O Hrvatskom saboru kulture

Hrvatski sabor kulture
Adresa: Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb (za kartu kliknite OVDJE.)
MB: 03270971, OIB: 45263394181, IBAN: HR7223600001101534566 (Zagrebačka banka), SWIFT: ZABAHR2X

Radno vrijeme: početak između 8 i 8,30 i završetak između 16 i 16,30 sati. 

Kontakti:
Davor Tonklin, mag. oec. et mag. bibl., operater-dokumentarist, (prodaja notnih i svih drugih izdanja HSK, administracija, evidencija članstva, izrada diploma), prodaja@hrsk.hr01/4618-825, fax: 01/4621-738

Katarina Dimšić, mag. ethn. et cult. anthrop. et mag. museol., stručna suradnica za kazališnu, književnu i likovnu kulturu, kazaliste@hrsk.hr01/4556-879, 095/4556-879

Valentina Dačnikdipl. etnologinja i prof. povijesti umjetnosti, stručna suradnica za plesnu kulturu i službenica zaštite osobnih podatakaples@hrsk.hr01/4556-877, 095/4556-877

Srđana Vrsalović, dipl. muzikologinja i prof. povijesti glazbe, stručna suradnica za glazbenu kulturuglazba@hrsk.hr01/4621-737, 095/4621-737

dr. sc. Dražen Jelavić, tajnik HSK-a, (uz rukovoditeljske poslove realizira Susret hrvatskih tamburaških orkestara i sastava te je voditelj poslova u vezi organizacije Razglednice i razvoja digitalne platforme Mreža hrvatske kulture), tajnik@hrsk.hr, 01/4556-885, 099/4556-879

Prilikom posjeta Hrvatskom saboru kulture možete koristiti garažu HSK-a koja se nalazi s desne strane od glavnog ulaza u zgradu u kojoj se nalaze prostorije HSK-a (Ulica kralja Zvonimira 17, Zagreb). Za otvaranje garažnih vrata molimo nazvati 01/4618-825 (gosp. Davor Tonklin, radnim danom od 8-16 sati). Dolje je priložena fotografija garažnog prostora radi lakše orijentacije.

HSK

Više o Hrvatskom saboru kulture

Hrvatski sabor kulture utemeljen je na stoljetnoj tradiciji  i kontinuitetu kulturno-umjetničkog amaterizma čiji počeci sežu u sredinu 19 stoljeća. Naime, davne 1858. u Karlovcu je počelo djelovati Društvo karlovačkih pjevača koje deset godina kasnije nastupa pod imenom Prvo hrvatsko pjevačko društvo "Zora".

Potreba za udruživanjem amaterskih kulturno-umjetničkih organizacija zbog međusobne suradnje i koordinacije iskazana je 1875. godine kada je desetak tadašnjih zborova osnovalo Hrvatski pjevački savez. Ulogu  tog saveza, proširenu na sve amaterske kulturno umjetničke djelatnosti, preuzet će nakon Drugog svjetskog rata Savez kulturno-prosvjetnih društava Hrvatske osnovan 1948. godine. On će djelovati do 1955. godine  kada će nastaviti s radom pod nazivom Prosvjetni sabor Hrvatske sve do 1983. Od te godine do 1991. djeluje kao Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske, a od 1991. do danas kao Hrvatski sabor kulture.

Današnji Hrvatski sabor kulture savez je udruga i krovna organizacija kulturno-umjetničkog amaterizma u Republici Hrvatskoj. Čini ga 11 županijskih zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih udruga ili djelatnosti (u Zagrebačkoj, Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj, Varaždinskoj, Koprivničko-križevačkoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Primorsko-goranskoj, Virovitičko-podravskoj, Požeško-slavonskoj, Dubrovačko-neretvanskoj i Međimurskoj županiji); KC Peščenica – Zagrebačka scena kazališnih amatera, Savez Čeha u RH, Sabor amaterskih kazališta Slavonije i Baranje, Savez kulturno-umjetničkih društava Splitsko-dalmatinske županije, Zajednica amaterskih kazališta Splitsko-dalmatinske županije i Savez kulturno-umjetničkih društava Đakovštine.

Sveukupno, Hrvatski sabor kulture u svoje okrilje okupio je (na dan 11. travnja 2019.) 1.010 udruga s 2221 izvođačkih sastava i više od 80.000 članova (203 folklorne skupine („koreografirani“ folklor), 355 folklornih skupina (izvorne), 259 folklornih skupina (dječje), 56 plesnih skupina, 16 mažoret sastava, 252 kazališne skupine, 82 likovne grupe, 57 literarnih grupa, 129 puhačkih orkestara, 15 mandolinskih orkestara, 107 tamburaških orkestara, 207 tamburaških sastava, 217 pjevačkih zborova, 135 malih vokalnih sastava i 131 izvorni mali vokalni sastav). Također, danas ubraja u članstvo i 178 fizičkih osoba, budući da Hrvatski sabor kulture, temeljem novog usvojenog Statuta, od 2015. godine u svoje članstvo udružuje i fizičke osobe koje se bave književnim i/ili likovnim amaterizmom. Surađuje sa Zajednicom puhačkih orkestara Splitsko-dalmatinske županije, Zajednicom puhačkih orkestara Primorsko-goranske županije, Savezom amaterskih puhačkih orkestara Slavonije i Baranje, Zajednicom kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, Udrugom puhačkih orkestara sjeverne i srednje Dalmacije, Savezom folklornih društava Istarske županije – Regione Istriana, Savezom hrvatskih društava Slovenije i Udrugom hrvatskih amaterskih kulturno-umjetničkih udruga u BiH.

