Zaključci sastanka

Obavještavamo Vas o zaključcima online sastanka predstavnika Ministarstva kulture i medija RH i Hrvatskog sabora kulture, održanog u srijedu, 21. travnja 2021., u 16 sati putem mrežne platforme Teams. 

Prisutni: državni tajnik Krešimir Partl, ravnateljica Uprave za razvoj kulture i umjetnosti Nevena Tudor Perković, voditelj Službe za izvedbene umjetnosti Ivan Bete, predsjednik Skupštine HSK-a Zdravko Obradović, predsjednik Upravnog odbora HSK-a Dejan Buvač, Krešimir Blažek, Milan Ostović, Josip Perčević, Vesna Papac i tajnik HSK-a Dražen Jelavić.
DNEVNI RED
1. Održavanje proba udruga kulturno-umjetničkog amaterizma (KUA) na otvorenom (izjednačavanje protuepidemijskih mjera Stožera za udruge KUA i sportske udruge-udruge sportske rekreacije)
2. Neostvarivanje potpora za očuvanje radnih mjesta u udrugama kulturno-umjetničkog amaterizma i amaterskih plesnih umjetnosti
3. Neostvarivanje prava na nadoknadu fiksnih troškova udruga KUA s gospodarskom djelatnošću i obvezom plaćanja poreza na dobit
4. Javni poziv na razini RH, a u cilju nadoknade dijela fiksnih troškova za sve udruge KUA zbog obustave njihovog rada
5. Neodobravanje potpora Ministarstva kulture i medija RH za potprogramsku djelatnost Festivali/Manifestacije/Smotre i Koncertna gostovanja/Obljetnice kulturno-umjetničkog amaterizma

AD/1    Održavanje proba udruga KUA na otvorenom (izjednačavanje protuepidemijskih mjera Stožera za udruge KUA i sportske udruge-udruge sportske rekreacije)
HSK je predložio Ministarstvu kulture i medija da se kod donošenja novih mjera Stožera civilne zaštite RH, Ministarstvo kulture i medija RH založi da se novim protuepidemijskim mjerama izjednače udruge KUA sa sportskim udrugama, odnosno udrugama sportske rekreacije, a ne da se kod donošenja novih mjera opet izostave udruge KUA izrijekom o obustavi održavanja proba. Nadalje, HSK je istaknuo kako se već sada trebamo čim prije sastati u cilju promišljanja o djelovanju udruga KUA na jesen u zatvorenim prostorijama s adekvatnim epidemiološkim okvirom. Predloženo je u nastavku da se novim mjerama Stožera obuhvati činjenica da su članovi nekih društava dvaput procijepljeni te da im se dozvoli rad koji je sada obustavljen za sve udruge KUA. 
G. Partl složio se s prijedlogom HSK-a i istaknuo da će Ministarstvo kulture i medija RH u skladu s idućom relaksacijom mjera i u skladu s povoljnijim vremenom, založiti se prema HZJZ-u da se omogući udrugama KUA održavanje proba na otvorenom, kao što to pravo imaju i sportske udruge, uz poštivanje svih protuepidemijskih mjera koje će biti propisane posebnom preporukom koja će biti rađena i u suradnji s Hrvatskim saborom kulture, kako bi svi dionici, epidemiolozi i udruge KUA bili s njom zadovoljni. Nadalje, što se tiče dugoročnog planiranja rada KUA u rujnu teško je predvidjeti razvoj pandemije te je u skladu s tim teško i planirati te predlaže postepeno zajedničko djelovanje. Glede procijepljenih društava, prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i epidemiologa za sada se ne ide u tom smjeru da oni koji su cijepljeni mogu obavljati svoje aktivnosti bez protuepidemijskih mjera jer znanost još uvijek nije utvrdila mogu li procijepljeni dalje prenositi virus, što bi značilo da svi članovi društava koji su procijepljeni mogu prenijeti virus drugome koji nije cijepljen. 
Dogovoreno je da će se Ministarstvo kulture i medija RH obratiti Hrvatskom saboru kulture kada bude trend opadanja zaraženih u cilju koncipiranja preporuke HZJZ za rad udruga KUA na otvorenom.    

