Seminar za voditelje i članove KUD-ova

Pozivamo Vas na besplatan seminar za voditelje i članove kulturno umjetničkih udruga u organizaciji Hrvatskog sabora kulture, koji će biti održan dana 18. i 19. 4. 2015. u Slavonskom Brodu, pod vodstvom Mihaela Ferića i Nikole Novosela.

 

 

 

 

Seminar za voditelje i članove tamburaških orkestara, sastava te kulturno umjetničkih udruga bit će ostvaren u suradnji s Tamburaškim orkestrom, sastavom i zborom Folklornog ansambla Broda, u Radničkom domu na adresi: Radnički trg 5, Slavonski Brod.

Nakon održanog Seminara, u nedjelju 19.4. u 13 h, bit će održana Osnivačka skupština Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Brodsko-posavske županije.

RASPORED SEMINARA:
Subota, 18.04.2015.

9:00 – 10:30 h Uvodno predavanje - Mihael Ferić: TRENUTNO STANJE, PROBLEMI I POTREBE NA FOLKORNO-GLAZBENOJ SCENI U  BRODSKO POSAVSKOJ ŽUPANIJI  
10:30 – 11.00 h Pauza
11:00 – 12:30 h Nikola Novosel: FOLKLORNI ZBOR I TAMBURAŠKI ORKESTAR
13:00 – 14:00 h osjet Muzeju tambure u kazamatu Tvrđave Brod 
14:00 – 15:00 h Pauza
15:00 – 16:00 h Mihael Ferić: OBRADA FOLKLORNE TEME ZA SCENSKU IZVEDBU
16:00 – 17:00 h Nikola Novosel: BUNJEVAČKE PLESNE TEME za tamburaški orkestar
Nedjelja, 19.04.2015.
9:00 – 10:30 h Nikola Novosel: SLAVONSKE TRADICIJSKE POPIJEVKE I PLESOVI 
10:00 – 11:00 h Pauza
11.00 – 12:30 h Mihael Ferić: DRMEŠ – HRVATSKI NACIONALNI PLES

DETALJAN PROGRAM SEMINARA:
Subota, 18.04.2015.

1. 9:00 – 10:30 h, Mihael Ferić: TRENUTNO STANJE, PROBLEMI I POTREBE NA FOLKORNO GLAZBENOJ SCENI U  BRODSKO POSAVSKOJ ŽUPANIJI  
Sažetak i teme izlaganja: definicija folklora kao kompleksne umjetnosti; terminologija u folklornoj glazbi; ustroj društava, udruga, ansambala i kulturno umjetničkih društava (folklorni plesači, svirači i pjevači; pjevački zborovi, tamburaški orkestri); stanje u osnovnom školstvu; pjevačke skupine (ženske, muške, mješovite) i vokalni ansambli; pjevački zborovi; tamburaški orkestri; puhački orkestri (limena glazba); folklorni i estradni tamburaški sastavi; usmena predaja u tradicijskoj glazbi – nekad i danas; glavne boljke trenutnog stanja: evidentni problemi pjevanja u folklornim udrugama; neravnopravan omjer ženskih i muških plesača i pjevača; djeca, starice i starci na folklornoj sceni; edukacija tamburaških glazbenika i svirača tradicijskih glazbala; glazbene i folklorne manifestacije – prednosti i mane; potreba za glazbeno-pismenim voditeljem ili povremenim suradnikom; poželjna programska koncepcija; folklorna glazba zavičaja i okružja; folklorna glazba Brodsko-posavske županije u prvom planu; kod ambicioznijih glazba regija Panonske plesne zone (šire područje Slavonije, Baranja, Srijem, Bačka, Podravina, Turopolje, Posavina, Bilogora i Moslavina); novi izvori za dopunu repertoara; objavljene melografske zbirke i rukopisi – izvor za dopunu repertoara.

2. 11:00 – 12:30 h, Nikola Novosel : FOLKLORNI ZBOR I TAMBURAŠKI ORKESTAR
Demonstratori: folklorni zbor i tamburaški sastav Folklornog ansambla Broda
Sažetak i teme izlaganja: folklorna glazba Slavonije, Baranje, Mađarskih Šokaca, Turopolja i Gornje Posavine; folklorni zbor, solistička tradicijska glazbala (samica, gajde), tamburaški komorni orkestar i sastav
Repertoar: 
S' one strane kraj Dunava; muški folklorni zbor i tamburaški orkestar
Grana javora; muški zbor, gajde i tamburaški orkestar
Drmeš i svatovac; uz pjevanje, gajde i tambure
Sitno kolo; samica, gajde i tamburaški orkestar
Martinsko kolo; uz tambure
Posavski i Turopoljski drmeš; uz tambure

3. 13:00 – 14:00 h, Posjet Muzeju tambure u kazamatu Tvrđave Brod 
Program razgledavanja:
Solističke tambure (slavonska samica i srodna glazbala); sustavi tambura (jednoglasne, dvoglasne, troglasne i četveroglasne tambure); povijest skupnog tamburaškog glazbovanja u Hrvatskoj (tamburaški zborovi, orkestri i sastavi); tambura u hrvatskom iseljeništvu i susjednim zemljama; tamburaško nakladništvo i publicistika; diskografska produkcija, graditeljstvo tambura; konačni koncept multimedijalnog edukacijsko informacijskog muzeja.
4. 15:00 – 16:00 h, Mihael Ferić: OBRADA FOLKLORNE TEME ZA SCENSKU IZVEDBU
Plesna tema slavonskog kola Livo u obradi za ženski i muški folklorni zbor, uz dvojnice, samicu i tamburaški sastav
Zbira junak deklice; svatovski motivi iz Podravine za gajde, mješoviti folklorni zbor i tamburaški orkestar 
5. 16:00 – 17:00 h, Nikola Novosel: BUNJEVAČKE PLESNE TEME za tamburaški orkestar
Repertoar: Mazuljka; Divojačko kolo, Ričići, Stari rokoko, Slamarsko kolo 

Nedjelja, 19.04.2015.
1. 9:00 – 10:30 h, Nikola Novosel: SLAVONSKE TRADICIJSKE POPIJEVKE I PLESOVI
Repertoar:
Oj, žito žela; ženski zbor i tamburaški orkestar
Predite prelje; ženski zbor i tamburaški orkestar 
Šetale se tri divojke mlade
Alaj volim u kolu igrati
Lipo ti je kad se ku'ruz sije; stilizacija folklornih tema za muški i ženski zbor, samicu i tamburaški orkestar
Kolo na dvi strane; ženski i muški zbor

2. 11.00 – 12:30 h, Mihael Ferić: DRMEŠ – HRVATSKI NACIONALNI PLES
Repertoar:
Drmeš iz Prekopakre 
Podravski drmeš  
Posavski drmeš; za dvije violine i tamburaški orkestar
Grajin drmeš, za samicu violinu i tamburaški orkestar
3. 13:00 h, OSNIVAČKA SKUPŠTINA SAVEZA KULTURNO UMJETNIČKIH DRUŠTAVA BRODSKO POSAVSKE ŽUPANIJE (izvan programa Seminara)

PRIJAVE ZA SEMINAR:
PRIJAVNICA: 
- Za prijavu na seminar potrebno je ispuniti priloženu prijavnicu i poslati je elektronskom poštom na e-mail: glazba@hrsk.hr i/ili faksom na broj 01/4621738, najkasnije do 15.04.2015. 
-  SEMINAR JE BESPLATAN ZA SVE SUDIONIKE

Voditelj seminara g. Mihael Ferić
Tamburaški sastav FAB-a