Prijave za 50. Susret hrvatskih pjevačkih zborova

Pozivamo sve zborove i zboraše da se prijave za selekciju i izbore svoj nastup na jubilarnom 50. Susretu hrvatskih pjevačih zborova koji će biti održan 7. i 8. listopada 2017. u Gradu Rovinju. 

Niže objavljujemo Pravila i Prijavnicu Susreta, kao i popis imena skladatelja obljetničara za odabir repertoara! 

Pozivamo organizatore županijskih smotri da prijave datume održavanja svojih smotri zbog prijava zborova. Obrazac za prijavu smotre pronađite na linku niže.

Video snimke prošlogodišnjeg 49. Susreta hrvatskih pjevačkih zborova pregledajte na službenom You tube kanalu HSK-a klikom OVDJE

Izvodi iz Pravila 50. Susreta*

(Cjelovita Pravila preuzmite na linku ispod teksta)

 

PRAVO SUDJELOVANJA I IZBOR ZBOROVA

Članak 3.

1) Pravo sudjelovanja na Susretu stječu, po preporuci selektora, najuspješniji zborovi sa županijskih smotri (u daljnjem tekstu smotre) te iznimno samostalnih preslušavanja.

2) Profesionalni pjevački zborovi (zborovi u kojem njegovi članovi ostvaruju osnovna prava iz radnog odnosa), zborovi glazbenih škola, umjetničkih akademija i dječji zborovi nemaju pravo sudjelovanja.

3) Svi zborovi koji žele sudjelovati na Susretu obvezatni su nastupiti na smotrama. Na smotrama, zborovi moraju izvesti cjelokupni program zasnovan na Pravilima Susreta. U županijama gdje se prijave najmanje dva zbora obvezni su održati zajedničku smotru. Na područjima u kojima nema dovoljno zborova da bi se održala smotra, poželjno je udruživanje više zborova iz raznih županija. Ukoliko i to nije moguće, pojedini zborovi mogu se kvalificirati na Susret i putem javnog samostalnog preslušavanja na kojemu moraju izvesti program zasnovan na Pravilima Susreta pred selektorom koji, ovisno o kvaliteti izvedenog programa daje preporuku za nastupom na Susretu. 

4) Sa svake smotre i/ili samostalnog preslušavanja za Susret po preporuci selektora, može se kvalificirati po jedan zbor.

5) Iznimno, nakon svih preslušanih smotri selektor može predložiti jednog dodatnog predstavnika s održane smotre, uz uvjet da njihov izvedeni program odgovara Pravilima i zadovoljava umjetničke elemente i mjerila Susreta, obogaćuje program Susreta te za to postoje financijski uvjeti. Zborovi koji se svojim nastupom na Smotri kvalificiraju za Susret, automatski stječu pravo na osvajanje jedne od Plaketa Susreta – Brončane, Srebrne ili Zlatne.

6) Smotre i samostalna preslušavanja trebaju biti održana najkasnije do 25. lipnja 2017. Organizatori smotri dužni su najkasnije mjesec dana prije njihova održavanja obavijestiti Hrvatski sabor kulture o mjestu i terminu održavanja.

7) Hrvatski sabor kulture utvrđuje krajnji izbor zborova sudionika Susreta, određuje raspored nastupa i program Susreta, na temelju pisanih izvješća i prijedloga selektora sa smotri te samostalnih preslušavanja, a u suradnji sa Stručnim savjetom Hrvatskog sabora kulture.

8) Sljedeći princip izvrsnosti, najuspješniji zbor 49. Susreta hrvatskih pjevačkih zborova (Pjevački zbor „Josip Štolcer Slavenski“, Čakovec) ima izravan pristup na 50. Susret hrvatskih pjevačkih zborova uz obvezni nastup na smotri na kojoj moraju izvesti program zasnovan na Pravilima Susreta. Navedeno otvara mogućnost da se iz Međimurske županije, uz spomenuti zbor, može kvalificirati još jedan pjevački zbor po preporuci selektora uz uvjet da njihov izvedeni program odgovara Pravilima i zadovoljava umjetničke elemente i mjerila Susreta, obogaćuje program Susreta te za to postoje financijski uvjeti.

9) Broj pjevača u mješovitom, ženskom i muškom zboru ne može biti manji od 16, osim u iznimnim slučajevima (npr. bolest članova) o čemu će odlučiti Hrvatski sabor kulture uz preporuku Stručnog savjeta.

10) Zborovi nečlanovi Hrvatskoga sabora kulture dužni su prije nastupa na smotrama te samostalnim preslušavanjima učlaniti se u HSK.

PRIJAVE ZA SMOTRE I SAMOSTALNA PRESLUŠAVANJA

Članak 4.

1) Prijave zborova koji će sudjelovati na smotrama moraju biti dostavljene organizatorima smotri čija je dužnost proslijediti ih Hrvatskom saboru kulture (minimalno dva tjedna prije smotre).

Iznimno, zborovi Grada Zagreba prijavljuju se za selekciju najkasnije do kraja veljače tekuće godine Hrvatskom saboru kulture slanjem prijavnice običnom poštom, elektroničkom poštom na mail glazba@hrsk.hr ili faxom na: 01/4621738. Pristigle prijavnice iz Grada Zagreba bit će proslijeđene Zagrebačkom glazbenom podiju s ciljem organizacije selekcije u zadanom roku (najkasnije do 25. lipnja 2017.). Samostalna preslušavanja malih vokalnih sastava Grada Zagreba održat će se isključivo u slučaju prijave premalog broja Zborova za Smotru.