AD/2     Neostvarivanje potpora za očuvanje radnih mjesta u udrugama kulturno-umjetničkog amaterizma i amaterskih plesnih umjetnosti
HSK je istaknuo kako udruge kulturno-umjetničkog amaterizma i amaterskih plesnih umjetnosti koje nisu ostvarile subvencije za plaću kroz redovnu realizaciju javnih potreba u kulturi ne ostvaruju potpore za očuvanje radnih mjesta za radnike s kojima imaju sklopljen ugovor o radu, a koje primjerice ostvaruju udruge sportske rekreacije, međi inim i one koje ne obavljaju gospodarsku djelatnost temeljem Odluke Ministarstva turizma i sporta od 23. prosinca 2020.
U cilju rješavanja ovog problema predložio je mjeru iz spomenute Odluke Ministarstva sporta i turizma, odnosno da za spomenute udruge iznos potpore iznosi 4.000,00 kuna za svaki mjesec za koji je poslodavac zatražio naknadu po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu, a da se isplaćuje za razdoblje od 1. prosinca 2020. godine na dalje, ovisno o trajanju i opsegu mjera obustave.
Drugi prijedlog obuhvatio bi one udruge koje su izgubile radna mjesta, odnosno za radnike s kojima su  imale sklopljen ugovor o radu, a za njih predlaže razmatranje isplate adekvatne tromjesečne potpore onim udrugama kulturno-umjetničkog amaterizma i amaterskih plesnih umjetnosti koje će do podnošenja zahtjeva za potporom ponovno zaposliti radnika (na minimalno određeno vrijeme u trajanju od tri mjeseca) zbog raskinutog radnog odnosa nakon 20. ožujka 2020. godine, a radi obustave svih kulturnih djelatnosti od strane Stožera civilne zaštite RH. 
Spomenutim prijedlozima upućena je zamolba Ministarstvu kulture i medija da vidi koliko može učiniti u cilju izjednačavanja spomenutih udruga s udrugama sportske rekreacije koje su pravo na potpore ostvarile od 27. travnja 2020. godine kada je stupila na snagu Odluka o izmjeni Odluke o potpori za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa pogođenim koronavirusom Središnjeg državnog ureda za šport.
G. Partl zaključio je da ne vidi mogućnost da se osiguraju spomenute potpore za očuvanje radnih mjesta za udruge KUA i amaterskih plesnih umjetnosti shodno stavu HZZ da se pomogne samo onima koji obavljaju gospodarsku djelatnost. Ministarstvo kulture i medija otvorilo je pitanje mjere za očuvanje radnih mjesta za udruge u kulturi no bio je stav HZZ-a da donacije ne mogu biti prihvatljive u smislu obavljanja gospodarske djelatnosti. Retroaktivne mjere ne mogu ići.
Središnji državni ured za sport je preko svojeg Ministarstva turizma i sporta isplatio potpore za očuvanje radnih mjesta udrugama u sportu, a Ministarstvo kulture i medija je u to vrijeme moralo isplatiti sredstva onima koji isključivo žive od umjetničke djelatnosti stoga nije bilo mogućnosti da se proširi ova mjera i za udruge u kulturi.

AD/3     Neostvarivanje prava na nadoknadu fiksnih troškova udruga KUA s gospodarskom djelatnošću i obvezom plaćanja poreza na dobit
HSK je istaknuo kako je u dopisu od 31. ožujka 2021., upućenom Poreznoj upravi i Ministarstvu financija, uvidom u Upute o provedbi mjere nadoknade djela ili svih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta i djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19) Porezne uprave, ustanovio da udruge kulturno-umjetničkog amaterizma s gospodarskom djelatnošću i obvezom plaćanja poreza na dobit (registrirane u NKD-u pod šifrom 9499-Djelatnosti ostalih članskih organizacija) nisu stekle uvjet ostvarivanja prava na nadoknadu fiksnih troškova jer nisu navedene u djelatnostima na koje se primjenjuju Upute, iako im je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, od 28. studenoga 2020. godine do dana pisanja ovog dopisa, u potpunosti obustavljeno djelovanje (izvedbi i proba). 
Nadalje, Poreznoj upravi  i Ministarstvu financija HSK je predložio donošenje nove Upute na način da udruge kulturno-umjetničkog amaterizma koje obavljaju gospodarsku djelatnost i koje su obveznici plaćanja poreza na dobit imaju mogućnost nadoknade fiksnih troškova od početka obustave djelovanja od strane Stožera civilne zaštite RH, 28. studenoga 2020. godine, odnosno za razdoblje od prosinca 2020. godine do ožujka 2021. i nadalje, a u skladu s daljnjim trajanjem iste mjere.  
Zaključeno je da će Hrvatski sabor kulture dostaviti Ministarstvu kulture i medija RH popis članica HSK-a koje obavljaju gospodarsku djelatnost s načinom na koji obavljaju gospodarsku djelatnost kako bi se zajedno s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje razmotrili modaliteti pomoći.

