IV. Smotra puhača Splitsko - dalmatinske županije

U nedjelju, 22. travnja 2012., s početkom u 17 sati u Solinu se, u Športskoj dvorani Bilankuša, održala IV. smotra puhačkih orkestara Splitsko - dalmatinske županije.

 

 

Ovogodišnji domaćini su Grad Solin i Gradska glazba "Zvonimir", a susret je organiziran u čast proslave velikog jubileja 100. godišnjice solinske Glazbe. Na Susretu će nastupiti ukupno 10 orkestara, što je do sada rekordni broj.

Uz domaćine, na Susretima nastupaju orkestri iz Selaca, Pučišća, Donjih Kaštela, Vrgorca, Klis-Kose, Baške Vode, Sinja, Kaštel Lukšića i Imotskog. Sručni selektor Susreta ispred Hrvatskog sabora kulture je priznati dirigent i sveučilišni profesor mo. Hari Zlodre. Organizatori Susreta su Zajednica puhačkih orkestara Splitsko - dalmatinske županije i Gradska glazba "Zvonimir" - Solin, a pokrovitelji Ministarstvo kulture RH, Splitsko - dalmatinska županija i Grad Solin.