Seminar za tamburaše i voditelje tamb. orkestara i sastava

Hrvatski sabor kulture i Zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih djelatnosti Karlovačke županije pozivaju Vas na Seminar za tamburaše i voditelje tamburaških orkestara i sastava koji će, pod pokroviteljstvom Karlovačke županije biti održan 6. i 7. prosinca 2014. godine u prostorijama Kulturnog centra Draganić, na adresi: Draganići 6, 47201 Draganić.

Seminar će biti održan u suradnji s tamburaškim orkestrom i sastavom KUD-a Sv. Juraj iz Draganića, pod vodstvom dirigenata Stjepana Fortune i Matije Fortune.

SATNICA SEMINARA:
Subota, 6. 12. 2014.
10:00    Teorijski uvod i upoznavanje sa seminaristima
10:30    Rad s malim tamburaškim (mješovitim) sastavom, rad po dionicama (Stjepan Fortuna)
12:00    Pauza
12:30    Rad s malim tamburaškim (mješovitim) sastavom, odvojena proba za sudionike bez teoretske glazbene naobrazbe (Stjepan Fortuna)
14:00 – 16:00 Pauza za ručak
16:00    Rad s malim sastavom (Stjepan Fortuna)
           Rad s tamburaškim orkestrom (Matija Fortuna)
17:30    Pauza
18:00    Rad s malim sastavom (Stjepan Fortuna)
           Rad s tamburaškim orkestrom (Matija Fortuna)
19:30    Druženje
                        
Nedjelja, 07.12.2014.
10:00   Rad s malim sastavom (Stjepan Fortuna)
           Rad s tamburaškim orkestrom (Matija Fortuna)
11:30-12:00  Pauza
12:00 – 13:30  Završno prosviravanje zadanih skladbi seminara
 
SKLADBE KOJE ĆE SE OBRAĐIVATI NA SEMINARU:
MALI SASTAV:
Prigorski plesovi (obr. Željko Bradić)
TAMBURAŠKI ORKESTAR:
Josip Stojanović: Mala suita
Dragutin Hruza: Tamburaški sastanak
Dragutin Hruza: Na saloniku
Emil Cosseto: Zagorski tanac

 

PROGRAM OBUHVAĆA:

- osnove dirigentske tehnike (manualna tehnika, pripremna i završna kretnja, samostalnost ruku)

- pravilno čitanje i učenje partiture (promjene tempa i metra, oznake za dinamiku, agogiku, korona i vrste korona, pronalaženje tehnički težih situacija u partituri i rješavanje istih uz odabir pravilnog prstometa, položaja, načina trzanja, balans zvuka tamburaškog orkestra kroz pravilno razumijevanje partiture, stvaranje vlastite zvučne predodžbe partiture)

- praktičan rad s orkestrom (dirigiranje zadanih partitura, snimanje svakog sudionika, nakon probe, individualna analiza video snimaka)

- rad s malim tamburaškim (mješovitim) sastavom

Napomena:

Svaki sudionik sa sobom treba ponijeti instrument. Berde ce osigurati organizator

PRIJAVE:

Za seminar se mogu prijaviti svi zainteresirani. Ispunjenu prijavnicu potrebno je poslati e-mailom na zakud.ka@gmail.com, najkasnije do 4. prosinca 2014. Po prijavi će Vam biti poslane partiture za seminar.

ZA ČLANICE ZAKUD-a KARLOVAČKE ŽUPANIJE I HRVATSKOG SABORA KULTURE SUDJELOVANJE NA  SEMINARU JE BESPLATNO.

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na sljedeće kontakte:

· Veri Mitrović Vrbanac, tajnici ZAKUD-a Karlovačke županije, putem e-maila na zakud.ka@gmail.com ili telefonom na broj 091/2512757

· Nikolini Luketić, predsjednici ZAKUD-a Karlovačke županije, putem e-maila na nikolina.luketic970@gmail.com ili telefonom na broj 047 522 915 i

 

· Srđani Vrsalović, stručnoj suradnici za glazbenu kulturu pri HSK, putem e-maila na glazba@hrsk.hr ili telefonom na broj 01/4621737.