Najava Natječaja za 28. susret hrvatskih plesnih ansambala

Dragi plesači, pedagozi, voditelji i umjetnici pozivamo Vas da i ovu plesačku sezonu budete dio velike plesne zajednice Hrvatskog sabora kulture i sudjelovanjem na Susretu i seminarima ostvarite sve pogodnosti svoga članstva. Uskoro ćemo objaviti Natječaj za sve koji žele izboriti svoje mjesto na 28. susretu plesnih ansambala Hrvatske i na plesnom podu dvorane Pučkog otvorenog učilišta u Velikoj Gorici.

Pravila Susreta su doživjela neznatne izmjene pa se svi zainteresirani Ansambli na Natječaj prijavljuju putem prijavnice u jednoj od dviju kategorija:

KRAĆI SCENSKI RADOVI

najviše do tri koreografije, od kojih svaka može trajati do 5 minuta.

Uz prijavnicu prilažu i snimke prijavljenih koreografija. Snimka mora biti dostavljena na DVD-u, putem jumbo-maila  ili postavljena na Youtube (u tom slučaju Vas molimo da nam pošaljete poveznicu na taj video).

Plesači/ce na snimci obavezno moraju biti odjeveni u kostime u kojima se prijavljena koreografija inače i izvodi.

DUŽE SCENSKE FORME

Radovi (scenske forme) u trajanju od 10 do 30 minuta. Prijaviti se mogu sola, dueti i radovi sa više plesača. Radovi po svojoj temi i dramaturškom sklopu moraju odgovarati scenskoj formi te zadovoljavati  minimum estetske vrijednosti koji mu omogućavaju javno pojavljivanje. Radovi se također prijavljuju putem prijavnice i linka iz kojeg je vidljivo da snimka nije montirana već je snimljena integralno bez dodataka. Radovi mogu biti recentni kao i reprizni.

Izvođači/ice, članovi odabranih Ansambala, ne smiju biti mlađi od 12 godina.

Uskoro organiziramo i seminar za voditelje i plesače suvremenog i društvenog plesa u Zagrebu pa Vas pozivamo da nam se pridružite i svojim aktivnim sudjelovanjem pomognete u realizaciji još jedne plesne sezone Hrvatskog sabora kulture.