Dodjela priznanja Hrvatskog sabora kulture

PRAVILNIK O DODJELI PRIZNANJA HRVATSKOG SABORA KULTURE

Članak 1.

Hrvatski sabor kulture kao svoja priznanja utvrđuje: Diplomu, Povelju, Zahvalnicu i Naslov.

Članak 2.

Članicama HSK-a dodjeljuju se:

Dijamantna povelja za 200 i više godina,

Zlatna povelja za 150 i više godina,

Povelja za 100 i više godina,
Dijamantna diploma za 40 i više godina,
Zlatna diploma za 30 i više godina,
Srebrna diploma za 20 i više godina i
Brončana diploma za 10 i više godina neprekidnog djelovanja.

Odluku o dodjeli Zlatne i Dijamantne povelje donosi Upravni odbor Hrvatskog sabora kulture.

U slučaju da članica HSK-a podnosi zamolbu za dodjelu priznanja za djelovanje duže nego što je evidentirano u Registru udruga RH, ista mora dostaviti nepobitne dokaze o dužoj pravnoj sljedivosti (Odluka o spajanju, Odluka o pripojenju, ovjereni Statut udruge ili drugo).


Članak 3.

Zaslužnim članovima pojedinih udruga koje su članice HSK-a dodjeljuju se:
Povelja za 50 i više godina,
Dijamantna diploma za 40 i više godina,
Zlatna diploma za 30 i više godina,
Srebrna diploma za 20 i više godina i
Brončana diploma za 10 i više godina neprekidnog bavljenja kulturno umjetničkim amaterizmom.
Gore navedena priznanja mogu se dodijeliti posmrtno obiteljima članova pojedinih udruga koje su članice HSK-a, a u tom slučaju udruga je dužna ishoditi suglasnost obitelji i dostaviti je HSK-u. Izračun broja godina za posmrtnu dodjelu priznanja radi se na način da isti treba uključiti cjelokupno neprekidno bavljenje kulturno umjetničkim amaterizmom do smrti.

Članak 4.

Priznanja HSK-a dodjeljuju se članicama Hrvatskog sabora kulture, zaslužnim članovima pojedinih udruga, fizičkim i pravnim osobama shodno ispunjenju kriterija ovog Pravilnika. 

Članak 5.

Zahvalnica se dodjeljuje pojedincima, organizacijama i ustanovama koje su pomogle u radu HSK-a prigodom obilježavanja obljetnice djelovanja ili manifestacija HSK-a.

Članak 6.

Kao najveće priznanje HSK-a utvrđuje se Dijamantna povelja koja se dodjeljuje članicama HSK-a i Povelja koja se dodjeljuje pojedincima za izuzetna dostignuća na području kulturno umjetničkog amaterizma i obogaćivanje hrvatske kulture.

Članak 7.

Zaslužnim fizičkim osobama dodjeljuju se sljedeći naslovi za donaciju namijenjenu redovnoj djelatnosti Hrvatskog sabora kulture u cilju očuvanja i razvijanja kulturno-umjetničkog amaterizma i hrvatske kulture:

Dijamantni donator za donaciju od 1.000,00 kn,

Zlatni donator -750,00 kn,

Srebrni donator -500,00 kn,

Brončani donator -250,00 kn.

Sukladno želji donatora, njegovo ime i prezime ostaje trajno zabilježeno na web stranici Hrvatskog sabora kulture.

Članak 8.

Zaslužnim pravnim osobama dodjeljuju se sljedeći naslovi za donaciju namijenjenu redovnoj djelatnosti Hrvatskog sabora kulture u cilju očuvanja i razvijanja kulturno-umjetničkog amaterizma i hrvatske kulture:

Dijamantni donator za donaciju od 4.000,00 kn,

Zlatni donator -3.000,00 kn,

Srebrni donator -2.000,00 kn,

Brončani donator -1.000,00 kn.

Sukladno želji pravne osobe, njen naziv ostaje trajno zabilježen na web stranici Hrvatskog sabora kulture.

Članak 9.

Zamolbu za dodjelu priznanja Hrvatskog sabora kulture s ispunjenim Obrascem za dodjelu priznanja HSK-a podnose uprave udruga i donatori Hrvatskom saboru kulture običnom ili elektroničkom poštom (prodaja@hrsk.hr) najkasnije 20 dana prije dodjele priznanja HSK-a s ciljem njihove pravovremene izrade i dostave. 

Članak 10.

Odluku o dodjeli priznanja donosi HSK-a.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se s danom donošenja, 20. prosinca 2019. godine na 14. sjednici Upravnog odbora HSK-a.

 

 

Povelja HSK-a


Dijamantna diploma HSK-a


Zlatna diploma HSK-a

Srebrna diploma HSK-a

Brončana diploma HSK-a