2) Prijave zborova za samostalna preslušavanja (tamo gdje se ne održavaju smotre) dostavljaju se Hrvatskom saboru kulture.

PROGRAM ZBOROVA

Članak 9.

1) Zborovi prijavljuju slobodno odabran program koji je sastavljen od skladbi za natjecateljski i revijalni dio, s posebnim naglaskom na kvaliteti izabranih skladbi i cjelokupnoj koncepciji programa.

2) Natjecateljski dio programa Zborovi izvode tijekom prvog dana Susreta, dok revijalni dio izvode tijekom drugog dana Susreta.

3) Natjecateljski dio programa uključuje ocjenjivanje zborova od strane stručnog povjerenstva na Susretu, a mora sadržavati skladbe ukupnog trajanja od 8-12 minuta (ukupno trajanje cjelokupnog glazbenog programa bez stanki), po mogućnosti različitih stilova i karaktera, unutar kojeg je obvezno izvođenje najmanje 1 skladbe hrvatskog skladatelja (preporuča se odabir skladbi skladatelja kojima se ove godine obilježavaju značajne obljetnice, kao i skladbi nagrađenih na Natječaju za Nove skladbe Hrvatskog sabora kulture, čiji su naslovi dostupni na web stranicama Hrvatskog sabora kulture). Dopušteno je izvođenje samo jedne zborske skladbe uz klavirsku pratnju pod uvjetom da je tako originalno skladana.

4) Revijalni dio programa, mora biti ukupnog preporučenog trajanja od 4-6 minuta (ukupno trajanje cjelokupnog glazbenog programa bez stanki), te ne uključuje ocjenjivanje stručnog povjerenstva na Susretu. Temelji se prvenstveno na maštovitom prezentiranju publici atraktivnih djela hrvatske i svjetske zborske literature koji izlaze iz okvira uobičajenog „klasičnog“ repertoara.

5) Skladbe natjecateljskog dijela programa ne smiju se ponavljati u revijalnom dijelu.

6) Sve skladbe moraju biti izvedene na jeziku na kojem su izvorno napisane.

7) Zborovi za Susret prijavljuju isključivo skladbe koje su izvodili na smotrama ili samostalnim preslušavanjima stoga se svi prijavljeni programi naknadno ne mogu mijenjati, osim u iznimnim slučajevima (Članak 6., točka 4.).

8) Ukoliko se skladba ne izvodi u originalnoj intonaciji, zbor je dužan prije početka nastupa o tome izvijestiti Stručno povjerenstvo.

9) Zborovi su u prijavnici dužni navesti skladbe prema planiranom redoslijedu izvođenja.

10) Zborovima sudionicima Susreta nije dozvoljeno izvođenje skladbi koje su izvodili tijekom svoja posljednja tri nastupa na Susretima ili Natjecanjima u organizaciji Hrvatskog sabora kulture.

OPĆE ODREDBE

Članak 11.

A) SMOTRE

1) Organizatori smotri moraju biti u kontaktu s Hrvatskim saborom kulture poradi utvrđivanja datuma smotre kako bi ih uskladili s mogućnostima dolaska selektora. Selekcije za Susret obvezno se održavaju najkasnije do 25. lipnja 2017.

2) Organizatori smotri dužni su izvijestiti Hrvatski sabor kulture o datumu održavanja svojih smotri najkasnije mjesec dana prije njihova održavanja i to putem obrasca „Obavijest o održavanju smotre“ 

3) Organizatori smotri i samostalnih preslušavanja dužni su poslati popis i prijavnice zborova prijavljenih za smotru, najkasnije dva tjedna prije održavanja smotre Hrvatskom saboru kulture elektronskim putem (na adresu glazba@hrsk.hr) ili poštom, te pripremiti redoslijed i program nastupa, notne materijale za Selektora kao i provoditi i poštovati sve odredbe Pravila.

B) 50. SUSRET HRVATSKIH PJEVAČKIH ZBOROVA

1) Susret će biti održan u listopadu 2017. (7.-8.10.2017. u Rovinju)

2) Sve detaljne upute o dolasku i odlasku sudionici će dobiti čim budu poznate.

3) Putne troškove dolaska i odlaska zborova ne snose organizatori.

4) Troškove smještaja i prehrane osiguravaju organizatori, uz djelomičnu potporu zborova.

5) Maksimalan broj osoba za koje će organizatori snositi troškove je 50 za mješovite, odnosno 40 za ženske i muške zborove (uračunat dirigent + 2 prateće osobe).

6) Doček i pratnju zborova sudionika te posebne koncerte organizira organizator na terenu.

7) Zborovima je zabranjeno samostalno ugovaranje koncerata u mjestu održavanja Susreta (u dane trajanja Susreta i večer prije svečanog otvaranja).

8) Organizator Susreta pridržava sva prava snimanja i prijenosa Susreta, objave snimaka, te izrade nosača zvuka svih nastupa bez naknade sudionicima.

9) Zborovi na smotrama, samostalnim preslušavanjima te Susretu dužni su posjedovati originalna notna izdanja djela koja izvode.

10) Izbor skladbi za zajedničko izvođenje zborova bit će utvrđen nakon obavljenih selekcija po Županijama za Susret.

11) U slučaju nepridržavanja pravila, rokova i ostalih potraživanja, zborovima neće biti omogućeno sudjelovanje na Susretu.

12) Hrvatski sabor kulture zadržava pravo promjene mjesta i vremena Susreta, ovisno o mogućnostima i okolnostima organizacije, a u suradnji sa Stručnim savjetom.