Najava Natječaja 27. susreta hrvatskih plesnih ansambala

Dragi plesači i plesačice, voditelji i voditeljice, pedagozi i učitelji, ovim putem vas obaviještavamo o novostima u HSK-u za ovu plesačku sezonu i veselimo se suradnji.

Novost koju pružamo ove godine je mogućnost prijave i scenske forme u trajanju od 10-30 minuta. Prijaviti možete sola, duete i radove s više plesača. Radovi po svojoj temi i dramaturškom sklopu moraju odgovarati scenskoj formi te zadovoljavati minimum estetske vrijednosti koji mu omogućavaju javno pojavljivanje. Radovi će se prijavljivati putem prijavnice i linka iz kojeg je vidljivo da snimka nije montirana već je snimljena integralno bez dodataka. Radovi mogu biti recentni kao i reprizni.

Ostanite uz nas kako bi se na vrijeme prijavili na Natječaj a do tada se možete još bolje upoznati s Pravilima Susreta i tako pripremiti za prijavu.