Seminar za voditelje folklornih skupina u Karlovcu

U godini obilježavanja 70.- e obljetnice rada Hrvatski sabor kulture u suradnji s ZAKUD-om Karlovačke županije i FA "Matija Gubec" iz Karlovca organizira dvodnevni seminar za voditelje i članove folklornih skupina, društava i udruga pod nazivom 

TRADICIJSKA BAŠTINA DALMACIJE I PRIOBALJA

u Karlovcu 14. i 15. 4. 2018. u Domu oružanih snaga RH "Zrinski", Marina Držića 4, s početkom u 10.00 sati.


Voditelji seminara su Marica Tadin, glazbeni pedagog i folklorist, i Tonći Tadin umjetnički voditelj i koreograf. 

Dvodnevni seminar obuhvatit će odabranu plesnu i glazbenu tradicijsku građu Splita, Trogira, Kaštela, otoka Šolte, Brača, Hvara, i Makarskog  primorja kao i primjenu tradicijskog ruha na sceni.

SATNICA seminara je sljedeća:

Subota, 14. 4. 2018.

10,00 – 10,30 Tradicijska baština Dalmatinskog priobalja u vremenu i prostoru 

10,45 – 11,45  Tradicijsko pjevanje Dalmatinskog priobalja (osvrt na načine pjevanja, pjevanje uz ples)   

12,00 – 14,00 Narodni plesovi Dalmacije (Split, Trogir, Kaštela)

14,00 – 15,30  Pauza 

15,30 – 16,45  Predstavljanje  nošnji  Dalmatinskog priobalja

17,00 –19,00 Narodni plesovi Dalmacije II (otok Šolta, Brač, Hvar, Makarsko primorje)

Nedjelja, 15. 4. 2018.

10,00 –  11,00 Narodni plesovi* ponavljanje (Split,Trogir,Kaštela)

11,15 – 12,45 Narodni plesovi * ponavljanje (otok Šolta, Brač, Hvar, Makarsko primorje)

Dodjela potvrda o sudjelovanju


PRIJAVE

Za seminar se mogu prijaviti svi zainteresirani. Za prijavu je potrebno ispuniti priloženu prijavnicu i poslati poštom, faxom (01/4621-738) ili e-mailom na ples@hrsk.hr najkasnije do 11. travnja 2018.

KOTIZACIJA 

Za članice Hrvatskog sabora kulture ovaj je seminar besplatan, dok ostali polaznici (ne-članovi HSK) plaćaju kotizaciju u iznosu od 250,00 kn (po osobi).

Plaćanje kotizacije (za ne-članice HSK) vrši se na račun Hrvatskog sabora kulture, najkasnije do 11.04.2018.

Na uplatnici je potrebno navesti sljedeće podatke:

*       Platitelj - upišite puni naziv udruge, društva skupine

*       Poziv na broj primatelja – 04-126-18

*       Opis plaćanja - upišite "Seminar za voditelje folklornih skupina ”

*       Podaci o primatelju uplate:

Hrvatski sabor kulture

Ulica kralja Zvonimira 17

10000 Zagreb

OIB: 45263394181

IBAN: HR7223600001101534566 (Zagrebačka banka)

Kopiju potvrde o izvršenoj uplati potrebno je priložiti uz prijavnicu.

Molimo Vas da vodite računa o tome da uplaćene kotizacije ne vraćamo, čak ni ako polaznik koji ju je uplatio ne prisustvuje seminaru iz razloga što će ista biti uložena u sufinanciranje seminara.

U slučaju iznimno velikog odaziva, organizator zadržava pravo reducirati broj predstavnika po udruzi, društvu, skupini u cilju uspješnog rada na seminaru. 


PREPORUKA SMJEŠTAJA

Smještaj o trošku polaznika seminara moguće je rezervirati

u Hostelu "Na putu" Trg bana Petra Zrinskog 17, 47000 Karlovac. Cijena noćenja u višekrevetnim spavaonicama je 97,00 kn po osobi, a sve informacije i rezervacije možete dobiti na tel: +385 47 296 235 ili e-mail:  info@hostelnaputu.com

ili Hostelu "Bedem" Banjavčićeva 13, 47000 Karlovac. Cijena noćenja u dvokrevetnoj sobi iznosi 250,00 kn po osobi a u trokrevetnoj 160,00kn po osobi. Informacije i rezervacije možete dobiti na tel: +385 47 579 950 ili e-mail: hostel-bedem@scka.hr

Sudionici seminara osobno plaćaju smještaj na navedenoj lokaciji.

Za sudjelovanje na seminaru potrebno je ponijeti plesne papuče ili tenisice.

Molimo Vas da spomenute informacije i prijavnicu za seminar proslijedite zainteresiranima. 

Očekujemo Vašu prijavu i sudjelovanje na Seminaru.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Valentini Dačnik, stručnoj suradnici za plesnu kulturu pri HSK, putem e-maila na ples@hrsk.hr  ili telefonom: 01 4556 877; 095 4556 877