"Kreativni ples"

Hrvatski sabor kulture u suradnji s prof. Ilijanom Lončar i njenom Plesnom radionicom organizirao je seminar za voditelje  i plesače suvremenog i društvenog plesa pod nazivom "Kreativni ples", koji se 11. i 12. svibnja 2013. održao u prostorima Plesne radionice Ilijane Lončar u Požegi. Na seminaru je sudjelovalo desetak polaznica iz Slavonskog Broda, Osijeka i Đakova.

Seminar  je trajao dva dana pa je tako u subotu započeo s treningom (suvremene plesne tehnike uz kreativne zadatke), a nastavio se radom na temama primjerenim nižim dobnim uzrastima. Prof. Ilijana u svom radu koristila se i video primjerima iz prakse. Sudionici su uz napomene voditeljice improvizirali i slagali manje koreografske sekvence. Seminar se nastavio u nedjelju kada su polaznice nastavile razvijati svoje plesne zamisli, a uz upute voditeljice o bitnim principima rada na koreografiji. Uslijedila je projekcija dokumentarnog filma o životu i radu Milka Šparembleka te podjela priznanja.

Prof. Ilijana Lončar (rođ. Pirel) rođena je 17.07.1973. godine u Osijeku, po zanimanju samostalna umjetnica i od 1997. godine član Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika Hrvatske kao profesionalna plesačica suvremenog plesa. Završila je Školu suvremenog plesa "Ane Maletić" u Zagrebu i diplomirala 1997. godine na Fakultetu za fizičku kulturu. Usavršavala se u Alvin Ailey Dance School – New York (USA), Vlaamse Dance Academy - Brugge (Belgija), Arena Dance Theater – Amsterdam (Nizozemska), na aerobik konvenciji u Essenu (Njemačka), te nizu hrvatskih plesnih seminara. Tijekom 10 godina školovanja i boravka u Zagrebu kontinuirano je surađivala sa mnogim hrvatskim kazalištima i plesnim ansamblima, sudjelovala u plesnim projektima i emisijama zabavnog programa HTV-a i TV Mreže. Godine 2000. osnovala je Plesnu radionicu Ilijane Lončar u Požegi, koja okuplja više od stopedeset plesača predškolske, školske i srednjoškolske dobi. Inicijator je  i organizator dvaju jedinstvenih projekata u gradu Požegi i županiji: projekt obilježavanja  Međunarodnog dana plesa, te požeškog Plesokaza koji okuplja preko 400 plesača amatera iz 21 hrvatskog grada i iz inozemstva.