AD/4   Javni poziv na razini RH, a u cilju nadoknade dijela fiksnih troškova za sve udruge KUA zbog obustave njihovog rada
HSK je istaknuo da se obratio Uredu za udruge Vlade RH dopisom od 8. travnja 2021. godine, na što nije primio odgovor,  a u kojem je predložio osmišljavanje posebnog Javnog poziva na razini RH, a u cilju nadoknade dijela fiksnih troškova udrugama kulturno-umjetničkog amaterizma zbog obustave njihovog rada. U protivnom likvidacija ovih udruga bit će njihov neminovan potez jer tijekom spomenute skoro osmomjesečne obustave rada ostvarile su troškove (najam poslovnih prostora, režijski troškovi, troškovi knjigovodstvenog servisa i bankarskih usluga) koje nisu uspjele platiti zbog ne prikupljenih donacija kao posljedice neodržavanja svojih programa, značajno umanjenog ili obustavljenog financiranja od strane jedinica lokalne samouprave i neprikupljanja članarine. 
G. Partl zaključio je kako je naknada za fiksne troškove bila isključivo usmjerena obavljanju gospodarske djelatnosti te kako će nazvati Ured za udruge te ih zamoliti da održe online sastanak s predstavnicima Hrvatskog sabora kulture i saslušaju spomenuti prijedlog HSK-a.
Zaključeno je kako će Ministarstvo kulture i medija RH uputiti dopis jedinicama lokalne samouprave s naputkom i molbom da za one koje su u vlasništvu prostora u kojima udruge kulturno-umjetničkog amaterizma obavljaju svoju djelatnost ne naplaćuju najamninu u razdoblju obustave djelatnosti. Također će isti dopis uputiti i Hrvatskom saboru kulture kako bi se njime i HSK mogao obratiti sa spomenutom zamolbom Ministarstva kulture i medija.

Ad/5    Neodobravanje potpora Ministarstva kulture i medija RH za potprogramsku djelatnost Festivali/Manifestacije/Smotre i Koncertna gostovanja/Obljetnice kulturno-umjetničkog amaterizma
HSK je istaknuo kako će takva odluka za kulturni sektor udruga KUA značiti u konačnici neodržavanje istih kada odlukom Stožera to i bude omogućeno zbog: nemogućnosti pravodobnog planiranja organizacijskih, financijskih i drugih potreba manifestacija i drugih programa, pa onda i neusklađivanja manifestacija budući da ih je većina u selekcijskom smislu koherentna i hijerarhijski usklađena te okasnjele prilagodbe online okruženju. Na samom kraju, pitanje je kolika će mogućnost i raspoloživost proračuna za 2021. godinu biti u trenutku razmatranja potpora za spomenutu potprogramsku djelatnost od strane nadležnog Vijeća što će se odraziti na njihov iznos. To će potencijalno u nekim slučajevima dovesti do neodržavanja istih manifestacija u razdoblju od čak dvije godine ako uključimo manifestacije udruga koje nisu realizirane u 2020. godini. Predložio je i da se sredstva za manifestacije  i druge programe, ukoliko ne budu mogle biti održane, prenamjene na način da sredstva za te programe udruge KUA mogu koristiti za informatizaciju, nabavu opreme i stvaranja prostornih i drugih uvjeta za djelovanje u cilju iskorištavanja sredstava namijenjenih kulturno-umjetničkom amaterizmu.
G. Partl istaknuo je da ovisno o razvoju epidemiološke situacije u narednim tjednima te ukoliko se realizira održavanje proba udruga KUA na otvorenom, Ministarstvo će donijeti odluku o dodjeli sredstava za manifestacije, a ukoliko se one neće moći održati bit će razmotreno preusmjeravanje sredstava namijenjenih kulturno-umjetničkom amaterizmu na iskazanu potrebu za informatizacijom udruga kulturno-umjetničkoga amaterizma putem posebnog poziva ili u nekom drugom obliku u dogovoru s Hrvatskim saborom kulture.
Dogovoreno je da se ponovi zajednički sastanak kroz dva tjedna u cilju dogovora oko daljnjih aktivnosti.
Gospodin Partl zaključio je da se slaže s prijedlogom HSK-a da se na mjesečnoj razini održavaju sastanci s predstavnicima HSK-a u cilju rješavanja drugih problema koji godinama opterećuju kulturno-umjetnički amaterizam. 
Hrvatski sabor kulture je izrazio zadovoljstvo konstruktivnom raspravom te zahvalnost na potporama koju Ministarstvo kontinuirano pruža kulturno-umjetničkom amaterizmu.