Poziv na 49. Susret hrvatskih pjevačkih zborova

Pozivamo sve zainteresirane zborove da ove godine, putem županijskih smotri, nastupe u konkurenciji za 49. Susret hrvatskih pjevačih zborova. Kao novi termin održavanja Susreta najavljujemo 8. i 9. listopada 2016. godine.

Niže objavljujemo Pravila i Prijavnicu za Susret! 

 

 

 

Ulomci iz Pravila:

PRAVO SUDJELOVANJA I IZBOR ZBOROVA

Članak 3.

1)      Pravo sudjelovanja na Susretu stječu, po preporuci selektora, najuspješniji zborovi sa županijskih smotri (u daljnjem tekstu smotre) te iznimno samostalnih preslušavanja.

2)      Profesionalni pjevački zborovi (zborovi u kojem njegovi članovi ostvaruju osnovna prava iz radnog odnosa), zborovi glazbenih škola, umjetničkih akademija i dječji zborovi nemaju pravo sudjelovanja.

3)      Svi zborovi koji žele sudjelovati na Susretu obvezatni su nastupiti na smotrama. Na smotrama, zborovi moraju izvesti cjelokupni program zasnovan na Pravilima Susreta. U županijama gdje se prijave najmanje dva zbora obvezni su održati zajedničku smotru. Na područjima u kojima nema dovoljno zborova da bi se održala smotra, poželjno je udruživanje više zborova iz raznih županija. Ukoliko i to nije moguće, pojedini zborovi mogu se kvalificirati na Susret i putem javnog samostalnog preslušavanja na kojemu moraju izvesti program zasnovan na Pravilima Susreta pred selektorom koji, ovisno o kvaliteti izvedenog programa daje preporuku za nastupom na Susretu (Članak 6).

4)      Sa svake smotre i/ili samostalnog preslušavanja za Susret po preporuci selektora, može se kvalificirati po jedan zbor.

5)      Iznimno, nakon svih preslušanih smotri selektor može predložiti jednog dodatnog predstavnika s održane smotre, ukoliko je na njoj nastupilo 6 ili više zborova u konkurenciji, uz uvjet da njihov izvedeni program odgovara Pravilima i zadovoljava umjetničke elemente i mjerila Susreta, obogaćuje program Susreta te za to postoje financijski uvjeti.

6)      Smotre i samostalna preslušavanja trebaju biti održana najkasnije do 26. lipnja 2016. Organizatori smotri dužni su najkasnije mjesec dana prije njihova održavanja obavijestiti Hrvatski sabor kulture o mjestu i terminu održavanja (Članak 11.).

7)      Hrvatski sabor kulture utvrđuje krajnji izbor zborova sudionika Susreta, određuje raspored nastupa i program Susreta, na temelju pisanih izvješća i prijedloga selektora sa smotri te samostalnih preslušavanja, a u suradnji sa Stručnim savjetom Hrvatskog sabora kulture.

8)      Sljedeći princip izvrsnosti, najuspješniji zbor 48. Susreta hrvatskih pjevačkih zborova (Djevojački zbor „Cantus ante omnia“, Zagreb) ima izravan pristup na 49. Susret hrvatskih pjevačkih zborova uz obvezni nastup na smotri na kojoj moraju izvesti program zasnovan na Pravilima Susreta. Navedeno otvara mogućnost da se iz Grada Zagreba, uz spomenuti zbor, može kvalificirati još jedan pjevački zbor po preporuci selektora uz uvjet da njihov izvedeni program odgovara Pravilima i zadovoljava umjetničke elemente i mjerila Susreta, obogaćuje program Susreta te za to postoje financijski uvjeti.

9)      Broj pjevača u mješovitom, ženskom i muškom zboru ne može biti manji od 16, osim u iznimnim slučajevima (npr. bolest članova) o čemu će odlučiti Hrvatski sabor kulture uz preporuku Stručnog savjeta.

10)    Zborovi nečlanovi Hrvatskoga sabora kulture dužni su prije nastupa na smotrama te samostalnim preslušavanjima učlaniti se u HSK.

 

PRIJAVE ZA SMOTRE I SAMOSTALNA PRESLUŠAVANJA

Članak 4.

1)      Prijave zborova koji će sudjelovati na smotrama moraju biti dostavljene organizatorima smotri čija je dužnost proslijediti ih Hrvatskom saboru kulture (minimalno dva tjedna prije smotre, Vidi Članak 11.).

Iznimno, zborovi Grada Zagreba prijavljuju se za selekciju najkasnije do kraja veljače tekuće godine Hrvatskom saboru kulture slanjem prijavnice običnom poštom, elektroničkom poštom na mail glazba@hrsk.hr ili faxom na: 01/4621738. Pristigle prijavnice iz Grada Zagreba bit će proslijeđene Zagrebačkom glazbenom podiju s ciljem organizacije selekcije u zadanom roku (najkasnije do 26. lipnja 2016.). Samostalna preslušavanja malih vokalnih sastava Grada Zagreba održat će se isključivo u slučaju prijave premalog broja Zborova za Smotru.

2)            Prijave zborova za samostalna preslušavanja (tamo gdje se ne održavaju smotre) dostavljaju se Hrvatskom saboru kulture.