Upitnik za udruge u kulturi s gospodarskom djelatnošću

Poziv na ispunjavanje upitnika isljučivo za udruge koje obavljaju gospodarsku djelatnost

Poštovani,

nastavno na zamolbu Ministarstva kulture i medija RH, Hrvatski sabor kulture prikuplja podatke o udrugama u kulturi koje obavljaju gospodarsku djelatnost u cilju razmatranja modaliteta pomoći ovim udrugama
U tom cilju ovim putem Vas pozivamo da ispunite upitnik za Vašu udrugu, a koji možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://forms.gle/N9vCU5GKCkyLxedz5.

S obzirom na to da je za pojedina pitanja potrebno unaprijed prikupiti podatke, ta pitanja možete pronaći u nastavku, a kako biste mogli pripremiti odgovore prije ispunjavanja upitnika. 

Pitanja na koja je potrebno pripremiti odgovore prije ispunjavanja upitnika:
1. Službeni naziv Udruge
2. NKD šifra Udruge pri Državnom zavodu za statistiku
3. E-adresa za kontakt
4. Broj mobitela i ime i prezime osobe za kontakt
5. Obavlja li Udruga gospodarsku djelatnost propisanu statutom?
6. Ukoliko je vaš odgovor na prethodno pitanje bio da, molimo navedite koju vrstu gospodarske djelatnosti obavlja Udruga.
7. Ukoliko Udruga obavlja gospodarsku djelatnost je li radi iste prijavljena u sustav poreza na dobit?
8. Je li Udruga ostvarila pad prihoda od gospodarske djelatnosti u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu?
9. Ukoliko je Udruga ostvarila pad prihoda od gospodarske djelatnosti, je li pad bio od 60% i više prihoda?
10. Je li Udruzi za navedenu gospodarsku djelatnost bio obustavljen ili ograničen rad odlukama Stožera civilne zaštite?

Molimo Vas da upitnik ispunite isključivo ukoliko Vaša udruga obavlja gospodarsku djelatnost i to najkasnije do 6. svibnja 2021. godine.

U slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte na e-adresu tajnik@hrsk.hr.

Zahvaljujemo Vam se na odazivu na ispunjavanje upitnika koji možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://forms.gle/N9vCU5GKCkyLxedz5.