Svjetski dan plesa 29.4.2004.

 

 

 

 

Poruka povodom Svjetskog dana plesa - 29. travnja 2004.

HRVATSKA PORUKA

Napisala: Irena Pasarić

"Ples je početni i završni stih poeme o svijetu u vječitom kretanju. Dok se u govoru često ispomažemo gestom ili kretnjom, govor tijela, ogoljen do same srži izričaja, lišen verbalne ili bilo kakve druge pomoći, prepušten je samome sebi. I zato mora biti jasan, sveobuhvatan, sugestivan i nadasve emocionalan. Tako ga barem ja doživljavam. U tome je i izazov, i radost i bol baletne umjetnosti, koja samo svojim najvišim dometima pronalazi put do najdubljih slojeva ljudske duše. Ako je ljudsko tijelo doista najsavršenija forma kreirana od postanka svijeta do danas, a upravo mu kretanje udahnjuje život, pustimo ga neka govori. Neka putuje svemirom i nalazi put do srodnih bića: tako je bilo na početku, tako će biti sve dok je plesa i svijeta."


MEĐUNARODNA PORUKA

Stephen Page (Australija)

"Ples je izvorni i najdrevniji način ljudskog izražavanja. Putem tijela i govora tijela ples je čvrsto povezan kako s emocionalnim tako i s duhovnim svijetom. Ples tvori srž tradicijske kulture australskih izvornih naroda, poput kakve posvećene čarolije. Čvrsto urastao u tlo, povezan je sa samom dušom Majke Zemlje. Ne prepustite li se plesu, ne možete mirno krenuti u lov. On je neodvojiv dio ljudske egzistencije. Kad počnem raditi na novom plesnom djelu, od plesača tražim da progutaju i probave sjeme tradicije kako bi osjetili u njemu sadržani kôd, jer je to jedini način da duh tradicije uspješno prenesemo suvremenom svijetu. Ples je univerzalni jezik. On utjelovljuje ljudski identitet i slavi ljudsku duhovnost. Ples je umjetničko srce bratstva među ljudima. On je posvećeni univerzalni lijek."

Kratki životopis: Stephen Page, umjetnički direktor i koreograf. Rođen 1965. u Brisbaneu, Stephen Page potomak je naroda Nunukul s otoka Stradbroke. Do 1991. plesao je u Sydneyjskom plesnom ansamblu (Sydney Dance Company), a tada je postavljen za umjetničkog direktora Družine plesača bangarre (Bangarra Dance Theatre). Njegova su djela kamen temeljac kako za tu plesnu družinu tako i za australski balet uopće. Godine 1996. Stephen Page je debitirao u ansamblu Australskog baleta (Australian Ballet) kao koreograf kratkog djela Alkemija (Alchemy). Sljedeće godine, spojio je oba ansambla, Australski balet i Družinu plesača bangarre, u Obredima (Rites) prema baletu Posvećenje proljeća ( Rite of Spring) Igora Stravinskog. Page je radio i koreografiju za Buđenje (Awakening), jedan od segmenata svečanosti otvorenja Olimpijskih igara 2000. Umjetnički je direktor Festivala u Adelaidi 2004.

S engleskog prevela: Zdenka Drucalović