Poziv na 29. Susret hrvatskih puhačkih orkestara

Ovim putem Vas pozivamo da prijavite svoje puhačke orkestre na Susret Hrvatskih puhačkih orkestara u organizaciji Hrvatskog sabora kulture koji će biti održan 13. i 14. lipnja 2015. godine u Novom Vinodolskom. 

Svoj nastup na Susretu ostvarite putem županijskih Smotri ili samostalno* (*iznimno u županijama gdje nisu organizirane županijske smotre). 

U 2015. godini, mogućnost nastupa na Susretu imaju orkestri A i C kategorije. 

Sve informacije o pravu sudjelovanja, prijavama, programu i ostalim detaljima nastupa na Susretu dostupne su u tekstu Pravila, dok se za dodatne informacije obratite mailom (glazba@hrsk.hr) ili telefonom (tel: 01/4621-737, 095/4621-737).

Pravila i prijavnicu, kao i prošireni popis skladbi za A i B kategoriju pronađite niže u prilozima.

Izvodi iz Pravila:

PRAVO SUDJELOVANJA

Članak 2.

1. Pravo sudjelovanja na Susretu stječu, po preporuci selektora, najuspješniji amaterski puhački orkestri s održanih županijskih ili regionalnih smotri (u daljnjem tekstu: smotre) te iznimno samostalnih preslušavanja.

2. Svi orkestri koji se žele kvalificirati na Susret, obvezni su u tekućoj godini sudjelovati na smotri (iznimno na samostalnim preslušavanjima) gdje moraju izvesti cjelokupan program zasnovan na Pravilima (Vidi Članak 7.).

3. Orkestri unutar B i C kategorije koncertnog programa na Susretu nastupaju svake parne godine, dok orkestri unutar A i C kategorije koncertnog programa nastupaju svake neparne godine.

4. Sa svake smotre i/ili samostalnog preslušavanja za Susret hrvatskih puhačkih orkestara može se kvalificirati po jedan orkestar iz svake kategorije po preporuci selektora. To znači da na Susretu iz pojedine županije, tj. regije može nastupiti maksimalno 2 predstavnika. U županijama gdje se ne organiziraju smotre, preporučljivo je da se orkestar pridruži smotri orkestara neke druge susjedne županije ili regije kako bi ostvario pravo na selekciju, odnosno mogućnost predstavljanja županije iz koje dolazi. Ukoliko ni to nije moguće, orkestar se može po preporuci selektora, kvalificirati na Susret i putem samostalnog preslušavanja, ukoliko kvaliteta njegovog izvedenog programa odgovara kriterijima kvalitete Susreta.

5. Pod pojmom amaterski puhački orkestri svrstavaju se orkestri u čijim sastavima u velikoj većini djeluju amateri, koji nisu kao glazbenici zaposleni u profesionalnim orkestrima kao što su vojni i mornarički, operni, komorni i simfonijski te nisu profesori sa završenom Muzičkom akademijom na puhačkom instrumentu, udaraljkama ili slično. Amaterske puhačke orkestre mogu voditi dirigenti profesionalnih puhačkih orkestara.

6. Profesionalni puhački orkestri (orkestri u kojem njegovi članovi ostvaruju osnovna prava iz radnog odnosa) nemaju pravo sudjelovanja.

7. Puhački orkestri nečlanovi Hrvatskoga sabora kulture dužni su prije sudjelovanja na smotrama te samostalnim preslušavanjima učlaniti se u Hrvatski sabor kulture.

8. Zavisno od raspoloživih sredstava, konačan broj orkestara sudionika Susreta, raspored nastupa i program Susreta, odredit


će Hrvatski sabor kulture na temelju pisanih izvješća i prijedloga selektora sa smotri te samostalnih preslušavanja, a u suradnji sa Stručnim savjetom Hrvatskog sabora kulture.

PROGRAM ORKESTARA

Članak 7.

1. Svaki puhački orkestar na Susretu nastupa unutar jedne od tri kategorije koncertnog programa (A, B ili C). Orkestre u navedene kategorije svrstava Hrvatski sabor kulture, prema preporuci Stručnog savjeta. Popis orkestara prema kategorijama koncertnih programa dostupan je na službenim web stranicama Hrvatskog sabora kulture (www.hrsk.hr) i ažurira se u rujnu tekuće godine. Orkestri koji nisu obuhvaćeni popisom, moraju poslati molbu HSK-u s ciljem razvrstavanja u određenu kategoriju koncertnog programa najkasnije do kraja veljače tekuće godine.

2. Orkestri svrstani u C kategoriju koncertnog programa mogu se prijaviti u B ili A kategoriju, dok se orkestri B kategorije mogu prijaviti u A kategoriju.

3. Programi pojedinih orkestara moraju biti usklađeni s propozicijama svake pojedine kategorije (A, B ili C) unutar koje nastupaju.

4. Stručni Savjet utvrđuje obvezne skladbe i skladbe za izbor u pojedinim kategorijama u rujnu tekuće godine za narednu, čiji se popis objavljuje na službenim web stranicama Hrvatskog sabora kulture (www.hrsk.hr).  

5. Orkestrima sudionicima Susreta nije dozvoljeno izvođenje skladbi koje su izvodili tijekom svoja posljednja tri nastupa na Susretima ili Natjecanjima u organizaciji Hrvatskog sabora kulture.

6. Prijavljeni program za Susret, mora biti istovjetan programu koji je izveden na smotrama, tj. samostalnim preslušavanjima.

7. Hrvatski sabor kulture zadržava pravo izmjene i dopune programa Susreta, ovisno o mogućnostima i potrebama organizacije, a u suradnji sa Stručnim savjetom.

8. Pravila odabira programa po kategorijama:

A KATEGORIJA

Cjelokupni program treba biti sastavljen od skladbi iz popisa skladbi za Susret koje je propisao Stručni savjet, a mora biti sastavljen od obvezne skladbe, jedne skladbe hrvatskog autora, te jedne skladbe stranog autora. Skladbe moraju biti izvedene u cijelosti. 

B KATEGORIJA

Cjelokupni program treba biti sastavljen od skladbi iz popisa skladbi za Susret koje je propisao Stručni savjet, a mora biti sastavljen od obvezne skladbe, jedne skladbe hrvatskog autora, te jedne skladbe stranog autora. Skladbe moraju biti izvedene u cijelosti. 

C KATEGORIJA

Cjelokupni program treba biti sastavljen od jedne skladbe hrvatskog autora, te skladbi po slobodnom izboru, ukupnog preporučenog trajanja od 10-15 minuta (ukupno trajanje glazbe bez stanki).

Članak 10.

Županijske i regionalne smotre kao i samostalna preslušavanja trebaju biti održani zaključno s drugom nedjeljom u svibnju tekuće godine. Organizatori smotri moraju biti u kontaktu s Hrvatskim saborom kulture poradi utvrđivanja datuma smotre kako bi ih uskladili s mogućnostima dolaska selektora. O datumu održavanja smotri te samostalnih preslušavanja organizatori su dužni izvijestiti Hrvatski sabor kulture najkasnije mjesec dana prije održavanja.

 

Organizatori smotri dužni su: poslati prijavnice orkestara za smotru Hrvatskom saboru kulture najkasnije 2 tjedna prije smotre, pripremiti redoslijed nastupa orkestara i uredne partiture za selektora, provoditi te poštivati sve odredbe Pravila.