Da bi se nastavio spomenuti kontinuitet te dalje razvijao kulturno-umjetnički amaterizam, a poglavito njegova kvaliteta u Republici Hrvatskoj, djelatnosti Hrvatskog sabora kulture kao krovne udruge usmjerene su na sljedeće poslove i zadatke: Organiziranje tečajeva i seminara za stručno usavršavanje i osposobljavanje stručnih voditelja amaterskih kulturno-umjetničkih udruga: zborovođa, dirigenata puhačkih ili tamburaških orkestara, koreografa, voditelja kazališnih i plesnih skupina i sl. Poticanje stvaralaštva za zborove i orkestre: raspisivanje natječaja za nova djela za puhačke i tamburaške orkestre te pjevačke zborove. Razvijanje nakladničke djelatnosti: tiskanje nagrađenih skladbi te knjiga iz edicije „Hrvatske narodne nošnje" i „Hrvatski narodni plesovi". Pružanje stručne i organizacijske pomoći pri oživljavanju rada neaktivnih županijskih zajednica i udruga te osnivanju novih u županijama gdje ih nema. Rad na daljnjoj izgradnji cjelovitog ustroja hrvatskog kulturno-umjetničkog amaterizma na cijelom području Republike Hrvatske. Priređivanje manifestacija državnog značenja na razini države, na kojima  se predstavljaju i vrednuju najbolja ostvarenja amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva (susreti pjevačkih zborova, puhačkih i tamburaških orkestara, kazališnih, folklornih, plesnih ansambala, vokalnih, likovnih i književnih skupina te pojedinaca). Organiziranje gostovanja najboljih ansambala i sekcija u RH. Međunarodnu kulturnu suradnju - Izbor najboljih amaterskih ansambala za sudjelovanje na međunarodnim festivalima i suradnja sa sličnim europskim kulturnim udrugama („AMATEO“ Europska mreža za aktivnu participaciju u kulturnim aktivnostima, AITA/IATA, nacionalne organizacije za kulturu Republike Češke, Mađarske, Slovačke, Slovenije, …).

Redovnu i programsku djelatnost Hrvatskog sabora kulture u znatnoj mjeri osigurava Ministarstvo kulture Republike Hrvatske kojemu se zahvaljujemo kao i svim njegovim djelatnicima.

Odluku o visini članarine HSK-a pronađite na linku: ČLANARINA

Na 4. sjednici Upravnog odbora HSK-a održanoj 25. siječnja 2013., donesena je Odluka o cijeni korištenja Velike dvorane HSK-a (95m2) za potrebe promocija i predavanja i to isključivo radnim danima, u Ulici kralja Zvonimira 17/III u Zagrebu.

Za nečlanice HSK-a:

- po satu korištenja dvorane naknada iznosi 200,00 kn

- opcionalno, po satu korištenja dodatne opreme (lcd projektor, laptop, internet, razglas, bežični mikrofoni) naknada je 100,00 kn.

Članice HSK-a na gore navedene iznose ostvaruju 50% popusta.

Za korištenje dvorane, molimo da se javite našem djelatniku gosp. Davoru Tonklinu, mailom na hrvatski.sabor.kulture@hrsk.hr ili na tel. 01/4618-825.

Kontakte članova Skupštine i Upravnog odbora Hrvatskog sabora kulture pronađite u podizborniku O nama/Kulturna mreža ili na linku Kulturna mreža.

 

Skupštinu HSK-a (2016.-2020.) čine: Zdravko Obradović - predsjednik (Zajednica KUU županije Dubrovačko-neretvanske), Nada Šešić - zamjenica predsjednika (Zajednica KUU županije Koprivničko-križevačke), Zlatko Herček (Zajednica KUU županije Zagrebačke), Margareta Horžić (Županija Sisačko-moslavačka), Nikolina Luketić Delija (Zajednica AKUD županije Karlovačke), Dragutin Košćak (Zajednica KUU županije Varaždinske), Nada Avsec (Županija Ličko-senjska), Dario Vrbaslija (Zajednica KUU županije Virovitičko-podravske), Mirko Čačić (Zajednica kulturnih udruga Požeško-slavonske županije), Josip Perčević (Županija Brodsko-posavska), Dragan Brzoja (Županija zadarska), Tomislav Levak (Županija Osječko-baranjska), Josip Barišić (Šibensko-kninska županija), Zoran Radostić (Županija Splitsko-dalmatinska), Ines Kovačić Drndić (Županija Istarska), Dejan Buvač (Zajednica HKUU županije Međimurske), Marijana Uzelac (Grad Zagreb), Žana Vukoja (Zajednica KUU županije Bjelovarsko-bilogorske), Doris Kovačić (Županija Primorsko-goranska), Stjepan Đurković (ZAKUD Vukovarsko-srijemske županije) te Mirko Kovačević (predstavnik fizičkih osoba koje se bave književnim i/ili likovnim amaterizmom van udruga).


