Oformljen stručni savjet za folklor i odbor kolegija HFA

 

 

 

 

Zadovoljni smo što Vas ovim putem možemo obavijestiti da je slijedom izmjene Statuta iz 2007. godine, a i odlukom Upravnog odbora HSK, oformljen:

STRUČNI SAVJET ZA FOLKLOR (11. ožujka 2009.) u sastavu: 

Ivica Ivanković, predsjednik 
Iva Niemčić, podpredsjednica 
Ivan Ivančan 
Josip Forjan 
Tvrtko Zebec 
Nenad Breka 

Iz statuta HSK:

Članak 43 

U svrhu što boljeg i učinkovitijeg djelovanja pojedine djelatnosti Upravni odbor HSK može osnovati Stručni savjet za pojedinu djelatnost. 

Članovi Stručnog savjeta su poznati umjetnici i kulturni djelatnici (profesori, glazbenici, književnici, kritičari, slikari, etnolozi, koreografi, redatelji, glumci …) – stručnjaci za pojedinu djelatnost čije znanje i iskustvo može biti veoma korisno za aktivnost i razvitak pojedine djelatnosti. 

Djelokrug rada Stručnih savjeta: 

- razvitak i unapređivanje pojedine djelatnosti, 
- stručna i savjetodavna pomoć pri organiziranju susreta ili natjecanja, 
- predlaganje rješenja svih spornih pitanja Upravnom odboru HSK vezanih uz susrete ili natjecanja, 
- stručna i savjetodavna pomoć pri organiziranju, osposobljavanju i usavršavanju stručnih voditelja,
- predlaganje Upravnom odboru HSK pravila i programa za susrete, festivale i natjecanja, 
- predlaganje izdanja koja ulaze u program nakladničke djelatnosti HSK. 

Rad savjeta regulirat će se posebnim pravilnikom prihvaćenim na Upravnom odboru HSK. 

 

kao i ODBOR KOLEGIJA HRVATSKIH FOLKLORNIH ANSAMBALA 

iz Statuta HSK 

  Članak 41. 

Zadaci kolegija su: 

- razmatranje potreba i pitanja iz područja određene djelatnosti, 
- pomoć pri odabiru mjesta održavanja susreta  i pomoć pri osiguravanju sredstava za susrete, 
- pronalaženje suorganizatora i sponzora za susrete 
- predlaganje prioritetnih obrazovnih tema iz određenog područja djelatnosti. 

  Članak 42. 

Kolegij čini po jedan djelatni (aktivni) predstavnik svake članice HSK. 

Kolegij ima, radi efikasnijeg djelovanja,  Odbor kolegija kao svoje operativno tijelo. 

Svaka županijska Zajednica KUU ili članice HSK iz županije u kojoj ne djeluje zajednica KUU u Odbor kolegija bira po jednog člana za onu amatersku djelatnost koja je zastupljena na području županije. 

Djelovanje i zadaci Odbora kolegija i Kolegija su isti. 

Odbor kolegija predlaže Upravnom odboru zaključke u skladu sa zadacima Kolegija. 

Rad Odbora kolegija i Kolegija regulirat će se posebnim pravilnikom. 

1. sjednica održana je 27. ožujka 2009., a članovi Odbora su: 

Ivančica Pogrmilović, predsjednica 
Nenad Milin, podpredsjednik 
Anđelina Jerković 
Senka Jurina 
Slavica Moslavac 
Mirjana Družak 
Pjerino Hrvaćanin 
Kristina Benko Markovica 
Romana Fezi Martinić 
Danijela Štimac 
Mato Baboselac 
Dragan Brzoja 
Stjepan Mikolašević 
Nenad Vujević 
Josip Knapić 
Saša Šopar