošlogodišnji.

I ove godine predavačica je bila uvažena umjetnica iz Slovenije, Uršula Teržan.

Seminar je okupio 12  polaznica što se pokazalo dobrim brojem za kvalitetan rad i pojedinaca i skupine. Na kraju su polaznicama uručena uvjerenja.

 

 


 

 

SEMINAR ZA VODITELJE SUVREMENOG PLESA

Karlovac, 19. i 20. ožujka 2010.

U organizaciji Hrvatskog sabora kulture i Zajednice AKUD-a Karlovačke županije održat će se seminar za voditelje suvremenog plesa pod nazivom:

PRINCIPI PLESNE TEHNIKE I PRINCIPI IMPROVIZACIJE

Cilj ovoga seminara je svladati principe improvizacije na osnovi otkrivanja vlastitih oblika gibanja kao i principe oblikovanja pokretne koreografije. Pronaći materijal za koreografiju na zadanu temu te improvizirati kroz različite tehnike plesa.

Seminar će se održati 19. i 20. ožujka ( petak i subota) 2010. u Karlovcu, Banjavčićeva bb, s početkom u 18.00 sati.

Raspored

- Zagrijavanje i istezanje:

- vježbe istezanja iz joge, tibetanske vježbe, Kineske jutarnje vježbe

- cunningham plesna tehnika

- Koreografirane vježbe gibanja i sekvence:

- Tehničke sekvence gibanja za koordinaciju tijela, za psihičku koncentraciju i mišićni tonus

- Ravnoteža u gibanju – koreografska sekvenca

PAUZA

Improvizacija i kompozicija:

- Vježbe disanja / vizualizacija

- Principi improvizacije

- Principi oblikovanja pokretne koreografije

- osnove samomasaže i masaže u parovima – smirivanje i opuštanje

Rok za prijavu je 17. ožujka 2010.

Kotizacija za članove HSK iznosi 100,00 kuna po osobi, a za ostale 200,00 kuna. 

Uplatu kotizacije izvršiti na žiro-račun Hrvatskog sabora kulture: br:2360000-1101534566, uz poziv na broj računa 05 - 2009 a kopiju potvrde o izvršenoj uplati priložiti uz prijavnicu. Na uplatnicu u rubriku uplatitelj treba navesti puni naziv plesnog ansambla(ili ime i prezime fizičke osobe) čiji ste predstavnik  i ime i prezime polaznika Seminara, a u rubriku svrha doznake - Seminar za voditelje i plesače suvremenog i društvenog plesa.

I ove godine predavačica će biti uvažena umjetnica iz Slovenije, Uršula Teržan.

Plesačica, koreografkinja i profesorica na ljubljanskoj Akademiji. Obrazuje se na Srednjoj glazbenoj i baletnoj školi u Ljubljani, na akademiji London Studio Centre, a magisterij stiče na London Contemporary Dance School 1997. Kao plesačica i koreografkinja djeluje u ansamblu Celinke i članica je Plesneg teatra Ljubljana. 2003. napisala je knjigu „Sodobni ples v Sloveniji. Poučavala je na Umjetničkoj akademiji u Ljubljani, smjer – suvremeni ples, te vodila nekoliko seminara i radionica. Od 1992. predaje na ljubljanskoj Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, a 2006. dobiva Priznanje za pomebna umetniška dela.