Upravni odbor HSK (2016.-2020.) čine: Dejan Buvač – predsjednik UO, Krešimir Blažek-zamjenik predsjednika, Josip Perčević, Vesna Papac, Zlatko Herček, Milan Ostović, Tomislav Levak, Ana Pirović i Dražen Jelavić.

 

Prethodni saziv Skupštine i Upravnog odbora HSK-a (2012.-2016.):

Skupština HSK-a: Zdravko Obradović - predsjednik (Zajednica KUU županije Dubrovačko-neretvanske), Mladen Sedak Benčić - zamjenik predsjednika (Zajednica AKUU županije Krapinsko-zagorske), Zlatko Herček (Zajednica KUU županije Zagrebačke), Ivica Posavec (Županija Sisačko-moslavačka), Vesna Papac (Zajednica AKUD županije Karlovačke), Dražen Zlatarek (Zajednica KUU županije Varaždinske), Slavica Benko (Zajednica KUU županije Koprivničko-križevačke), Milan Ostović (Županija Ličko-senjska), Dubravko Bedeković (Zajednica KUU županije Virovitičko-podravske), Mirko Čačić (Zajednica kulturnih udruga Požeško-slavonske županije), Josip Perčević (Županija Brodsko-posavska), Dragan Brzoja (Županija zadarska), Jozo Flegar (Županija Osječko-baranjska), Darko Gulin (Zajednica KUU županije Šibensko-kninske), Ivan Glibota (Županija Splitsko-dalmatinska), Milan Galant (Županija Istarska), Dejan Buvač (Zajednica HKUU županije Međimurske), Sonja Gospodnetić (Grad Zagreb), Žana Vukoja (Zajednica KUU županije Bjelovarsko-bilogorske), Doris Kovačić (Županija Primorsko-goranska) te Stjepan Đurković (ZAKUD Vukovarsko-srijemske županije).

 

Upravni odbor HSK-a: Dejan Buvač – predsjednik, Krešimir Blažek – zamjenik predsjednika, Josip Perčević, Vesna Papac, Zlatko Herček, Milan Ostović, Tomislav Levak, Josip Vučko i Dražen Jelavić.

Statut Hrvatskog sabora kulture i njegove izmjene, u pdf formatu, možete pronaći na sljedećim poveznicama: STATUT i IZMJENE (1) (u 2016.).
Izmjene i dopune Statuta HSK-a, u 2017., pronađite na poveznici: IZMJENE I DOPUNE.
Pročišćeni tekst Statuta HSK-a (od dana 24.5.2017.) pronađite na linku:
Statut HSK-a (Pročišćeni tekst).

Logotip i znak Hrvatskog sabora kulture možete koristiti po odobrenju Hrvatskog sabora kulture. Upit o korištenju pošaljite na tajnik@hrsk.hr. Logotip i znak Hrvatskig sabora kulture koristi se u skladu s Priručnikom vizualnih standarda HSK (na dnu stranice). 

Logo HSK-01

Logo HSK-02

Logo HSK-03

Logo HSK-04

Logo HSK-05

Logo HSK-06

Logo HSK-07

Logo HSK-08

Priručnik vizualnih standarda HSK

Logo HSK-70. obljetnica

Hrvatski sabor kulture (HSK) i Hrvatsko društvo skladatelja, Služba zaštite autorskih muzičkih prava (HDS ZAMP) pozivaju Vas da regulirate zakonsku obvezu pribavljanja odobrenja za javno korištenje glazbenih djela te da ostvarite znatno povoljnije uvjete plaćanja autorske naknade za takvo korištenje glazbenih djela na samostalnim nastupima, natjecanjima, susretima i smotrama. Naime, HSK i HDS-ZAMP potpisali su Ugovor o uvjetima za korištenje glazbe na nastupima amaterskih ansambala. Istim su ugovorene znatno povoljnije naknade za nastupe amaterskih udruga te oslobođenje od plaćanja naknade za izvedbe isključivo tradicionalnih djela u izvornom obliku. Sve pogodnosti i odredbe ugovora možete pronaći putem sljedećeg linka UGOVOR

Usvojene Interne politike zaštite osobnih podataka pronađite putem sljedeće poveznice INTERNE POLITIKE (pdf dokument).

Službenica za zaštitu osobnih podataka: Valentina Dačnik, prof. i dipl. etnologinja, stručna suradnica za plesnu kulturu, ples@hrsk.hr01/4556-877, 095/4556-877